Amigoe | Ook oud-politicus David Dick wilde val kabinet-Schotte

door Jomaira v/d Meulen-Angela

Ook oud-politicus David Dick wilde val kabinet-Schotte | Foto Notisia360

Ook oud-politicus David Dick wilde val kabinet-Schotte | Foto Notisia360

WILLEMSTAD — Het kabinet-Schotte (2010-2012) moest ten voordele van Curaçao vallen. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit de getuigenverklaring van oud-politicus en tevens lid van de PAR, David Dick, tijdens de rectificatiezaak van Dean Rozier tegen zijn ex-MFK-partijgenoten Monique Koeyers-Felida, Gilmar ‘Pik’ Pisas en oud-politici Rudney Garmes.

Dick vreesde, en die vrees bestaat nog steeds, dat de democratie op Curaçao ten einde loopt. Als een bezorgde burger heeft hij zich daarom via Frente Sivil ingespannen om het kabinet te laten vallen.

Net als bij de andere getuigenverhoren stelden beide advocaten, Michael Bonapart van Rozier en Chester Peterson van de wederpartij, vragen die een beeld schetsen over de politieke situatie op het eiland vlak voor en na de val van het kabinet-Schotte.

Dick benadrukte gisterochtend dat er in de regeerperiode van het kabinet-Schotte op een gegeven moment sprake was van dictatoriale Staten en een zwakke oppositie. In aansluiting daarop voegde hij toe dat de manier waarop de parlementaire democratie in 2012 onder dat kabinet functioneerde, voor hem volstrekt onacceptabel was.

“De hele coalitie was een bende. Een premier (Gerrit Schotte) die met droge ogen leugens verkondigt, betekent het einde van de democratie. Dit, terwijl de oppositie er niet tegen optrad.”

Hij haalde als voorbeeld de uitspraken van Schotte aan, die met een Curaçaose vlag in de handen meldde dat Curaçao mee mocht doen aan de Olympische Spelen. Tevens was het voor Dick onacceptabel dat de Statenvoorzitter dictatoriaal optrad.

Het combinatie toen bij dit alles werd gevormd door de omstandigheid dat deze regering na haar val niet wenste terug te treden en met behulp van de toenmalige Statenvoorzitter (Ivar Asjes) de toegang aan Statenleden tot het parlement werd ontzegd, aldus Dick.

“Ook internationaal zijn wij benadeeld door uitspraken van de premier dat de val van zijn regering een staatsgreep was.”

Eigen inspanningen

In die tijd steunde een krappe meerderheid van elf zetels de regering en een weggevallen zetel zou voldoende zijn om de regering te laten vallen. Omdat het optreden van het kabinet-Schotte voor Dick onacceptabel was, heeft hij zich via de stichting Frente Sivil ingespannen om de regering te laten vallen. “Daartoe hebben wij onze pijlen gericht op de persoon die naar ons vermoeden eigenlijk te eerlijk was om de regering te blijven steunen, namelijk Eugene Cleopa (toen Statenlid voor de MAN, nu voor Pais, red.). Via de Frente Sivil hebben wij aanvallen op hem uitgevoerd en een beroep op zijn geweten gedaan.” Of het hun inspanningen waren die tot het vertrek van Cleopa uit de MAN hadden geleid, is onduidelijk. “Wat de oorzaak en het gevolg waren weet ik niet, maar Cleopa heeft toen de coalitie verlaten.” Hierop had het kabinet-Schotte moeten aftreden, maar dat is niet gebeurd, voegde Dick toe. Verder gaf hij aan dat ze het nooit op Rozier hadden gemunt. “Eerlijk gezegd vertrouwde ik niemand van de MFK, Rozier ook niet. Dus hebben wij ons geconcentreerd op Cleopa.”

Zoals alle andere door Rozier opgeroepen getuigen naar voren brachten, was het vertrek van Rozier niet nodig om de regering te laten vallen, want die had al geen meerderheid.

Of Rozier van plan is meer getuigen onder ede te laten verklaren is niet duidelijk. Dat kon hij gisteren vooralsnog niet aan de rechter vertellen. De rechter lijkt een spoedig einde van de zaak te wensen en gaf aan te hopen dat Dick de laatste getuige was. De rectificatiezaak loopt sinds januari van dit jaar.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Ook oud-politicus David Dick wilde val kabinet-Schotte

  1. Welk zinnig denkend mens wilde nu niet de val van Schotte? Ik zei ZINNIG denkend..

  2. Klopt helemaal,we moeten uiterst voorzichtig en oplettend zijn op het Reforma gebeuren. Ook daar zijn ondemocratisch krachten bezig die die democratie kunnen ondermijnen. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat het zover zal komen.

  3. Niks mis mee. Het streven een regering te laten vallen met democratische middelen is volkomen legaal en gerechtvaardigd. Het ondemocratische gevaar op Curacao is nog steeds niet geweken, getuige de dagelijkse oproepen van Reforma. In dat programma staan overigens zaken die tegen de Nederlandse wetgeving indruisen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *