Amigoe | Nieuwe richtlijnen voor lokale casino-industrie

Nieuwe richtlijnen voor lokale casino-industrie

Nieuwe richtlijnen voor lokale casino-industrie

WILLEMSTAD — De Gaming Control Board heeft onlangs aangepaste regels uitgegeven voor de lokale ‘land based’ casino-industrie ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Tijdens informatiesessies wordt de casinosector van deze verplichtingen op de hoogte gesteld.

De Gaming Control Board is de toezichthouder op de naleving van ‘Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)’-regels door de lokale casino-industrie. De stichting heeft een vertaalslag gemaakt van de AML/ CFT Regulations naar de op Curaçao wettelijke verplichtingen onder de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, de Landsverordening identificatie bij dienstverlening en de Sanctielandsverordening.

Als aanvulling op de ‘AML/ CFT Regulation’ zal de Gaming Control Board ‘Minimum Internal Control Standards’ (MICS) en ‘AML/CFT Guidelines’ uitgeven, die richtlijnen bevatten voor een praktische en pragmatische sectorgerichte invulling van de AML/ CFT-regels, waarmee de compliance van de casino’s met de wettelijke verplichtingen wordt bevorderd.

De Gaming Control Board is in april 1999 opgericht om toezicht te houden op de kansspelsector, na een kritische evaluatie door de Financial Action Task Force (FATF). De stichting participeert al jarenlang actief in de Commissie Inzake het Witwassen van Geld (CIWG) en meerdere daaraan gerelateerde werkgroepen.

De CIWG is belast met de coördinatie van werkzaamheden ter implementatie van de FATF Recommendations en fungeert als AML/ CFT-contactorgaan voor Curaçao op internationaal niveau. De Gaming Control Board is ook lid van de Commissie inzake de meldingsplicht ongebruikelijke transacties en maakt deel uit van het regulier AML/ CFT-toezichthoudersoverleg met de FIU Curaçao en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

De stichting geeft verdere invulling aan haar taak als AML/CFT-toezichthouder door onder andere veiligheidsonderzoeken van belanghebbenden in het casinowezen, een en ander met behulp van verschillende politiële autoriteiten.

Daarnaast zorgt de Gaming Control Board ervoor dat de wettelijk verschuldigde speelvergunningsrechten worden geïnd namens en afgedragen aan de overheid, dat de door de casino’s aangeboden kansspelen eerlijk verlopen ter bescherming van de speler en dat gokverslaafden de mogelijkheid hebben zichzelf tijdelijk uit te sluiten van casinobezoek en hulp kunnen krijgen bij Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA).

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *