Amigoe | Overheidsschuld Curaçao en St. Maarten vormt risico

Overheidsschuld Curaçao en St. Maarten vormt risico

Overheidsschuld Curaçao en St. Maarten vormt risico

WILLEMSTAD — De situatie van de overheidsfinanciën in de monetaire unie verbeterde in 2015 vergeleken met 2014. Echter, de ontwikkeling in de overheidsschuld vormt een risico. Dat meldt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in haar jaarverslag 2015.

De schuldquote van de monetaire unie bereikte 42,2 procent aan het einde van 2015, wat hoger is dan het niveau dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verstandig acht voor kleine economieën zoals Curaçao en St. Maarten (40 procent van het BBP). Echter, het risico van de lokale banksector, verzekeringsector en pensioenfondsen is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Hoewel het internationale financiële stabiliteitsrisico is afgenomen, kan de invloed hiervan op de stabiliteit van de monetaire unie nog steeds als beperkt worden beschouwd, aldus de CBCS.

De externe kwetsbaarheden die voortvloeien uit schokken bij de belangrijkste handelspartners, geven een toegenomen risico aan. In tegenstelling tot de economische groei op Curaçao en St. Maarten in 2015, is de netto winstgevendheid van de lokale commerciële banken licht gedaald. Desondanks laten de financiële stabiliteitsindicatoren zien dat deze sector nog steeds stabiel is. De solvabiliteitsratio is ruim boven de 8 procent Basel-richtlijn (regelgeving voor kapitaalposities van banken). Bovendien zijn de risico’s met betrekking tot de solvabiliteit, de kwaliteit van de activa en de liquiditeit & ‘funding’ stabiel gebleven in 2015. “De stabiliteit en gezondheid van de lokale banksector dragen positief bij aan de handhaving van de financiële stabiliteit, aangezien de sector met een aandeel van ruim 55 procent in de totale activa van het financiële systeem de grootste bijdrage levert aan de financiële ontwikkeling van Curaçao en St. Maarten”, aldus de CBCS.


Verzekeringsecto
r

De data van de verzekeringsector en de pensioenfondsen worden met een vertraging van een jaar gepresenteerd. Gedurende 2014 registreerde zowel de lokale levensverzekeringsector als de schadeverzekeringsector een groei in hun winstgevendheid. In de schadeverzekeringssector namen de kwetsbaarheid voor marktrisico en het liquiditeitsrisico toe, terwijl de risico’s met betrekking tot de opbrengsten en winstgevendheid en de kwaliteit van de activa afnamen. Het capaciteitsrisico is stabiel gebleven. De lokale levensverzekeringsector registreerde een stijging in het risico gerelateerd aan stabiliteit, terwijl het capaciteitsrisico afnam. De risico’s met betrekking tot de opbrengsten en winstgevendheid, de kwaliteit van de activa en de kwetsbaarheid voor marktrisico’s zijn stabiel gebleven.

Daarnaast registreerde de dekkingsgraad van de pensioenfondsen een lichte daling van 1,7 procentpunt tot 105,5 procent in 2014 vergeleken met 2013, wat nog steeds boven het vereiste minimum van 100 procent is. In deze sector is het risico met betrekking tot de opbrengsten en winstgevendheid en het vermogensrisico gestegen, terwijl de risico’s gerelateerd aan de ‘funding’, de kwaliteit van de activa en de kwetsbaarheid voor marktrisico’s stabiel zijn gebleven.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *