Amigoe | Nog geen datum Statenvergadering cameratoezicht

Navarro: Discussie gepasseerd station

Nog geen datum Statenvergadering cameratoezicht

Nog geen datum Statenvergadering cameratoezicht

WILLEMSTAD — Justitie-minister Nelson Navarro (Pais) heeft gisteren voor de zoveelste keer verduidelijkt hoe de hele procedure voor het cameratoezicht is verlopen en benadrukte dat dit onderwerp ‘een gepasseerd station is’.

Zoals reeds bekend hebben de partijen MAN (Hensley Koeiman), MFK en Pueblo Soberano een verzoek ingediend voor een openbare vergadering ter verduidelijking van de procedure, maar er is nog geen datum geprikt hiervoor.

Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) zegt desgevraagd hierop dat er in totaal dertien verzoeken voor openbare vergaderingen over diverse onderwerpen zijn, die veel eerder dan bovengenoemd verzoek zijn ingediend, dus staan drukke vergaderweken te wachten. Bovendien zijn er de komende weken weinig vergaderweken, in verband met onder meer de komende vrije dagen. Volgende week is geen vergaderweek, dus is er in de week daarop sprake van een volle vergaderweek, gevolgd door de vakantiedagen. Dit alles en het feit dat er veel verzoeken binnen zijn, brengt met zich mee dat hij de vergadering over cameratoezicht nog niet heeft kunnen plannen.

Agenderen

Franco legt uit: “Het agenderen van de vergaderweken wordt door de griffier voorbereid en ik bepaal welke vergaderingen voorrang hebben, aan de hand van het moment dat het verzoek binnenkwam en de urgentie van de vergadering. Echter, in sommige gevallen (als de minister ook wordt uitgenodigd) hangt het ook af van de beschikbaarheid van de desbetreffende ministers en/ of hun vertegenwoordigers.” Bovendien worden bepaalde vergaderingen aangevraagd over onderwerpen die niet zo urgent zijn en die ook al in behandeling zijn bij de overheid voor een oplossing. Dat vult de agenda onnodig en soms gaat die vergaderdag ook verloren, vindt Franco. Hij nam de vergadering van vanochtend in de Staten als voorbeeld, over het rapport van de Soab inzake het onderzoek naar de door Fundashon pa optiminalisashon di Bario di Steenrijk i Divi Divi ontvangen subsidie in 2012. “De vergadering van vanochtend was binnen korte tijd klaar. Met andere woorden, hebben de Staten een hele vergaderdag verloren.”

Onderbemand

Bovendien zijn de Staten onderbemand, voegt Franco toe. Zo gaat de medewerkster die post in ontvangst neemt en die op het interne net moet zetten binnenkort van haar pensioen genieten en conform de ambtenarenregeling heeft ze recht op minder werkuren.

Volgens de Statenvoorzitter is allang bij alle Statenleden bekend dat deze medewerkster nu niet op vrijdag (in de middaguren) werkt.

Daarnaast heeft de rest van het personeel afgelopen vrijdagmiddag, in verband met CuraDoet, vrij gekregen van de regering. Ook dit werd intern aan alle Statenleden meegedeeld.

“Ik constateer echter dat ondanks dit, bepaalde leden ervoor kiezen om toch op vrijdagen verzoeken in te dienen, terwijl zij weldegelijk ervan op de hoogte zijn dat verzoeken die op vrijdag worden ingediend door bovengenoemde situatie pas op maandag afgehandeld worden.”

Volgens Franco zijn dit tactieken om hem onterecht te betichten van kieskeurig agendering. Ook kunnen vergaderingen over bepaalde onderwerpen niet in het openbaar behandeld worden, zegt hij. Dat is conform artikel 12 van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur, wanneer het advies van een ambtenaar besproken dient te worden.

Volgens Franco is er een tendens om Statenvergaderingen te vragen voor alles en nog wat, ook niet-urgente zaken die eigenlijk al in behandeling zijn, of worden steeds meerdere vergaderingen gevraagd over hetzelfde onderwerp. Hij nam als voorbeeld de vergaderingen over de problemen op sportgebied.

“Er waren drie vergaderingen over sport. De laatste was overbodig, aangezien die gepland werd voor een motie die uiteindelijk toch werd ingetrokken omdat het nutteloos was.”

Ook die dagen gaan dus verloren, benadrukt hij. De Statenvoorzitter betreurt het dat sommige leden geen gebruikmaken van artikel 96 van het Reglement van Orde om commissievergaderingen aan te vragen, die wel binnen korte tijd – dus met spoed – behandeld kunnen worden, aangezien de vragen rechtstreeks aan de minister gesteld kunnen worden.

Gepasseerd station

Of de vergadering over de uitvoering van het cameratoezicht ook nutteloos is, moet nog blijken. Echter, alles staat klaar hiervoor en is inmiddels ook opdracht gegeven aan het Chinese bedrijf Inspur om de containers met de camera’s naar het eiland te laten transporteren.

Volgens minister Navarro is de discussie hieromtrent dus een gepasseerd station en bovendien een wassen neus.

“Dit onderwerp werd uitgebreid in de Staten besproken en de rode lijn was toen dat het cameratoezicht móest komen.

Bovendien is de Raad van Ministers, ook de PS, akkoord gegaan met de bedoeling om conform comptabiliteitsvoorschriften af te wijken van een openbare aanbesteding. Pas toen werd de Memorandum of Understandig getekend en onlangs ook het contract met Inspur.

De kritiek dus van onder meer de PS op de procedure is dus een wassen neus, die bovendien de boel onnodig heeft opgehouden”,

benadrukte de minister.

“De containers stonden al klaar voor transport, maar door deze hele toestand werden de containers voor iets anders gebruikt. Het bedrijf moest dus andere containers zoeken om de camera’s te vervoeren.”

Bron: AMigoe

2 Reacties op “Amigoe | Nog geen datum Statenvergadering cameratoezicht

  1. Voor een boef zijn camara’s inmiddels deel van het vak, makkelijk uit te zetten, kapot slaan, omhoog duwen, masker op etc…..
    Na een paar de canara’s in gebruik te hebben is alle vergaarde informatie te koop voor de hoogste bieder. Ons prive leven te koop. Navarro is the village fool. Andere landen zijn al lang bezig met camara’a, beste is om daarvan te leren. Vraag het aan Snowden zou ik zeggen. Ons prive leven aanraken heeft bewezen langdurige nare gevolgen. Gelukkig zijn camara’s niet kogel vrij :-))

  2. Eigenlijk lijkt (is) Curacao een grote open psychiatrische inrichting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *