Amigoe | Ministers nodigen Sitek uit voor gesprek

Ministers nodigen Sitek uit voor gesprek | Foto Extra

Ministers nodigen Sitek uit voor gesprek | Foto Extra

WILLEMSTAD — De ministers Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) en Irene Dick (Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, PS) hebben onderwijsvakbond Sitek uitgenodigd voor een gesprek, vanmiddag om twee uur.

Sitek-voorzitter Darius ‘Lio’ Plantijn heeft bevestigd dat de vakbond de vergadering bij zal wonen.

Een nog grotere groep leerkrachten dan gisteren verzamelde zich vanochtend in het vakbondsgebouw van Sitek in Steenen Koraal voor de tweede actiedag van de onderwijzersvakbond. De vakbond had de regering een ultimatum gesteld tot tien uur vanochtend, om te reageren op een achttal actiepunten die Sitek opgelost wil zien. Plantijn bevestigde vanochtend dat de vakbond een reactie had gekregen.

“Maar dit is niet iets waar we om hebben gevraagd. Ze willen met ons in gesprek, zodat wij onze punten nader kunnen toelichten. Maar onze punten zijn bekend. Ze staan vermeld in de brief die wij gisteren aan beide ministers hebben overhandigd. Maar we zullen op hun uitnodiging ingaan.”

Plantijn benadrukt dat wat er vandaag ook gezegd wordt, de vakbond haar leden zal oproepen om zich morgenochtend om 07.30 uur bij haar vakbondsgebouw te melden. “We zullen met onze leden het gesprek evalueren en beslissen hoe wij verder zullen handelen. Maar sowieso wordt de actie morgen voortgezet.”

Bussen

De Sitek-vergadering van vanochtend werd na tienen afgebroken, waarna de leden in een aantal bussen naar diverse scholen werden vervoerd. Tijdens deze tocht werden de niet-stakende collega’s geïnformeerd over de stand van zaken. “Wij zullen de problemen aanhoren van wat zij iedere dag moeten meemaken. We zullen hen een hart onder de riem steken en hen uitleggen waarmee wij bezig zijn. En ook benadrukken dat zij zich door niemand moeten laten intimideren, niet door de overheid en ook niet door het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS).”

Een Sitek-delegatie overhandigde gistermiddag een brief met actiepunten aan zowel minister Dick als aan minister Van der Horst. In een toelichting stelt Van der Horst de indruk te hebben dat zelfs bestuursleden van Sitek niet echt goed op de hoogte zijn van wat er speelt op dit moment. “Sitek zegt tegen haar leden dat ze niet zullen accepteren dat er aan hun vakantiegeld wordt getornd. Maar eind vorig jaar heb ik in de Staten aangegeven dat er niet aan het vakantiegeld van ambtenaren zal worden getornd.”

Rechter

Ook klopt het volgens Van der Horst niet dat de regering de loontrede, periodieke indexering na een positieve beoordeling, niet zal uitbetalen vanwege het ontbreken van een gedegen beoordelingsysteem door de overheid. “Het was de bedoeling dat de loontrede voor twee jaar gehalveerd zou worden. Er is in de onderhandelingen met de overheidsvakbonden afgesproken dat het een jaar wel en een ander jaar niet zal worden uitbetaald en dat wij daarna samen met een nieuwe beloningsregeling zouden komen. Ze moeten het wel goed vertellen.”

Van der Horst sprak vanochtend de hoop uit dat de Sitek-leden morgen weer het werk zullen hervatten. “Volgens mij is er geen sprake van een arbeidsconflict. Als wij in gesprek zijn en gaan, dan is er geen reden meer om te blijven staken. Doe je dat dan toch, dan loop je het risico dat de werkgever naar de rechter stapt.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *