Amigoe | Parlement krijgt meer instrumenten tegen financieel wanbeleid

Parlement krijgt meer instrumenten tegen financieel wanbeleid | Antilliaans Dagblad

Parlement krijgt meer instrumenten tegen financieel wanbeleid | Antilliaans Dagblad

WILLEMSTAD — Ministers kunnen persoonlijk financieel aansprakelijk worden gesteld voor wanbeleid nu vanmorgen de wijziging van de Landsverordening Comptabiliteit 2010 unaniem is aangenomen.

De wetswijziging vloeit voort uit een motie die in 2013 door een Statenmeerderheid werd aangenomen. In deze motie verzochten de Staten, via tussenkomst van de regering, de Raad van Advies te verzoeken om na te gaan wat conform het Wetboek van Strafrecht, het Burgerlijk Wetboek en de principes van deugdelijk bestuur de mogelijkheden zijn om bestuurders aansprakelijk te stellen.

Volgens initiatiefnemer Alex Rosaria, fractieleider van Pais, geeft de wetswijziging het parlement meer instrumenten om de regeringen tijdig te controleren. “We hoeven niet te wachten tot we de jaarrekeningen krijgen om achteraf te controleren.” Ministers moeten bij een minimum van 100.000 gulden de Staten over hun intenties inlichten. De Staten hebben dan 30 dagen om te reageren. Als de Staten niet reageren mag de minister zijn ‘gang gaan’. Als het parlement echter meer uitleg wil over het voornemen van de betreffende minister, dan moet de bewindvoerder, als er minimaal elf parlementariërs zijn die verduidelijking nodig hebben, in de Staten uitleg komen geven.

De Statenvergadering opende vanmorgen met één minuut stilte voor ex-Statenlid Monique Koeyers-Felida, die gisteren is overleden. Ze was van 4 september 2010 tot 9 oktober 2010 Eilandraadslid voor de MFK en van 10 oktober 2010 tot 10 november 2015 Statenlid voor dezelfde partij.

Volgens Rosaria hebben bewindslieden door de wetswijziging een plicht om verantwoord om te gaan met belastinggelden. “We proberen op deze manier te verzekeren dat de portemonnee van het volk extra goed wordt aangewend. “Een minister die belastinggeld wil gebruiken om entiteiten op te richten hebben dan de plicht om het parlement vooraf te informeren zodat we niet met een fastball worden geconfronteerd”, aldus Rosaria vanmorgen, die de vragen van zijn collega’s moest beantwoorden. “Elke gulden die een minister misbruikt is een gulden minder voor een gepensioneerde, het onderwijs en de gezondheidszorg.”

Unaniem

De wetswijziging werd met elf stemmen voor en nul stemmen tegen aangenomen. Volgens Elmer Wilsoe (PS) kan de wet geen kwaad. PAR-fractieleider Zita Jesus-Leito noemde de wet een concreet signaal naar de gemeenschap toe. Uit het rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar sociale cohesie blijkt, dat de bevolking een groot wantrouwen heeft naar politici toe. “Een bewindsman die geld misbruikt wekt geen vertrouwen op.”

De motie waaruit de wet voortvloeit kwam nadat er voldoende indicaties waren dat de overheidsfondsen toentertijd slecht werden beheerd. “Er moet alles aan gedaan worden om slecht financieel beleid aan banden te leggen”, aldus Jesus-Leito. De wetswijziging treedt in werking nadat de regering het heeft geratificeerd door publicatie in de Staatscourant.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Parlement krijgt meer instrumenten tegen financieel wanbeleid

  1. De vraag is of met lafaards als Rosaria en Leito ook echt gebruik gemaakt gaat worden van deze nieuwe mogelijkheid. Als het al een nieuwe mogelijkheid is, want via de rechter bestond deze mogelijkheid mijns inziens altijd al.

    Durven Rosaria en Leito het echt aan Whiteman aansprakelijk te stellen voor de door Fraudelyne in het Curacaohuis aangerichte schade?

    Durven Rosaria en Leito het echt aan Whiteman aansprakelijk te stellen voor de jaarlijkse Isla doden?

    NEE, DAT DURVEN ROSARIA EN LEITO NIET!!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *