Amigoe | Pais bezorgd over opstelling coalitiepartner

Alex Rosaria, fractieleider van PAIS

Pais bezorgd over opstelling coalitiepartner

WILLEMSTAD — Coalitiepartij Pais stelt bezorgd te zijn over de opstelling van coalitiepartner Pueblo Soberano (PS), die onlangs akkoord ging met een motie waarin een Statenmeerderheid besloot om de griffie op te dragen een onderzoek te verrichten om bevoegdheden van de gouverneur in te perken. Volgens Alex Rosaria, politiek leider van Pais, zal dit punt tijdens de eerstvolgende vergadering van de politiek leiders worden besproken.

Tijdens een persconferentie die gisteren werd gehouden, benadrukte Rosaria dat Statenleden naar eer en geweten dienen te stemmen, maar dat hij toch bezorgd was over het feit dat coalitiepartner PS voor een motie van de oppositie stemde, zonder dat dit punt met de andere coalitiepartners was besproken.

“We zullen dit punt zeker in de eerstvolgende vergadering naar voren brengen. Het moet geen gewoonte worden”,

aldus de Pais-leider. Rosaria wees er verder op dat er geen sprake is van enige conflictsituatie binnen de coalitie, maar dat er wel enige mate van bezorgdheid bestaat.

Rosaria stond ook stil bij de situatie rondom gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS), die in de afgelopen periode verschillende malen in opspraak is gekomen.

De PS-leider stelde dat als Wiels zijn minister zou zijn geweest, zij al het veld had moeten ruimen. Maar hij onthield zich van verder commentaar en gaf aan dat zijn partij niet op het rapport van overheidsaccountant Soab vooruit wilde lopen.

Onlangs vroeg Rosaria de regering om een update van alle onderzoeken van Soab die op dit moment lopen.

Een ander heikel punt dat gisteren ter sprake kwam was het advies van de Raad van Advies (RvA) over benoemingen in de Commissie Evaluatie Rijkswetten. Dit punt is gisteren in de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers besproken en zal conform afspraak morgen in een vergadering van de samenwerkende partijen worden besproken. Ook op dit punt is er geen sprake van een conflict, benadrukte Justitie-minster Nelson Navarro gisteren.


Overleg

In het protocol dat de coalitiepartijen eerder deze week hebben ondertekend, is afgesproken dat om de twee weken een vergadering van samenwerkende partijen, ook wel coalitieberaad genoemd, plaats zal vinden. In deze vergadering zullen alle politiek leiders, ministers, Statenleden en bestuursleden van de coalitiepartijen aanwezig zijn.

Het protocol heeft als belangrijkste doel de communicatie tussen de partijen te verbeteren. Een betere communicatie is nodig voor een meer harmonieuze en effectieve samenwerking en uitwerking van het regeerakkoord, aldus de regeringspartijen.

In de vergadering van samenwerkende partijen kunnen alle partijen agendapunten aandragen. Naast de vergadering van de samenwerkende partijen blijft ook de reguliere vergadering van leiders iedere dinsdag plaatsvinden.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *