Amigoe | Parlement wil harde cijfers UoC over laag instroomniveau

Weer stemmen op voor onderwijsdialoog

Weer stemmen op voor onderwijsdialoog

WILLEMSTAD — Slechts 30 procent van de studenten van de University of Curaçao (UoC) slaagt in het eerste jaar voor hun propedeuse. In het tweede jaar is dat 48 procent. En slechts 11 procent studeert binnen de gestelde tijd van hun studie af. Verreweg de meesten doen er langer over.

De uitspraken van rector magnificus Francis de Lanoy tijdens de laatste dies natalis, namelijk dat het instroomniveau van een groot aantal studenten te laag is, baren het parlement zorgen. De UoC moet wonderen verrichten om de studenten bij te spijkeren zodat ze kunnen afstuderen volgens de vereiste criteria.

En dan nog is een veelgehoorde klacht dat het niveau niet aansluit op de arbeidsmarkt. Er is dus sprake van desintegratie tussen het primaire, secundaire en tertiaire onderwijs en dat brengt de naam van de UoC in diskrediet.

De Lanoy en zijn team van decanen en kwaliteitsmanager waren vandaag in de Staten om nadere uitleg te geven over de constateringen. Een paar Statenleden erkenden dat het slecht gesteld is met het huidige onderwijs, maar vroegen zich af waarom de rector pas nu de noodklok heeft geluid. Dat had al veel eerder moeten gebeuren.

Maar op haar beurt heeft de politiek ook het onderwijs de afgelopen jaren onvoldoende steun gegeven, door te bezuinigen op deze post op de begroting. Wederom gingen er stemmen op, onder andere van de fractie van Pueblo Soberano, voor een nationale dialoog over onderwijs. Maar dan wel met ervaringsdeskundigen uit het veld en niet met mensen die alleen beleid op papier maken.

Van de rector en zijn team wilde Zita Jesus-Leito (PAR) weten wat er nodig is om het niveau van de studenten te verhogen. Aan de andere kant werd de uitspraak van De Lanoy, dat hij niet naar het parlement is gekomen om politiek te bedrijven, hem niet in dank afgenomen door onder anderen Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS).

“In het onderwijs moet het hart kloppen. Iedereen moet geloven in wat hij of zij doet. Maar we moeten constateren dat over de hele linie, ook op de universiteit, het hart niet klopt zoals het zou moeten. Docenten geven les met de instelling ‘als je het niet begrijpt dan moet je maar naar bijles’. Dus zo worden ook extra behoeften geschapen.”

Wilsoe wilde graag een gedegen, wetenschappelijke onderbouwing zien van de uitspraken van De Lanoy. En daarvoor is onder meer een nationale onderwijsdialoog nodig.

Onafhankelijk Statenlid Marilyn Moses vroeg om cijfers over afgestudeerden van de UoC en het krijgen van werk op de lokale arbeidsmarkt.

Daarnaast wilde Eugene Cleopa (Pais) weten of de UoC met de Inspectie en het ministerie van Onderwijs communiceert over de problemen met betrekking tot het instroomniveau. “Is er wel een plan opgesteld?” Maar dat is ook weer een probleem, want er zijn geen architecten om de plannen te implementeren, constateerde onder anderen Hensley Koeiman (MAN).

Verder gingen enkele parlementariërs in op het nut van groepsburgerschap, algemene ontwikkeling en kennis van de eigen geschiedenis. Er wordt nog te weinig stilgestaan bij lokale voorbeelden die veel hebben bereikt. Onafhankelijk lid Glenn Sulvaran:

“Mijn twee broers en ik hebben allemaal aan de toenmalige UNA gestudeerd en we zijn goed terechtgekomen. Dus dat zegt heus wel iets over de kwaliteit.”

Als laatste noemden enkele Statenleden dat er te weinig oog is voor creativiteit onder de leerlingen.

“Wie negens heeft voor muziek en tekenen, maar zessen voor rekenen en taal, zal nooit tot de beste van de klas beschouwd worden”, aldus Koeiman.

“Wij moeten die talenten stimuleren en structureren.”

De beantwoording van de vragen vond plaats na het sluiten van deze krant.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Parlement wil harde cijfers UoC over laag instroomniveau

  1. De UNA is niet veel meer dan een MBO opleiding.

    Maar wat maakt dat uit op een eiland waar je met 3 jaar MAVO en een strafblad van een meter ministerpresident kunt worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *