Amigoe | Murray: Geen reactie op verweer Tromp

Mirto Murray

Murray: Geen reactie op verweer Tromp

WILLEMSTAD — Mirto Murray, de advocaat van Emsley Tromp, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), liet deze week desgevraagd tegenover de Amigoe weten dat op het verweer van Tromp tegen het voornemen van de minister van Financiën, José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran), om hem te schorsen, nog geen reactie van de kant van Jardim is gekomen.

Op woensdag 10 augustus jl. is het bekend geworden dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet naar Tromp, in verband met belastingfraude en witwassen in de privésfeer. Het onderzoek naar Tromp wordt Saffier genoemd. De advocaat van de bankpresident stuurde naar aanleiding van de aankondiging van Jardim op 18 augustus tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerraad toen werd aangekondigd dat Tromp werd geschorst, een brief naar de ministers van Financiën van Curaçao en St. Maarten met het verzoek de aankondiging van Jardim te rectificeren. Murray refereerde in zijn schrijven aan het advies van de ‘meerderheid’ van de Raad van Commissarissen (RvC) van CBCS – Hubert Lopez en Robert Pietersz – dat stelde dat de schorsing van Tromp ‘prematuur’ is. Dit omdat de verdenkingen jegens Tromp in de privésfeer liggen en niet dusdanig zijn dat het OM zelf onmiddellijk is overgegaan tot arrestatie en inverzekeringstelling van de CBSC-president. Advocaat Hammoud heeft toen namens haar cliënt op de brief van Murray gereageerd en stelde dat ‘het bewerkstelligen van de schorsing moet worden gezien als een voornemen tot schorsing’.

Meer dan een maand later is er volgens Tromps advocaat geen reactie van Jardims kant gekomen. Murray stelt: “De kwestie ligt nu stil. Tromp is ook niet geschorst.” In verband met het onderzoek dat naar hem loopt heeft Tromp in augustus dertig vakantiedagen opgenomen. Aangezien de bankpresident toen al stelde niet op het werkvloer te willen verschijnen, om zo het OM-onderzoek niet te verstoren, kan worden aangenomen dat hij nu meer vakantiedagen heeft opgenomen. Eerder stelde Murray al tegenover deze krant dat Tromp bereid was meer vakantiedagen op te nemen, mocht dat nodig zijn.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *