Amigoe | Ministerraad akkoord met havenconcessie

Eugene Rhuggenaath (Economische Ontwikkeling, PAR)

Eugene Rhuggenaath (Economische Ontwikkeling, PAR)

WILLEMSTAD — De Raad van Ministers (RvM) is gisteren akkoord gegaan met een voorstel voor een havenconcessie van 20 jaar voor Curaçao Port Services (CPS). Dit bevestigt minister Eugene Rhuggenaath (Economische Ontwikkeling, PAR).

Het besluit van de RvM maakt de weg vrij voor onderhandelingen tussen CPS en havenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA) om tot een nieuwe havenconcessie te komen.

De huidige concessie voor vrachtafhandelaar in de haven gaat uit van een contract van tien jaar dat telkens met nog eens tien jaar verlengd wordt en betrekking heeft op huidige en toekomstige havens. Het huidige contract heeft nog vijf jaar te gaan.

Op dit moment ligt er een concept-voorstel voor een havenconcessie op tafel, die al door de Raad van Commissarissen van het havenbedrijf is goedgekeurd, aldus minister Rhuggenaath vanochtend. Dit concept ging uit van een concessieperiode van 25 jaar. Maar tijdens een recent gehouden overleg van de politiek leiders van de coalitiepartijen werd duidelijk dat een looptijd van 25 jaar als te lang werd beschouwd. Voor een voorstel van twintig jaar was er wel steun, waarna het voorstel werd aangepast.

Het voorstel dat nu op tafel ligt betekent dat er een eind komt aan de automatische verleningen die in de concessie zijn opgenomen. Het gaat uit van een periode van twintig jaar. Na deze periode van twintig jaar zal er een openbaar aanbesteding komen voor stuwadoorsactiviteiten in de haven. De concessie heeft ook alleen betrekking op de huidige werf, andere havens vallen niet onder de draft die nu op tafel ligt, bevestigt Rhuggenaath desgevraagd.

In het contract is overeengekomen dat CPS zorg zal dragen voor de kranen en de kades die onder de concessies vallen. Het gaat uit van het kopen van nieuwe kranen, en het onderhoud van kranen en de kades. Hiermee is een bedrag gemoeid van 50 miljoen gulden. In de concessie is opgenomen dat na de concessieperiode van twintig jaar, de kranen eigendom zullen worden van CPA. De kadewanden zullen onder CPA vallen, die het onderhoud hiervan voor haar rekening zal nemen.

Het inmiddels aangepaste concept voor een nieuwe havenconcessie zal nu naar CPA worden gestuurd en zal worden meegenomen in onderhandelingen die plaats moeten hebben tussen het havenbedrijf en CPS. Rhuggenaath sprak vanochtend de hoop uit dat de partijen er snel uit zullen komen. “Het is een win win-situatie. Er komt een einde aan de monopolie-situatie in de haven. Er zijn ook duidelijke afspraken over investeringen in de haven, waarop CPA toezicht zal houden. Het brengt duidelijkheid voor CPS, maar ook toekomstige investeerders in de havens op het eiland. Ik denk hierbij niet alleen aan Bullenbaai, maar ook aan andere havens die het eiland rijk is.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *