Amigoe | ‘Ontslagen werknemer wordt als asbest-klokkenluider gestraft’

Aannemer zou gelieerd zijn aan Pueblo Soberano en kreeg de opdracht naar verluidt via een interventie van toenmalig premier Ivar Asjes  | Foto Persbureau Curacao

Ontslagen werknemer wordt als asbest-klokkenluider gestraft | Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — De hogerberoepszaak van de door Curaçao Refinery Utilities (CRU ofwel de BOO-energiecentrale) ontslagen Eugene Angelica, is gisteren in een bijna twee uur durende zitting behandeld. Dit laten zijn advocaten Olga Kostrzewski en Achim Henriquez weten.

De advocaten menen onder meer dat Angelica door ‘de noodklok te luiden over de onzorgvuldige verwerking van asbest op het terrein van CRU/Refinería di Kòrsou (RdK) en door de oprichting van Fundashon Promove Derechi Humano Curaçao (FPDHC)’, als klokkenluider gestraft wordt. Zij hebben gisteren omtrent het klokkenluiden naar jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM) verwezen. Angelica werd op 30 september 2015 ontslagen, waarop hij tegen het ontslag in verweer ging. In deze arbeidszaak werd het ontslag door CRU terecht bevonden waardoor Angelica in eerste aanleg in het ongelijk werd gesteld. Hierop zette hij de gang naar het hof in door in hoger beroep te gaan. De advocaten menen dat het ontslag op staande voet onterecht was en leggen uit: “Men kan het ontslag niet als een losstaande actie beschouwen aangezien hij een maand voor het ontslag de stichting FPDHC mede heeft opgericht en later in het kader van zijn werkzaamheden bij die stichting de wijze van asbestverwerking flink aan de kaak had gesteld. Eerder trok hij ook aan de bel over de wijze waarop werkzaamheden aan de CRU-boilers werden uitgevoerd, waarvan hij meent dat er sprake was van corruptie. Hij verwittigde de Raad van Commissarissen (RvC) van deze gang van zaken waarop de CRU-directeur hem in 2014 op non-actief heeft gesteld.” De CRU-advocate Lisanne Asjes, heeft binnen deze hogerberoepszaak een verzoek van voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend. Henriquez meldt toe dat Angelica door zijn werkgever op non-actief werd gesteld ‘voor een periode van iets minder dan een jaar’. Na hervatting van zijn werkzaamheden publiceerde de krant Ultimo Noticia op 28 september een kritisch artikel over het reilen en zeilen binnen CRU, de asbestverwerking en vermeende corruptie. “Ondanks dat in het artikel zijn naam werd genoemd, ontkent Angelica enige medewerking te hebben verleend aan de totstandkoming van dit artikel. Men kan ook niet aantonen dat hij hierbij betrokken zou zijn geweest. Vervolgens zou een gesprek plaatsvinden – dit op eerder verzoek van Angelica – met de CRU-directeur waarin onze cliënt uitleg heeft willen geven om zijn onschuld hierin te kunnen aantonen. Het gesprek werd op 30 september ingepland, maar vond niet plaats omdat hij die dag op staande voet werd ontslagen. Nogmaals, wij menen dat er een duidelijk verband is in dit alles en dat men de heer Angelica heeft willen straffen voor de oprichting van de stichting die zoals bekend ageert tegen de wijze waarop CRU met de asbest is omgesprongen”, aldus Kostrzewski en Henriquez. Het hof zal op 4 oktober uitspraak doen.

Bron:

Een Reactie op “Amigoe | ‘Ontslagen werknemer wordt als asbest-klokkenluider gestraft’

  1. Deze zaak stinkt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *