Amigoe | Ministerie eist Sedreko-kantoor per direct op

Ministerie eist Sedreko-kantoor per direct op | Foto Ken Wong

Ministerie eist Sedreko-kantoor per direct op | Foto Ken Wong

WILLEMSTAD — Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft door middel van een brief van minister ad-interim José Jardim directie en bestuur van Stichting Sedreko gemaand het kantoorgebouw Landhuis Hèl per direct te verlaten en over te dragen aan de FDDK.

Jardim refereert in zijn brief aan een schrijven van het ministerie dat dateert van 18 december 2014 en een brief van minister-president Asjes van 23 januari jongstleden.

Met de brief van december werd de bruikleen-/beheersovereenkomst van landhuis Hèl en de bijbehorende gebouwen en terreinen opgezegd per 1 januari 2015.

In de brief van Asjes werden de bruikleen-/beheersovereenkomsten van andere terreinen en gebouwen die in beheer waren bij Sedreko, maar aan het Land Curaçao toebehoren, opgezegd. Met de brief van gisteren wordt Sedreko gemaand alle gebouwen en terreinen te ontruimen, zodat deze in gebruik kunnen worden genomen door de Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK).

“Volledigheidshalve wordt u hierbij ook bericht dat Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou met ingang van 1 april 2015 belast zal worden met het beheer van alle overige sportterreinen en gebouwen die aan het Land Curaçao in eigendom toebehoren en die tot nu toe in beheer waren bij Sedreko”,

schrijft Jardim verder.

“Om haar taak naar behoren uit te kunnen voeren is het van eminent belang dat Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou ook over die andere terreinen en gebouwen beschikt om zodoende de continuïteit van het sportgebeuren op Curaçao te garanderen.”

Jardim geeft verder aan dat de regering bereid is om een oplossing te zoeken voor het bergen van eventuele inventaris die aan Sedreko toebehoort en zich thans rondom de terreinen en gebouwen bevindt.

De minister besluit de brief met dankzegging aan Sedreko voor haar bijdrage aan het sportgebeuren de afgelopen jaren. Het advocatenkantoor Sulvaran & Peterson Attorneys at Law kreeg een afschrift van de brief.

Sedreko, maar ook de Fundashon Fasilidatnan Deportivo Kòrsou, weigerde tot nu toe medewerking te verlenen aan het besluit van de regering om de stichtingen te ontmantelen zonder een fatsoenlijke afwikkelingsregeling. Het publiek kan daardoor maar beperkt gebruikmaken van de sportfaciliteiten die het eiland rijk is.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Ministerie eist Sedreko-kantoor per direct op

 1. Zomaareenmening

  Jardim laat zich voor het schandelijke karretje van Asjes spannen.
  Hiermee wordt het wel duidelijk hoe de kaarten van de huidige regering liggen.
  Een regering die geleid wordt door een persoon die met alle winden meewaait. Degene die de regering Schotte de hand boven het hoofd heeft gehouden. Die het mogelijk heeft gemaakt het schandelijke beleid van de regering Schotte te laten uitvoeren. Degene die het mogelijk maakte dat het toenmalige hoofd van de veiligheidsdienst op moest stappen. Degene die in zijn huidige positie dit hoofd, ondanks een gerechtelijke uitspraak waarin het hoofd van alle blaam gezuiverd werd, geen enkel excuse aan deze heer heeft gegeven maar direct zijn ontslagbrief heeft getekend.

  Jardim moet zich diep schamen om deze persoon, die een persoonlijke vete uitvecht met het bestuur van Sedreko, te willen helpen in deze strijd.
  Wat kunnen we in de toekomst nog meer verwachten van deze regering?

 2. Weer een staaltje van de tomeloze dictateur op Curacao. Waarom kan op Curacao vrijwel niets in goed ONDERLING overleg plaatsvinden??? NOverleg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *