Amigoe | OM-verzoek extra onderzoekers afgewezen

OM-verzoek extra onderzoekers afgewezen

OM-verzoek extra onderzoekers afgewezen

WILLEMSTAD — Het verzoek van het Openbaar Ministerie aan het hof om één of meer (lokale) deskundigen te benoemen die onderzoeker Huub Willems in de civiele enquête kunnen bijstaan, werd vandaag door het hof afgewezen.

Zoals reeds bekend heeft het hof op 15 juli 2013 een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken bij Aqualectra, Curoil en Refineria di Kòrsou, met de benoeming van Willems tot onderzoeker. Het OM heeft echter voorkeur voor het benoemen van meer onderzoekers.

Advocaat-generaal Anton van der Schans heeft bij brief van 25 november vorig jaar aan het hof opgemerkt dat ‘inschakeling van specifieke en lokale deskundigheid een optie zou kunnen zijn’ voor een spoedige afronding van het onderzoek. Een lid van het hof maakte echter op 1 december vorig jaar aan de AG bekend dat dit toen niet nodig was. Hierop stuurde de AG op 20 januari jl. een brief aan de voorzitter van de Ondernemingskamer in Amsterdam met eenzelfde uitleg over het belang van een spoedige afronding. De AG schreef ook dat het wellicht te overwegen is meer (administratieve) ondersteuning te geven aan de onderzoeker(s).

De partijen betrokken bij deze zaak kregen ook de mogelijkheid om te reageren op de genoemde brieven. Curoil refereerde aan het oordeel van het hof, Willems gaf zelf aan per e-mail op 10 maart jl. dat hij het zinloos acht dat hij nu voorzien wordt van bedoelde bijstand, Aqualectra zag ook geen noodzaak om onderzoekers toe te voegen en voormalig premier Gerrit Schotte gaf aan de wenselijkheid niet te kunnen onderschrijven.

Het hof haalde een notitie getiteld ‘Aandachtspunten, aanbevelingen en suggesties voor onderzoekers’ aan, gepubliceerd door de Ondernemingskamer op www.rechtspraak.nl, als inspiratiebron bij de beoordeling van de verzoeken van het OM. Ook is rekening gehouden met de reactie van Willems zelf. “De onderzoeker dient zijn werkzaamheden met voortvarendheid te verrichten. Het hof acht het in dit stadium echter niet nodig om maatregelen te treffen ter bevordering van een spoedige afronding van het onderzoek.” Hierbij heeft het hof ook rekening gehouden met de complexiteit van het onderzoek en de gemiddelde duur van vergelijkbare onderzoeken die het hof Amsterdam beveelt.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | OM-verzoek extra onderzoekers afgewezen

  1. Heel goed besluit van het Hof, zeker als de onderzoeker zelf aangeeft geen behoefte te hebben aan ondersteuning. Kennelijk willen partijen die onbenoemd blijven voorinformatie hebben over de bestuurlijke situatie van de rijksbedrijven. Dat is heel logisch als je ook al beschikt over alle informatie die de VDC ter beschikking had. Het is al verdacht dat Schotte hierin om een mening wordt gevraagd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *