Amigoe | ‘Ontwikkeling Kustwacht wordt tegengewerkt’

Kustwachtmedewerker trekt aan de bel

kustwacht curacao-2

‘Ontwikkeling Kustwacht wordt tegengewerkt’

WILLEMSTAD — Plaatsvervangend directeur van de Kustwacht Hans Schreuder erkent de in een ingezonden stuk genoemde ontevredenheid binnen de lokale kustwacht, over een adviseur van minister van Justitie Nelson Navarro (Pais).

Het gaat hier om de adviseur Defensie en Kustwachtzaken, blijkt uit het stuk van Gerard van der Voort, de voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Kustwacht en tevens werkzaam bij de Kustwacht als radarspecialist en analist. Schreuder zegt het desgevraagd eens te zijn met de algemene strekking van de brief.

Volgens de brievenschrijver worden verbetervoorstellen niet opgepakt en doorgezet doordat minister Navarro wordt geadviseerd door iemand die deze zaken dwarsboomt.

Een situatie die niet alleen onwenselijk is maar die prangend begint te worden en ontevredenheid genereert bij het Kustwacht-personeel.

Volgens Van der Voort gebruikt de adviseur allerlei mensen bij de Kustwacht voor het Caribisch Gebied als informant en wordt zo op de hoogte gehouden van interne zaken, en is het duidelijk aantoonbaar dat hij de minister vervolgens willens en wetens verkeerd informeert.

Schreuder verduidelijkt in zijn reactie dat Van der Voort de ingezonden brief op persoonlijke titel heeft geschreven, maar dat de Kustwacht-directie het wel eens is met de algemene strekking hiervan.

De Kustwachtdirecteur bevestigt tevens dat de ruime meerderheid van het personeel op Curaçao ernstig ontevreden is, nu de verbeterpunten die voorgesteld zijn in de pilot niet op korte termijn geïmplementeerd lijken te worden.

Daarnaast merkt Schreuder op dat het tegenwerken van de noodzakelijke verbeteringen de dagelijkse bedrijfsvoering ernstig hindert. Hij stoort zich met name enorm aan het feit dat hierdoor het lokale personeel echt tekort wordt gedaan en hij snapt daarom ook niet waarom deze verbeteringen worden tegengehouden. Zo meldt Van der Voort in zijn brief:

“Ondertussen is een groot deel van het Kustwachtpersoneel het goed zat dat één persoon al jarenlang de Kustwacht de voet dwars zet en daarmee lokaal personeel dupeert. Immers, personeel dat bijvoorbeeld op inhuurbasis werkt bij de Kustwacht kan niet overgaan in vaste dienst door het tegenhouden van uitbreiding van formatieve functies. Een nieuwe formatie die overigens ook een aantal nieuwe banen betekent, die de landen niets kost; de kosten worden immers gedragen door de Kustwacht.”

Minister Nelson Navarro heeft laten weten niet te reageren op ingezonden brieven. Wel geeft hij aan dat hij met betrokkenen contact heeft gelegd en om een reactie heeft verzocht.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | ‘Ontwikkeling Kustwacht wordt tegengewerkt’

 1. Misschien hebben bepaalde figuren wel belang erbij dat drugs worden in- en uitgevoerd waardoor zij bepaalde gaten in de kustbeveiliging niet wensen te dichten, Het is maar een gedachte i.v.m. de vele corruptici en overige niet te vertrouwen sujetten op het eiland.

 2. Ja als je je baan tje waar je te licht voor bent niet krijgt kan je op deze weize lekker terug pesten, helaas heb je er alleen je landgenoten mee die daardoor ook niet aan de bak komen, flink hoor.
  ikke ikke en de rest kan stikke, veiligheid is dan niet belangrijk.

 3. Een nieuwe formatie die overigens ook een aantal nieuwe banen betekent, die de landen niets kost; de kosten worden immers gedragen door de Kustwacht.”

  en wie is de kustwacht, WIJ, dus we betalen het wel.Ons Land heeft in de verdeel sleutel 16% van de kosten . tevens betwijfel ik dat wat hier lees stuk over de Kustwachtdirecteur u bedoelt waarschijnlijk de plv.

  De Kustwachtdirecteur bevestigt tevens dat de ruime meerderheid van het personeel op Curaçao ernstig ontevreden is, nu de verbeterpunten die voorgesteld zijn in de pilot niet op korte termijn geïmplementeerd lijken te worden.
  OOk word er gezegd jaren lang, zolang is de Minister nog niet op zijn post.
  de Pilot later opgestart voor wat betreft Curacao.
  alles heeft zijn tijd nodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *