Amigoe | Nederlandse regering steunt Ipko-planning

Geschillenregeling" VVD en PvdA willen het laatste woord houden

Nederlandse regering steunt Ipko-planning

DEN HAAG — De Nederlandse regering staat positief tegenover de uitkomsten van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko), dat afgelopen januari werd gehouden op Aruba. De Nederlandse Eerste en Tweede Kamerleden die deelnamen aan het overleg hadden om die officiële reactie verzocht, aangezien het Ipko altijd om beleidsacties van de vier regeringen vraagt.

De afgelopen weken werd al bekend dat de Nederlandse regering stappen heeft gezet voor de realisatie van een geschillencommissie, een onderwerp dat met name voor Aruba, St. Maarten en Curaçao belangrijk is. Een werkgroep probeert nog voor de Koninkrijksconferentie van juni dit jaar met een voorstel voor een Rijkswet Geschillenregeling te komen, waarmee alle landen kunnen instemmen.

“Als er op dat moment nog geen overeenstemming is bereikt, zal ik u een uiteenzetting doen toekomen over de Nederlandse inzet bij de onderhandelingen”, schrijft minister Ronald Plasterk namens de Nederlandse regering.

Een ander onderwerp dat veel aandacht kreeg bij het Ipko was de samenwerking op het gebied van gezondheidszorg. Minister Edith Schippers maakte vorige week bekend dat ze deel zal nemen aan het Zorgcongres dat ook voor deze zomer gepland staat.

De Nederlandse regering staat ook positief tegenover de andere punten, zoals economische samenwerking. Plasterk schrijft dat daarvoor een betere gegevensuitwisseling tussen de douane van de verschillende landen nodig is en ook meer onderlinge afstemming van import- en exportwetgeving.

Met betrekking tot personenverkeer noemt hij de plannen van de Arubaanse regering om passagiers met bestemming Schiphol al op Aruba te controleren, zodat er geen 100 procentcontrole op Schiphol meer nodig is. Maar de controles op Aruba moeten dan structureel hetzelfde niveau hebben als in Nederland, schrijft Plasterk. “Thans is dat nog niet het geval. Binnenkort bespreken Nederland en Aruba de eventuele vervolgstappen met betrekking tot de preclearance.”


Onderwijs

Over de problemen met de afbetaling van studieschulden meldt Plasterk weinig. De Nederlandse Dienst Uitvoering Onderwijs, die studiefinanciering verstrekt, werkt momenteel aan betalingsregelingen voor voormalige studenten op Curaçao die problemen hebben met de afbetaling van hun studieschuld.

Daarna richt DUO zijn aandacht op Aruba en St. Maarten. Een onderzoek naar mogelijkheden om studieschulden in Antilliaanse guldens terug te betalen, wordt binnenkort afgerond.

Verder schrijft hij dat jongeren op Curaçao, Aruba en St. Maarten die kiezen voor een vervolgopleiding buiten Nederland in principe geen studiefinanciering van DUO krijgen, ook niet met het nieuwe leenstelsel dat op 1 september 2015 wordt ingevoerd. In het nieuwe stelsel is de financiering omgezet in een lening, maar zijn de afbetalingsvoorwaarden voordeliger dan voorheen.

Een laatste onderwerp dat tijdens het Ipko besproken werd was de positie van Caribische Nederlanders in Nederland. Plasterk herhaalt op dit punt dat er landelijk geen specifiek beleid meer bestaat voor migrantengroepen, maar dat er op lokaal niveau wel veel initiatieven zijn om bijvoorbeeld discriminatie te bestrijden of schoolprestaties van jongeren uit de voormalige Antillen te verbeteren. Gemeenten, scholen en organisaties proberen op dat gebied wel van elkaar te leren.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *