Amigoe | Pais wil oplossing sportconflict

Ivar Asjes: Bal ligt niet bij regering

Ivar Asjes: Bal ligt niet bij regering

WILLEMSTAD — Pais-Statenlid Eugène Cleopa wil van premier Ivar Asjes weten hoe lang het nog gaat duren voordat het huidige conflict in de sportwereld wordt opgelost. Maar volgens premier Asjes ligt de bal niet bij hem, maar bij de sportstichtingen zelf.

Er is sprake van een conflict op sportgebied sinds de regering heeft besloten dat de subsidie voor sportstichtingen Sedreko en Fundashon Fasilidatnan Deportivo Kòrsou (FFDK, belast met faciliteiten), per 1 januari 2015 moest worden stopgezet.

Sinds die datum zijn taken van beide stichtingen ondergebracht bij de nieuwe sportstichting Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK).

Sedreko en FFDK weigeren hun eigendommen aan de nieuwe stichting over te maken, totdat de regering met hen een regeling treft over overname van hun schulden.

Cleopa stelt in een brief aan Asjes zich grote zorgen te maken over de gang van zaken op sportgebied op Curaçao. Hij geeft aan dat er in het regeerakkoord van de partijen die op dit moment deel uitmaken van de coalitie, afgesproken is dat er een nationaal sportinstituut moest komen. Dit is er ondertussen gekomen, met de FDDK, maar de oprichting heeft volgens het Pais-lid geleid tot een situatie die niet op de goedkeuring van zijn partij kan rekenen, namelijk een situatie waarbij tal van sporters en jongeren geen gebruik van sportfaciliteiten kunnen maken.

Het Pais-lid wijst erop dat in de landsverordening funderend onderwijs en de landsverordening voortgezet onderwijs is opgenomen dat alle schoolgaande kinderen bewegingsonderwijs, respectievelijk lichamelijke opvoeding moeten krijgen.

Cleopa is van mening dat de premier het recht overtreedt van kinderen om lichamelijke opvoeding te krijgen. Een onacceptabele situatie, constateert hij.

“Als wij door de schuldenproblematiek in de huidige impasse zijn gekomen, dan moet de regering inzetten om een oplossing te bereiken voor onze jongeren. Het is niet de eerste keer dat wij met financiële problemen te maken krijgen, maar telkens weer zijn wij erin geslaagd een oplossing te vinden.”

Cleopa verwijst in dit verband naar het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos), waar ook een oplossing kon worden gevonden. In een reactie stelt Asjes dat de spreekwoordelijke bal niet bij de regering ligt, maar bij FFDK.

“Na onze laatste Statenvergadering hebben wij een voorstel gekregen van de advocaat van FFDK. Ik wilde dit aan onze adviseurs voorleggen. Maar toen breek dat er een bijlage aan de brief ontbrak. Om een reactie te kunnen formuleren hebben wij verschillende keren per mail en telefonisch om het nasturen van de ontbrekende bijlage gevraagd. Maar een antwoord is tot nu toe uitgebleven. Zonder deze bijlage zijn onze adviseurs niet in staat om op het voorstel te reageren. Ik vind dit jammer, maar nogmaals, wij wachten al sinds 16 februari op een antwoord van FFDK.”

Asjes spreekt ook tegen dat hij achter de actie van nutsbedrijf Aqualectra zou zitten, om de leden van het bestuur van FFDK en Sedreko via de rechter aansprakelijk te stellen voor de hoge schulden die beide stichtingen bij het nutsbedrijf hebben lopen.

“Ik zit niet op de stoel van de directie van Aqualectra. Ik zit ook niet in de Raad van Commissarissen (RvC) en ben ook niet de vertegenwoordiger van de aandeelhouder, dat is Financiën- minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, red.) Ik bemoei mij niet met zaken die niet onder mijn verantwoordelijkheid vallen.”

Volgens de premier kwam hij tussenbeide toen hij hoorde dat Aqualectra de stroom zou afsluiten van alle sportfaciliteiten.

“Toen heb ik contact opgenomen met de directeur van Aqualectra. Hij verklaarde dat dit niet het geval was. Ik besloot ernaar te informeren omdat onze sporters het risico liepen om hun sporten niet meer te kunnen beoefenen. Op dit moment kunnen sporters gebruik blijven maken van sportfaciliteiten. De federaties moeten hiervoor wel van tevoren betalen. Maar in het verleden gebeurde dit al vaker.”

Asjes benadrukt dat de regering bij een oplossing voor het huidige conflict op sportgebied op haar standpunt blijft staan dat overname van de schulden geen optie is.

“Deze schulden heb ik niet gemaakt en ook niet het volk van Curaçao. We hebben een lijn als regering. We nemen schulden niet over. Maar als de Staten dit toch willen doen, dan moeten zij er rekening mee houden dat hier maatregelen tegenover zullen staan. Maatregelen die niet zijn afgesproken. Wie voor overname van schulden is, zal voor deze maatregelen moeten tekenen.”

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Pais wil oplossing sportconflict

  1. Na het bovenstaande gebral van Asjes gehoord te hebben waarin hij verklaart dat het niet zijn probleem is, dan maakt het de gebruikte woorden bij zijn toespraken zoals daar zijn “Mijn geliefd volk” of zoals hij het brengt: “Mi querido pueblo”, helemaal wel ongeloofwaardig.

    Kijk Asjes, bij een democratie is het zo dat het opperhoofd direct dan wel indirect wel degelijk verantwoording heeft voor alles wat er gebeurt. Je schouders ophalen omdat het je niet uitkomt vanwege de eigen machtsspelletjes dat is gewoon minderwaardig.

    Dat je geen democraat bent dat is algemeen bekend, dat heb je zo links en rechts wel laten zien, tot en met het persoonlijk doen verhinderen van Statenvergaderingen in je vorige functie. Je bent nog niet veel verder gekomen dus.

  2. Wie wil er nu nog bestuurslid worden van een door de regering opgerichte stichting oid?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *