Amigoe | Partijen naderen oplossing in sportconflict

Partijen naderen oplossing in sportconflict: naar de rechter

Partijen naderen oplossing in sportconflict: naar de rechter

WILLEMSTAD — De regering en de Fundashon Fasilidatnan Deportivo Kòrsou (FFDK) zijn erover in gesprek om het conflict over de vraag wie de eigenaar is van het sportcomplex Sentro Deportivo Kòrsou (SDK) aan de rechter voor te leggen.

Dit verklaarde premier Ivar Asjes vanochtend tijdens een openbare vergadering van de Staten.

De vergadering van vanochtend was aangevraagd door de fracties van PAR en MAN, opdat de Staten zich zouden uitspreken over een onderzoek van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) bij FFDK. Met dit verzoek wilden de aanvragers tot een oplossing komen voor het huidige conflict op sportgebied.

Dit conflict ontstond toen de regering besloot om de subsidie voor sportstichtingen Sedreko en FFDK (faciliteiten) stop te zetten en hun subsidies en taken onder te brengen bij het nieuwe nationale sportinstituut Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK).

De twee sportstichtingen weigeren de gebouwen en faciliteiten echter aan de FDDK/de regering over te dragen totdat de regering hun schulden heeft overgenomen.

Maar tijdens de vergadering vanochtend stelde Asjes dat de regering een voorstel van FFDK heeft gekregen om tot een oplossing in deze zaak te komen. Inmiddels heeft de regering op het voorstel gereageerd en is nu in afwachting van een antwoord.

Het voorstel van de regering gaat ervan uit dat beide partijen de vraag wie de economisch eigenaar is van het SDK aan de rechter voorleggen. Totdat het conflict is opgelost, gaat de regering ervan uit dat het beheer van het sportcomplex aan FDDK wordt overgedragen en dat het nationaal sportinstituut dan ook de kosten voor het beheer op zich zal nemen.

Vanuit de Staten was er vanochtend heel veel kritiek op het feit dat Asjes hoogst persoonlijk het slot van sportstadion Odulio Willems had laten doorknippen, nadat vertegenwoordigers van Sedreko het op slot hadden gedaan.

Tegen de premier is overigens in deze zaak aangifte gedaan door het Sedreko-bestuur. Asjes kreeg vanochtend ook kritiek te verduren vanuit zijn eigen coalitie. Marilyn Moses (Pais) had het over ‘een slecht voorbeeld’. En vanuit de oppositie noemde MFK’er Jacinta Constancia-Scoop het ‘schooiergedrag’.

Asjes verklaarde dat hij indertijd handelde met toestemming van Ivan de Windt, bestuurslid van de Stichting Exploitatie Sportterreinen, de eigenaar van onder meer de faciliteit in Suffisant.

Volgens de premier had De Windt hem op die bewuste dag in de ochtenduren gezegd dat hij tegenover vertegenwoordigers van Sedreko had verklaard dat Odulio Willems open moest blijven. De premier hekelde het feit dat er geen kritiek werd geleverd op mensen die jongeren beletten om sport te bedrijven.

Asjes verklaarde dat de drie faciliteiten die onder SES vallen, te weten Odulio Willems, het Johnny Vrutaalstadion en het Benny Leito-zwembad in Rif, alle drie naar de FDDK zijn overgeheveld. Over Sedreko stelde Asjes vanochtend dat met betrekking tot de sportvelden en landhuis Hèl, die onder deze stichtingen vallen, het volgende is besloten.

De sportfaciliteiten zullen per 1 april worden overgenomen door het land, terwijl er nog deze week een rechtszaak zal worden aangespannen tegen de stichting. Asjes sprak zijn verwondering uit over het feit dat de regering naar de rechter moet stappen om een gebouw dat van de regering is, tot haar eigendom te laten verklaren.

Aan het eind van de vergadering verklaarde een van de aanvragers, Armin Konket (PAR), dat hij de motie wilde terughalen, gezien het feit dat de partijen in gesprek zijn om een oplossing voor het conflict te bereiken.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *