Amigoe | Onderzoek naar naleving richtlijnen corruptiebestrijding

Onderzoek naar naleving richtlijnen corruptiebestrijding

Onderzoek naar naleving richtlijnen corruptiebestrijding

WILLEMSTAD — Tijdens een vergadering op Curaçao twee weken geleden tussen functionarissen van de drie centrale banken in het Koninkrijk – De Nederlandsche Bank (DNB), De Centrale Bank van Aruba (CBA) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) – is naar voren gekomen dat de DNB de week ervoor het standpunt had ingenomen dat zij niet zal samenwerken met de CBCS op het gebied van de corruptiebestrijding.

Als reden werd opgegeven dat de DNB geen reputatierisico wil lopen door samen te werken met de CBCS op het gebied van corruptiebestrijding.

Dat geven welingelichte bronnen bij de CBCS aan. In een reactie hierop stelt de CBCS dat DNB heeft aangegeven dat er onderzoek wordt gedaan naar de mate van naleving van de richtlijnen van DNB op het gebied van corruptiebestrijding binnen financiële instellingen op de BES-eilanden. Deze instellingen stonden tot 10 oktober 2010 onder toezicht van De Bank van de Nederlandse Antillen (BNA), voorloper van de CBCS.

Op vragen van de Amigoe over de vergadering geeft de directie van de CBCS aan ook dergelijke ‘geruchten’ te hebben opgevangen. De CBCS heeft navraag gedaan bij DNB en heeft op vragen van de Amigoe nu een officiële reactie gegeven. In haar reactie bevestigt noch ontkent de CBCS direct wat de functionarissen van DNB naar voren zouden hebben gebracht tijdens de vergadering van twee weken gelden, dus dat DNB niet meer gaat samenwerken met de CBCS op het gebied van corruptiebestrijding.

Wel geeft de CBCS het volgende aan: “De drie financiële toezichthouders van het Koninkrijk (De Nederlandsche Bank, Centrale Bank van Aruba en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten) hebben sinds juni 2008 het College van Koninkrijkstoezichthouders geïnstitueerd met als doel de samenwerking tussen de toezichthouders binnen het Koninkrijk te bevorderen. Deze samenwerking is naderhand in april 2011 in een Memorandum of Understanding (MoU) formeel vastgelegd. Dit MoU is toen ook door de Autoriteit Financiële Markten getekend. De Nederlandsche Bank (DNB) verricht momenteel uit hoofde van haar verantwoordelijkheid als toezichthouder voor de op de BES-eilanden gevestigde financiële instellingen een onderzoek naar de mate van naleving van de richtlijnen van DNB op het gebied van corruptiebestrijding binnen deze instellingen. Dit onderzoek is gezamenlijk, door de drie toezichthouders, DNB, De Centrale Bank van Aruba (CBA) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in het kader van bovengenoemde samenwerking voorbereid. De resultaten van het onderzoek zullen in generieke zin worden teruggekoppeld naar het gezamenlijke overleg.”

De berichten over het niet meer willen samenwerken op gebied van corruptiebestrijding hebben binnen de CBCS vermoedens doen oplaaien dat de directie van de CBCS mogelijkerwijs betrokken zou kunnen zijn in corruptieonderzoeken. Onder meer in het Verenigd Koninkrijk en in Canada zijn de laatste tijd nogal wat mensen gearresteerd, die betrokken waren in de BTW-carrousel van John Deuss. Hierbij speelde het product Exact Pay, dat John Deuss via zijn op Curaçao gevestigde bank op de markt had gebracht, een voorname rol.

In het requisitoir van de officieren van justitie uit Arnhem betreffende de John Deuss-zaak, bleek dat terwijl de bank van Deuss tot twee maal toe een CAMEL rating van 5 heeft ontvangen, de slechtste die er is, de CBCS toch de vergunning van Deuss wijzigde van die van een internationale bank in die van een lokale bank.

Volgens insiders geldt bijna altijd bij een score van twee maal CAMEL rating 5 achter elkaar, dat de bank of onder curatele moet worden gesteld of dat de vergunning ingetrokken moet worden.

Lang heeft Deuss niet kunnen genieten van deze nieuwe status als lokale bank. Een maand nadat hij genoemde vergunning had ontvangen, werd er ingegrepen in zijn bank. Deuss is dan ook in mei 2012 door de rechtbank in Arnhem veroordeeld voor het niet melden van ongebruikelijke transacties.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *