Amigoe | Oplossingen voor lange wachttijden Bureau Rijbewijzen

Oplossingen voor lange wachttijden Bureau Rijbewijzen

Oplossingen voor lange wachttijden Bureau Rijbewijzen

WILLEMSTAD — Een persoon die een praktijkexamen wil aanvragen bij het Bureau Rijbewijzen wordt op dit moment geconfronteerd met een wachttijd van zestien weken. Een aanvraag voor een theorie-examen bedraagt drie weken. Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BDP) zoekt op dit moment naar alternatieven om deze wachttijden structureel te verlagen.

De belangrijkste reden voor de lange wachttijden bij het Bureau Rijbewijzen is gebrek aan personeel. Het bureau mag maximaal zestien werknemers in dienst hebben, maar op dit moment bedraagt het personeelbestand slechts tien. Verder zijn er momenteel drie examinatoren, terwijl het er acht moeten zijn. Het personeelstekort is te wijten aan het feit dat in de afgelopen periode veel werknemers met pensioen zijn gegaan, terwijl de overheid tot vorig jaar nog met een personeelsstop te kampen had.

Door het personeelstekort krijgen personen die nu een praktijkexamen aanvragen pas begin juli een afspraak. Voor theorie-examen kan dit pas begin april. In een persbericht van het ministerie van BPD geeft de verantwoordelijke minister, Etienne van der Horst (Pais), aan dat deze wachttijden te lang zijn en dat er diverse trajecten lopen om deze problematiek op te lossen.

Volgens Van der Horst zal er op korte termijn worden getracht om meer overuren bij het Bureau te draaien, terwijl ook twee gepensioneerde examinatoren ingezet zullen worden. Ook wordt er gesproken over de inzet van voormalige examinatoren, die op dit moment bij de lokale politie werkzaam zijn. De eerste contacten zijn al gelegd met de leiding van het Korps Politie Curaçao (KPC) en met Justitie-minister Nelson Navarro (Pais).

Voor de langere termijn loopt er op dit moment een traject voor het opleiden van drie nieuwe examinatoren. Voor gebrek aan loket-personeel – waar sprake is van een tekort van drie werknemers – wordt ook een oplossing gezocht. Dit tekort is te wijten aan het feit dat op dit moment drie loketmedewerkers thuis zitten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude bij het Bureau, inzake de afgifte van rijbewijzen.

Het onderzoek ging oorspronkelijk van start als een onderzoek van overheidsaccountant Soab, maar in 2013 werd dit een strafrechtelijk onderzoek dat door de landsrecherche wordt uitgevoerd. Het onderzoek is nog niet afgerond en Van der Horst stelt dat binnenkort meer nieuws hierover te melden valt. De minister geeft wel aan dat als uit het onderzoek naar voren komt dat er ten onrechte rijbewijzen zijn verstrekt, zij ingetrokken zullen worden, terwijl hij tevens contact op zal nemen met Nederlandse instanties, zodat maatregelen genomen kunnen worden in het kader van illegaal verstrekte Curaçaose rijbewijzen die voor Nederlandse rijbewijzen zijn ingeruild.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Oplossingen voor lange wachttijden Bureau Rijbewijzen

  1. Men vergeet er gemakshalve even bij te vertellen dat er zo links en rechts wat figuren daar zijn “verwijderd” vanwege ongeoorloofde praktijken.

  2. Als je het niet meer trekt….moet je duwen:)

  3. Regeren is vooruit zien, is toch een spreuk ………. elders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *