Amigoe | Oplossing voor wetten op negatieve lijst in zicht

Oplossing voor wetten op negatieve lijst in zicht

Oplossing voor wetten op negatieve lijst in zicht

WILLEMSTAD — De Raad van Advies (RvA) heeft het wetsvoorstel van coalitiepartij Pais, om de wetten op de negatieve lijst te doen herleven, beoordeeld.

De RvA stelt echter voor om in een landsverordening de teksten die overeenkomen met de teksten van de vervallen wetten van het voormalige land Nederlandse Antillen en het eilandgebied Curaçao vast te stellen.

Op 10 oktober 2010 zijn het land de Nederlandse Antillen en het eilandgebied Curaçao opgeheven en heeft Curaçao de status van autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden verkregen. Vlak na 10-10-‘10 is echter komen vast te staan dat een aantal wettelijke regelingen ten onrechte op de negatieve lijst zijn geplaatst. Curaçao is hierdoor voor wat betreft de onderwerpen geregeld in die wettelijke regelingen in een rechtsvacuüm terechtgekomen. Het initiatiefontwerp van Pais wil dit probleem oplossen door met behulp van een machtigingswet de wettelijke regelingen die nodig zijn in onze rechtstaat, te doen herleven.

Pais heeft op 16 maart jl. dit initiatiefwetsvoorstel ingediend. Een voorbeeld van een wettelijke regeling die op de negatieve lijst is geplaatst en dus is komen te vervallen is de Landsverordening Openbare Orde, die recentelijk na bijna vijf jaar door de Staten is vastgesteld. Een andere belangrijke landsverordening die per 10-10-‘10 is komen te vervallen, is bijvoorbeeld de Landsverordening Meteorologische Dienst.

Volgens de RvA is het bekend dat er schaarste bestaat aan wetgevingsjuristen van kwalitatief hoog niveau. Het gebrek aan juristen heeft een belangrijke rol gespeeld bij de grote vertraging van het opheffen van de negatieve lijst. Als er sprake is van een capaciteitsprobleem zullen er naar de mening van de RvA daarvoor oplossingen moeten worden gezocht.

De fractie van Pais is verheugd dat er eindelijk een oplossing in zicht is voor het na 10-10-‘10 ontstane rechtsvacuüm en hiermee samenhangend een schaarste aan wetgevingsjuristen om deze fouten te herstellen. Volgens Pais geeft het advies van de RvA aanleiding om inhoudelijke aanpassingen aan te brengen in het wetsontwerp.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *