Amigoe | Mogelijk nieuwe drager zika-virus

Mogelijk nieuwe drager zika-virus

Mogelijk nieuwe drager zika-virus

WILLEMSTAD — Braziliaanse wetenschappers hebben sporen van het zika-virus aangetroffen in de Culex quinquefasciatus-mug. Dat meldt de Pan American Health Organization (Paho) in haar regionale update over het virus.

De mug komt ook voor op Curaçao, maar leeft in een andere ecologie dan de Aedes aegypti-mug en niet direct in de leefomgeving van de mens en rondom huizen.

De zika-sporen zijn ontdekt door wetenschappers van het Braziliaanse onderzoeksinstituut, de Oswaldo Cruz Foundation. Zij deden onderzoek naar Culex quinquefasciatus-muggen in de hoofdstad van de Braziliaanse staat Pernambuco, Recife, het zogenoemde ‘epicentrum van de zika-uitbraak’. In deze stad doet meer dan een derde van alle zika-gevallen in Brazilië zich voor, die gerelateerd worden aan de hersenaandoening microcefalie bij pasgeborenen. Tot dusver werd de Aedes aegypti-mug aangemerkt als de mug die het virus verspreidt. De Culex-mug komt in dit gebied echter twintig keer zo vaak voor als de Aedes aegypti.

In een onderzoek naar muggen in de voormalig Nederlands Antillen, omschreef professor Edwin van der Kuyp in 1954 dat de mug zowel op de Bovenwindse als op de Benedenwindse eilanden voorkomt. “De Culex quinquefasciatus is een gemeenschappelijke binnenlandse mug op alle eilanden.” De mug komt verder ook in Zuid-Amerika voor en in andere gebieden waar sprake is van een subtropisch klimaat.

De viroloog Byron Martina bevestigt dat de mug inderdaad op Curaçao voorkomt, maar hij leeft niet rondom huizen zoals de Aedes aegypti, die daardoor heel effectief is om dit soort virussen op de mens over te brengen. “De Culex quinquefasciatus komt met name voor in natuurgebieden. Het is niet een mug die direct met ons samenleeft.”


Meer onderzoe
k

Echter, om met zekerheid te kunnen stellen dat de Culex quinquefasciatus het virus kan overdragen op de mens en dus een potentiële vector is, moet meer onderzoek worden verricht. Ook is het nog niet duidelijk in hoeverre een eventuele transmissie via deze mug een virusinfectie kan opleveren. Dat de mug eventueel een drager is van het zika-virus betekent namelijk niet dat hij dit kan overdragen.

“Ik denk dat er over het algemeen heel weinig bekend is over muggen. We weten dat bepaalde muggen bepaalde virussen kunnen overdragen, maar we weten niet hoe het met alle muggensoorten zit. Daar heb je speciale onderzoeken voor nodig”, aldus Martina.

In Nederland, waar 75 mensen het zika-virus in het buitenland hebben opgelopen, is men begonnen met zo’n onderzoek. Martina vertelt dat daar de Culex pipiens en de Culex molestus voorkomen. “Nu het zika-virus ook in Nederland is geconstateerd door infectie in het buitenland, is de vraag of deze muggen het virus kunnen oplopen en dit vervolgens op iemand anders kunnen overbrengen, waardoor er lokale transmissie kan ontstaan. In de studie naar het Westnijl-virus, dat in 1999 ook in de Verenigde Staten werd geconstateerd, speelde toen dezelfde vraag. Er is toen gebleken dat de Culex quinquefasciatus ook de vector was van het Westnijl-virus.”

Hij verwacht dat er op het gebied van zika een vergelijkbare situatie zal ontstaan, maar zelfs als dit virus door deze nieuwe mogelijke drager kan worden overgebracht op de mens, denkt hij dat de rol die deze mug zal hebben op Curaçao klein zal zijn. Dit omdat het eiland relatief weinig recreatiegebied in de natuur heeft, zoals bijvoorbeeld Brazilië.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *