Amigoe | Overheid ontslaat implementatiemanager

norbert-george-foto Notisia360

Overheid ontslaat implementatiemanager Norbert George | Foto Notisia360

WILLEMSTAD — Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw), Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS), heeft gisteren twee voorstellen inzake de personele bezetting van haar ministerie gepresenteerd in de Raad van Ministers (RvM). Eén voorstel betreft de aanstelling van een interim-beleidsdirecteur en een ander de definitieve afwikkeling van de relatie met implementatiemanager Norbert George bij het ministerie. In totaal is de werkrelatie met negen langdurig zieke ambtenaren beëindigd.

Na het aantreden van de eerste regering van het land Curaçao in oktober 2010 werd George aangesteld als implementatiemanager bij het ministerie van Soaw. Recentelijk was weer veel te doen geweest hierover omdat zijn contract al geruime tijd zou zijn verlopen maar hij nog steeds maandelijks krijgt uitbetaald. Gisteren presenteerde de minister juridische adviezen hierover in de RvM.

Deze adviezen kwamen erop neer dat er al geruime tijd geen werkrelatie meer bestaat tussen de overheid en de implementatiemanager. Hierop nam de RvM gisteren een beslissing om definitief een punt te zetten achter de relatie met George. Minister Larmonie-Cecilia zegt het niet ethisch te vinden publiekelijk hier uitspraken over te doen, terwijl de persoon in kwestie nog niet officieel op de hoogte is gesteld van de beslissing van de RvM.

Wel zegt ze dat ze bezig is met een inventarisatie van de personele bezetting van het ministerie en dat er een reorganisatie plaatsvindt waarbij gekeken wordt naar alle vacatures. Het opvullen van deze vacatures zal plaatsvinden binnen het huidige beleid van de overheid.

Dit beleid gaat in feite uit van een vacaturestop. Dus zal er binnen het ministerie worden gekeken om de juiste mensen op de juiste plaatsen te zetten, aldus de minister. Daarnaast kan ook binnen de overheid worden gekeken naar overplaatsing van personeel.

In dit kader is de RvM gisteren akkoord gegaan met een ander voorstel van Larmonie-Cecilia om een ambtenaar van het ministerie van Onderwijs over te plaatsen naar Soaw in de functie van interim-beleidsdirecteur.

Volgens de minister zal de inventarisatie ook een beeld geven over welke kritieke functies binnen het ministerie nog vacant zijn. Hiervoor kan een wel uitzondering worden gemaakt en experts van buiten de overheid kunnen worden aangetrokken mochten er geen geschikte kandidaten zijn binnen het ambtenarenapparaat.

9 decreten

Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Etienne van der Horst (Pais), heeft inmiddels negen decreten ondertekend om de werkrelatie met ambtenaren die langdurig ziek zijn te beëindigen. Dat meldde hij vandaag tegenover radio Z86. In het geval van de implementatiemanager bij Soaw is ook een beslissing genomen, stelt de minister.

Zaterdag meldde de Amigoe dat volgens Van der Horst er op dit moment er 77 ambtenaren thuis zitten. In 22 gevallen gaat het om personen die langdurig ziek zijn, terwijl de overige 55 gevallen ambtenaren betreffen die vanwege een arbeidsconflict of een lopend onderzoek thuis zitten. Ook zitten hierbij gevallen van ongeoorloofd verzuim.

De minister heeft onlangs van de RvM het mandaat gekregen om disciplinair op te treden tegen deze ambtenaren. Van der Horst geeft aan dat hij op dit moment bezig is om de lijst van ambtenaren die thuis zitten, te onderzoeken. “Personen die langdurig ziek zijn, handelen we af via Arbo Consult. Maar een tijdje terug hebben wij besloten om de regels toe te passen, door mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn en die meer dan twee jaar thuis zitten met 10 procent op hun salaris te korten. Dit was voor een aantal van hen aanleiding om weer te gaan werken. Binnenkort gaan we personen die meer dan drie jaar thuis zitten, conform de regels, 20 procent op hun salaris korten. Maar we houden wel rekening met de omstandigheden. Zo komen wij niet aan mensen die terminaal ziek zijn.”

Voor wat betreft de 55 personen die om andere redenen thuis zitten, geeft Van der Horst aan dat er per geval gekeken wordt naar wat de redenen zijn dat ze niet op hun werk verschijnen.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Overheid ontslaat implementatiemanager

  1. En men heeft het maar gelaten zoals het was, er zijn immers weinig mensen met ballen op Curacao. Onvoorstelbaar wat dit alles de gemeenschap heeft gekost, ook voor 10-10-10.

    Haal ze maar binnen de incompotente vriendjes die dus nooit op het werk verschijnen en slechts op de loonlijst staan. En het barst er nog van, nitwits die maar wat doen en de goed opgeleide mensen buiten de deur houden. Chefs die hun personeel door intimidatie technieken er onder houden en zo ook hun eigen onkunde maskeren. Moet er wat beslist worden?, dan zijn ze er toevallig niet, zijn er problemen?, dan draait men het zo dat deze bij de lastige burger die hun aan het werk wil hebben komen te liggen. Onvoorstelbaar dat een land zoveel onkunde en onwil maandelijks beloont.

    Met excuses aan hen die wel hart voor de zaak hebben en hier onder te lijden hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *