Amigoe | Minister Soaw wil door met nachtopvang verslaafden

Minister Soaw wil door met nachtopvang verslaafden

Minister Soaw wil door met nachtopvang verslaafden

WILLEMSTAD — Minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) zegt door te willen gaan met de nachtopvang voor verslaafden.

Er moeten alleen goede afspraken gemaakt worden over de uitvoering en continuïteit. Ze hoopt deze week om de tafel te zitten met het management van de Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA), die de nachtopvang beheert.

Dat zei de minister in een reactie tegenover de Amigoe. Zoals bekend sloot de opvang afgelopen vrijdag haar deuren. De FMA kan de kosten ervan niet meer opbrengen vanuit haar eigen budget. Tot april van dit jaar werkte het ministerie van Soaw mee aan een project, waarin herintreders op de arbeidsmarkt met behoud van onderstand en een vergoeding, de afgelopen twee jaar werkervaring opdeden bij de nachtopvang. Zij vingen de verslaafden op en fungeerden in feite als een soort oppasser. Maar gekwalificeerd waren zij niet, terwijl de opvang van verslaafden, die vaak ook een psychische aandoening hebben, dat wel vereist. Nadat er een keer ‘s nachts op de werkvloer een incident had plaatsgevonden tussen een verslaafde cliënt van de opvang en een cliënt van het Soaw-project en er meer signalen waren dat het project niet goed liep, werd besloten het project voorlopig te stoppen. “Het werd niet verantwoord geacht”, zegt Larmonie-Cecilia. Het incident is ook erkend door het management van de FMA.

De minister zegt graag een gesprek aan te willen gaan met FMA over wat ze verwachten. “Als het zo gaat dat Soaw zorg inkoopt bij FMA voor de nachtopvang, met begeleiding door opgeleide medewerkers en wellicht met steun van herintreders, dan wil ik graag de details daarvan weten.” De minister erkent wel dat de laatste maanden de communicatie vanuit Soaw naar FMA niet goed was. Dat heeft te maken met de interne situatie op het ministerie, dat tot voor kort op zijn zachtst gezegd nogal bestuurlijk chaotisch was.

Larmonie-Cecilia zegt van goede wil te zijn om de nachtopvang voort te zetten, maar dan niet meer op projectbasis maar op basis van goede afspraken en verantwoordelijke omstandigheden. Ze hoopt deze week met het management van FMA te kunnen praten over welk deel de partijen elk kunnen dragen om de nachtopvang weer voort te zetten.

De nachtopvang bestaat al meer dan veertien jaar en kost op jaarbasis zo’n 2 ton. Dat bekostigde de FMA vanuit de subsidie van 2,3 miljoen gulden die ze krijgt vanuit het ministerie van Gezondheid. Die subsidie is al sinds 1997 hetzelfde en de laatste jaren is er ook steeds 5 procent gekort, net als bij andere instellingen, in het kader van de bezuinigingen.

Vorig jaar al dreigde sluiting voor de nachtopvang vanwege dezelfde problemen en eind juni van dit jaar was het echt een feit. Dat leverde een stroom aan geschokte reacties en oproepen op. Omdat er verschillende ‘leads’ gegeven werden vanuit de ministeries van Gezondheid en Soaw, die hintten naar een mogelijke, financiële steun, werd besloten de sluiting nog even aan te zien. Met het sluiten moeten 27 verslaafde cliënten de nacht buiten doorbrengen, met het risico dat ze overlast gaan veroorzaken. Evenmin is het vanuit humaan oogpunt wenselijk. Geen van de leads leidden echter tot de gehoopte actie. Ook verzoeken aan particuliere instanties om financiële steun liepen op niets uit en afgelopen vrijdag sloten de deuren van de nachtopvang.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *