Amigoe | PAR wil nadere afstemming met coalitiepartners

PAR bezorgd over onderwijs

PAR bezorgd over havenconcessie

WILLEMSTAD — De PAR-fractie zal met spoed beraadslagen met haar coalitiepartners ter afstemming over de concept-havenconcessie tussen het overheidsbedrijf de Curaçao Ports Authority (CPA) en het stuwadoorsbedrijf de Curaçao Port Services (CPS).

Dit stelt PAR-partijleider en Statenlid Zita Jesus-Leito na de uiteenzetting die de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) afgelopen woensdag tegenover de Statenleden in de vaste commissie van Economische Ontwikkeling gaf.

“Dit vanwege nieuwe issues die gerezen zijn”, aldus Jesus-Leito.

Waar de PAR-leider donderdag niet in detail trad om welke ‘issues’ het hier zou gaan, is zoals gisteren door de Amigoe gemeld, gebleken dat de VBC zich kritisch heeft uitgelaten over de jarenlang heersende verregaande vorm van monopolie van CPS. De vereniging heeft tevens aangegeven waarom zij een toekomstige concessie met alleen het stuwadoorsbedrijf ‘niet wenselijk acht’ en pleitte ervoor het monopolie voor CPS niet nogmaals met twintig jaar te verlengen.

Jesus-Leito reageert op de vraag of de PAR-minister van Economische Ontwikkeling, Eugene Rhuggenaath, in de vorige Raad van Ministers (RvM), zoals eerder door hem aangekondigd, het door CPS ‘on hold’ zetten van de onderhandelingen omtrent de concessie heeft besproken, als volgt: “Nee, dit omdat er binnen de coalitie nog geen overeenstemming was. Wij zullen de nieuw gerezen issues dan ook met spoed met de coalitiepartners bespreken alvorens het aan de RvM voorgelegd kan worden. Er dient dus afstemming plaats te vinden.” Zoals bekend wil het stuwadoorsbedrijf na vijf jaar onderhandelen met overheidsbedrijf CPA, duidelijkheid van de overheid nadat de kwestie ook binnen de coalitie tot verdeeldheid leidde.

Bas Kooijman gaf gisteren tegenover deze krant aan wat de VBC verder tegenover de parlementariërs heeft aangegeven. “De VBC meent ook dat CPS recht heeft op duidelijkheid, dat is niet meer dan logisch. Maar gebaseerd op de informatie die wij van het parlement hebben kregen, dat uit twee onafhankelijke juridische adviezen blijkt dat het oude contract met CPS tot en met het jaar 2021 geldig is, waarop het monopolie zoals dit nu geldt voor alle Curaçaose havens en toekomstige havens komt te vervallen, menen wij dat er niet zomaar weer twintig jaar aan alleenrecht verstrekt moet worden.” De VBC meent dat iedere vorm van monopolie voor het stuwadoorsbedrijf gemeden dient te worden, waarbij betrokkenheid van meerdere bedrijven als ‘gezonder voor de economie van het eiland’ omschreven wordt.

‘Maanlandschap

In de concept-concessie – waarvan de onderhandelingen nu gestaakt zijn – wordt een investering van CPS van 50 miljoen gulden in nieuwe kranen en de infrastructuur zoals de kades beoogd. “De VBC heeft verder vernomen dat CPA zelf niet over voldoende middelen zou beschikken om deze investering te doen en dat dat de reden is waarom een dergelijke investering van CPS op tafel ligt met een dergelijk lange concessieduur van 20 jaar. Maar laten we even bekijken wat de huidige stand van zaken is: het oude contract met CPS loopt over vijf jaar af. Waarom niet de onderhandelingen met het oog daarop toespitsen, waarbij een aanbesteding wordt gehanteerd en meerdere bedrijven de kans krijgen – om ook te investeren – en er een gezonde concurrentiepositie ontstaat?” De VBC meent dat de ‘inefficiënte dienstverlening in de haven’ hierdoor zou verbeteren. Kooijman vervolgt: “Als men nu kijkt naar de infrastructuur van de containerterminal, en dan hebben we het niet over de kades waar de schepen aanmeren die in bezit zijn van CPA, maar bijvoorbeeld het terrein waar de klanten en het bedrijf CPS zelf de werkzaamheden op uitvoeren, dan rijdt men dus letterlijk over een maanlandschap. Waarom is daar bijvoorbeeld nooit in geïnvesteerd door het stuwadoorsbedrijf, zeker als je weet dat het hele land van deze locatie voor import afhankelijk is. En zeker gezien het feit dat men al jarenlang over een monopolie beschikt. Niet alles kan men qua onderhoud afschuiven terwijl de kwaliteit van dienstverlening hieronder lijdt. Als bedrijf heeft men ook een verantwoordelijkheid.” VBC heeft verder ook aangegeven meer controle op de dienstverlening van CPS, door overheidsbedrijf CPA – die regelmatig hierover klachten uit de sector krijgt – voor te staan.

‘Meer transparantie

Dat er vanuit CPA ‘sprake moet zijn van betere controle op de serviceverlening’ meent ook PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje na de uiteenzettingen van de VBC. Verder geeft hij aan ‘dat zakenlieden zich in de huidige situatie vaak bedreigd voelen, onder druk worden gezet als zij klachten over de dienstverlening hebben en bang zijn voor represailles’. “Daar moet een onderzoek naar komen en in algemene zin moet er meer transparantie worden geschapen. Ik meen ook dat er een publieke aanbesteding dient te komen bij een nieuw te verstrekken concessie en meerdere bedrijven de kans moeten krijgen”, aldus het Statenlid.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *