Amigoe | Off shore-sector houdt pleidooi vóór Sanctielandsverordening

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Offshore sector CIFA, IBA en CBA: Ga akkoord met Sanctie landsverordening ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

WILLEMSTAD — Curaçao kan het zich niet veroorloven om niet akkoord te gaan met de Sanctielandsverordening. Dit brachten verschillende vertegenwoordigers van de financiële sector vanochtend naar voren tijdens een Centrale Commissie-vergadering van de Staten.

Volgens Anuschka Cova, voorzitter van de Curaçao International Financial Association (Cifa), hield de Statenleden vanochtend voor dat het niet accepteren van de wijziging van de Sanctielandsverordening ertoe zou kunnen leiden dat Curaçao mogelijk op de grijze en zelfs zwarte lijst van landen met een verhoogd risico geplaatst kan worden.

Op de grijze lijst staan op dit moment twaalf landen, op de zwarte vijf, terwijl 180 landen op de witte lijst staan.

Plaatsing op de zwarte of grijze lijst zal vergaande gevolgen hebben voor niet alleen de off shore-sector, maar het gehele eiland, aldus Cova vanochtend. Zij vreest banenverlies en gemis van inkomsten voor het eiland.

Arthur Adams van de International Bankers Association (IBA) waarschuwde voor de gevolgen van het niet accordering van de wet voor de zogenoemde corresponding banks. Dit zijn internationale banken waar lokale banken rekeningen hebben lopen. Deze banken zijn nodig voor internationale transacties.

Het is op dit moment al moeilijk om deze banken naar het eiland te krijgen, aldus Adams. Als deze banken ervoor kiezen om na een eventuele afkeuring van de wet het eiland te verlaten, zal dit een sta in de weg voor de economische ontwikkeling van het eiland betekenen.

Voormalig premier en huidig voorzitter van de Curaçao Bankers Association (CBA) Daniel Hodge gaf aan dat ook lokale banken wijzen op het belang van accordering van de wet. De afgelopen jaren heeft het eiland al last van een economie die niet op gang wil komen, aldus Hodge. Hij wees erop dat economische groei niet gestimuleerd zal worden door afwijzing van de wet, omdat het niet aantrekkelijk zal worden voor corresponding banks om zich op het eiland te vestigen, maar het zal ook internationale investeerders afschrikken, omdat het eiland dan als een risicovolle investering zal worden gezien.

Het voorstel voor aanpassing van de Sanctielandsverordening is een heikel punt in de politiek op dit moment. Een Statenmeerderheid van de oppositiefracties van MFK en MAN, gesteund door de coalitiepartij PS, stemde tegen het eerste voorstel, omdat het melding maakte van het automatisch opvolgen van sancties van de Europese Unie (EU). Deze fracties vonden dit een aantasting van de Curaçaose autonomie en stemden tegen.

De Curaçaose regering diende vervolgens een aangepaste versie in waarin nu geen sancties van de EU, maar richtlijnen van de CFATF worden gevolgd. Omdat in deze aangepaste wet wederom melding wordt gemaakt van het ‘moeten’ volgen van de richtlijnen, kon het in de behandeling in de Centrale Commissie op de Staten weer op verzet van de MFK, MAN en PS rekenen.

Deze fracties zijn het niet eens met het woord ‘moeten’ en wijzen erop dat de Nederlandse sanctiewet ook melding maakt van het woord ‘kunnen’.

Amendement

Om de impasse te doorbreken kwam Pais-lid Alex Rosaria vanochtend met een voorstel om het woord ‘moeten’ te vervangen door ‘kunnen’. Hij had navraag gedaan bij experts en was tot de conclusie gekomen dat dit het functioneren van de wet niet in de weg zal staan.

Rosaria kondigde aan tijdens de behandeling van de wet met een amendementsvoorstel te zullen komen.

Het voorstel werd onder meer verwelkomd door onafhankelijk Statenleden Omayra Leeflang en Glenn Sulvaran, die beiden aangaven veel voor het voorstel te voelen.

Maar PS-Statenlid Jaime Cordoba benadrukte dat de partij tegen de sanctiewet is en dat de presentatie van de off shoresector hier niks aan heeft veranderd.

Bron: Amigoe
Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *