Amigoe | ‘PAR-gedeputeerde drukte benoeming Adriaens door’

door Amigoe verslaggever Favell Maduro

Clift Christiaan | Foto LinkedIn

Clift Christiaan | Foto LinkedIn

WILLEMSTAD — Clift Christiaan zegt dat hij in 2010 weg moest als directeur van de Curaçao Airport Holding (CAH) omdat toenmalig PAR -gedeputeerde David Dick indertijd Maurice Adriaens wilde benoemen in die functie.

Dat schrijft Christiaan in een brief die hij naar de pers heeft gestuurd.

Met de brief van Christiaan wordt weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de affaire tussen Maurice Adriaens en Stanley Palm (Pais). Sinds bekend is geworden dat Stanley Palm als minister van Economische Ontwikkeling het contract van Maurice Adriaens als directeur van de Curaçao Airport Holding niet wil verlengen, gaan de beschuldigingen heen en weer.

Afgelopen maandag, tijdens een vergadering van het parlement over het functioneren van Adriaens, verwees Pais-fractieleider Alex Rosaria naar de manier waarop Christiaan indertijd opzij werd gezet.

In tegenstelling tot nu zou volgens Rosaria de politiek een rol hebben gespeeld. Joel Gois had, als directeur van STIP, Christiaan de deur laten wijzen omdat PAR-gedeputeerde David Dick een andere koers wilde varen. Volgens Rosaria doet Stanley Palm het nu netjes. Hij laat Adriaens zijn contract gewoon uitdienen.

Zowel David Dick als PAR-Statenlid Armin Konket reageerde de afgelopen week gepikeerd op de beweringen van Rosaria. Zij verwezen naar de notulen van de vergaderingen van de aandeelhouders van Curaçao Airport Holding. Wat in de notulen staat hebben beiden, ondanks vragen hierover, echter niet bekendgemaakt. Wel zou Konket hebben beweerd dat het ontbinden van het contract in goed overleg zou hebben plaatsgevonden.

Dat klopt echt niet, volgens Clift Christiaan in zijn brief. In een brief legt hij chronologisch uit hoe de zaken gelopen zijn. Net als Adriaens nu had Christiaan geen enkele aanwijzing dat hij weg moest als directeur van CAH, het bedrijf dat de bedrijfsvoering op en rondom het vliegveld moet controleren. Net als Adriaens nu zegt Christiaan dat hij van de commissarissen te horen kreeg dat hij goed functioneerde.

Het verschil tussen die twee is dat Christiaan indertijd net een verlenging van zijn contract kreeg aangeboden. ‘Ongeveer 8 maanden voor mijn ontslag kreeg ik een contractverlenging van 2 jaar’. Om daarna te horen dat hij weg moest. ‘Op 31 maart 2010 werd mij de keuze geboden om vrijwillig ontslag te nemen met een afvloeiingsregeling van 3 maanden salaris of een ontslagbrief in ontvangst te nemen’. Christiaan koos voor het laatste. Reden voor zijn ontslag was volgens Christiaan dat de RvC/AvA geen vertrouwen meer in hem had en dat de werkrelatie verstoord was.

Over die verstoorde werkrelatie schrijft Christiaan: ‘Waar dat door kwam is nooit erg duidelijk naar mij gecommuniceerd, maar komt er voor een belangrijk deel op neer dat van mij verwacht werd dat ik beslissingen nam die niet in het direct belang van CAH waren (verkiezingsstunten?), de RvC informeerde over zaken waar ik de RvC officieel niet over hoefde te informeren (RvC moest e.e.a. uit krant vernemen, onvoldoende fotoshoot voor gedeputeerde?), dat de communicatie naar de RvC strikt formeel was (gebrek aan vriendjespolitiek?), kortom, ik moest i.p.v. directeur te zijn een verlengstuk zijn van de gedeputeerde en van de politieke partij (PAR)’. Hiermee beschuldigt Christiaan PAR-gedeputeerde David Dick ervan direct betrokken te zijn geweest bij zijn ontslag.

Voor zijn definitieve vertrek bij CAH sleepte zijn zaak nog enige tijd voort, totdat de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders instemden met al de voorwaarden die Christiaan stelde. Dat zij uiteindelijk instemden heeft voor Christiaan één verklaring. ‘Uiteindelijk moest ik niet weg vanwege een vertrouwensbreuk. Ik moest weg omdat er plaats gemaakt moest worden voor de heer Adriaens en ik was een lastpost die niet op de maat van de muziek van de gedeputeerde en de politieke partij wilde dansen. Laten we wel eerlijk blijven mensen’.

David Dick zegt het onethisch te vinden om te moeten reageren op persoonlijke zaken van mensen in de media. Volgens Dick moet er in het contract van Christiaan zelfs een ‘non-disclosure agreement’ zijn opgenomen. Dat is een afspraak dat er over zaken die zich hebben afgespeeld in een bedrijf geen mededelingen wordt gedaan. De ex-gedeputeerde wijst erop dat een groep mensen de leiding had bij CAH en niet hij als gedeputeerde. Volgens Dick was er nog niet eens een vacature in de tijd dat het ontslag van Christiaan ter sprake kwam. Daarbij komt volgens Dick dat er drie kandidaten waren om Christiaan op te volgen. Uit die drie is uiteindelijk Adriaens gekozen.

Bron: Amigoe

4 Reacties op “Amigoe | ‘PAR-gedeputeerde drukte benoeming Adriaens door’

  1. Zomaareenmening

    Kan iemand me vertellen waarom David Dick de heer Adriaens naar voren schoof? De heer Adriaens was toch een patijlid van de toenmalige FOL, de partij van Athonie Godett?

  2. De zoveelste SOAP in ons dorp Curaçao, komt dat zien, komt dat zien.

  3. NB
    Zeker vwb obesitas ex-gedeputeerde D.Dick. Pure zakkenvullers allemaal.

  4. Waarom verbaast dit niet? Binnen de PAR kwam natuurlijk ook altijd de pastechi mentality voor. Kortom een beetje cultuur op ons eiland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *