Amigoe opinie | ‘Meldpunt Bisdom seksueel misbruik mislukt’

Katholieke Kerk ongrijpbaar | Door Robert Chesal

Robert Chesal

Robert Chesal

Het ergste vermoeden dat ik had toen ik in december 2010 Curaçao bezocht, is bevestigd. Afgelopen zaterdag heeft de EO in het programma ‘Dit is de Dag Onderzoek’ aangetoond dat de commissie-Koeijers, het meldpunt van het Bisdom Willemstad voor seksueel misbruik, is mislukt.

De indruk die ik kreeg uit mijn eigen gesprekken op het eiland, nu meer dan vier jaar geleden, was dat de commissie haar taak niet serieus nam. Slachtoffers van misbruik door Nederlandse missionarissen vertelden mij dat zij geen respons kregen van de commissie-Koeijers.

In een enkel geval werd een slachtoffer er zelfs van afgehouden om een klacht in te dienen: dat gaf mij reden om te denken dat de commissie niet zomaar incompetent was, maar juist een actieve doofpot.

Doordat bisschop Secco weigerde om mij te woord te staan tijdens mijn bezoek, kon ik geen rechtstreeks antwoord krijgen op mijn vraag of die commissie echt goed bezig was.

Dankzij de reportage van de EO is het antwoord nu pijnlijk duidelijk geworden. De reportage liet confrontaties voor de camera zien: met de jurist Ronald Koeijers en met bisschop Secco. Koeijers leek geen kennis te hebben van een misbruikgeval waarover jaren geleden al uitgebreid is gecorrespondeerd.

De commissievoorzitter keek met verbazing naar de brieven die zijn uitgewisseld door een lid van zijn eigen commissie en het slachtoffer.

Monseigneur Secco, op zijn beurt, verklaarde niets te weten van enige misbruikmelding over Nederlandse paters op Curaçao.

Doofpot

Ondertussen hoorden we onthutsende verhalen van Pedro Casimiri, die in de jaren vijftig in het Juvenaat is misbruikt door een Nederlandse pater; en van Johnny, die door drie Fraters van Tilburg jarenlang is misbruikt en mishandeld.

Johnny heeft na een pijnlijke juridische strijd erkenning gekregen van de Fraters. Maar de gang van zowel Pedro als Johnny naar de commissies Deetman en Koeijers had geen resultaat. Deetman wilde geen meldingen uit de Antillen in behandeling nemen en bij Koeijers verdwenen de klachten in een zwart gat van incompetentie, misschien zelfs een doelbewuste doofpot.

Dat de heer Koeijers recentelijk heeft gezegd dat sommige meldingen niet in behandeling werden genomen, omdat ze ‘buiten de onderzoeksperiode’ vielen, versterkt het beeld van een doofpot.

In een vraaggesprek dat ik met Koeijers in december 2010 hield, zeven maanden na aanvang van zijn commissiewerkzaamheden, verklaarde hij dat de commissie nog niet had besloten wat de onderzoeksperiode ging worden.

Een commissie die op meldingen wacht, om ze vervolgens uit te sluiten omdat ze buiten een nog niet vastgestelde onderzoeksperiode vallen, is duidelijk bezig klachten weg te moffelen.

Slordigheidje?

De EO liet effectief zien hoe de kerk de slachtoffers van Nederlandse missionarissen in de kou liet staan. Johnny en Pedro konden niet terecht bij Wim Deetman en zijn commissie in Den Haag, en vervolgens kregen ze geen gehoor in Willemstad.

Een minder sterk punt van de reportage was de uitspraak van Vaticaan-kenner Stijn Fens over Deetman. Fens noemde het ‘slordig’ van Deetman dat zijn commissie ‘vergeten’ was de missionarissen mee te nemen in hun onderzoek. Maar dat was geen slordigheidje, het was beleid.

Deetman had misstanden in de missielanden expres buiten beschouwing gelaten en dat vooraf bekendgemaakt.

Wat deze reportage wél duidelijk toont is de ongrijpbare kant van de Rooms-Katholieke kerk. De Nederlandse bisschoppen trekken hun handen af van Curaçao, en vervolgens doen de kerkelijke autoriteiten in Willemstad alsof hun neus bloedt.

En dat terwijl de bewijzen van misbruik en verdoezeling daarvan er al jaren liggen. De macht van het Vaticaan lijkt niet beperkt door landsgrenzen, maar als het erom gaat de kerk ter verantwoording te roepen lijken diezelfde grenzen ineens van heel groot belang.

Robert Chesal is onderzoeksjournalist, schrijver en universitair docent. Hij werkte voor de Wereldomroep. Samen met Joep Dohmen (journalist NRC Handelsblad) legde hij het seksueel misbruik door dienaren van de Katholieke Kerk in Nederland bloot. In het kader van dit onderzoek bezocht Chesal op basis van informatie van mogelijk seksueel misbruik bij het Bisdom Willemstad in 2010 ook Curaçao. Dohmen en Chesal werden voor deze reportages in 2010 uitgeroepen tot Journalist van het Jaar. Het duo werd in april 2011 bekroond met de H.J.A. Hofland Tegel voor beste cross-mediale journalistieke productie.

Bron: Amigoe

8 Reacties op “Amigoe opinie | ‘Meldpunt Bisdom seksueel misbruik mislukt’

 1. St .Maria ik mocht geen voogd juffrouw gloria.

 2. Van mij kwam alleen foute meldingen in, heel dat ik items laat ben de broeders van een school op straat. Maria daarvan vertrok naar San Fernández. .zaken afgesloten ook ja

 3. En zo kunnen zij ook aan jouw vertellen over de mooiste dingen uit hun leven

 4. ontwiik de de 2 menselijke fouten

 5. stanley Held

  De Paus heeft onlangs een bisschop ontslagen. Wij zijn grotendeels Khatoliek. Waarom moeten zulke partijken onder de dekmantel worden gehouden ? Laat men zien dat ook hier mensen de mist in kunnen gaan. En dat er hier ook gestraft wordt. Anders is het geloof gedoemd in de toekomst te mislukken.

 6. Fuck in aruba an een 2 paleontoloog stuurde hen op me af niets vermoeden. De gossip aangifte waarom tan den trekken een tante heeft van haar nog maar dat Billen van varkens van paarden zijn allemaal rond

 7. Compensatie de 8 de negens rollen …juridisch s avonds is vrij

 8. JM Eustatia

  Citaat uit het artikel van Robert Chesal” :
  “DAT DE HEER KOEIJERS RECENTELIJK HEEFT GEZEGD DAT SOMMIGE MELDINGEN NIET IN BEHANDELING WERDEN GENOMEN, OMDAT ZE ‘BUITEN DE ONDERZOEKSPERIODE’ VIELEN, VERSTERKT HET BEELD VAN EEN DOOFPOT”.
  Aan de heer Koeijers had de vraag gesteld moeten worden of er meldingen waren die wél binnen de onderzoeksperiode vielen en wat met die meldingen is gedaan.
  Voor de wijze waarop de commissie Koeijers met de schrijnende gevallen van Pedro en Johnny is omgesprongen past slechts de betiteling ” ontluisterend”.
  Maar gesteld moet worden dat de heer Koeijers in deze niet alleen staat . Dit is hier te (ei)lande de vaker voorkomende modus operandi voor het door instanties “afhandelen” van zaken waarvan men meent dat deze beter niet aan het felle daglicht moeten worden bloot gesteld.
  Maar vroeg of laat laat zelfs de meest geharde doofpot het afweten en achterhaalt de waarheid de leugen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *