Amigoe | Plan rechtshandhaving ambitieus

door Amigoe correspondent Otti Thomas

Plan rechtshandhaving ambitieus

Plan rechtshandhaving ambitieus

DEN HAAG — Het gezamenlijke plan voor de rechtshandhaving in het Caribisch gebied is ambitieus. Dat bleek gisteren uit de woorden van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nederland investeert alleen extra geld als Curaçao, St. Maarten en Aruba structurele medewerking toezeggen. Over risico’s bij de Veiligheidsdienst Curaçao liet Plasterk weinig los.

Nederland wil de garantie dat lopende onderzoeken naar fraude of corruptie niet plotseling worden stopgezet als een meerderheid van de Staten dat opeens beslist, zei Plasterk.

Of als er na verkiezingen opeens een nieuwe minister van Justitie is op Curaçao, St. Maarten, Aruba of in Nederland. De gewenste garantie houdt verband met een voorgenomen extra financiële bijdrage aan rechtshandhaving in het Caribisch gebied.

“Het is voor de landen een bijna onmogelijke opgave om criminaliteit aan te pakken. Daarom wordt er al samengewerkt op dat gebied en is daar in de jaarlijkse begroting geld voor gereserveerd. We bekijken nu of we die samenwerking kunnen intensiveren”,

zei de minister. Het voorstel voor extra budget wordt wel nog voorgelegd aan de Tweede Kamer. VVD’er Ard van der Steur, sinds zeven dagen minister van Justitie, beloofde meer informatie over het plan na het Justitieel Vierpartijenoverleg in juni.

Een vergelijkbaar probleem speelt overigens in de onderhandelingen met St. Maarten over de integriteitscommissie. Ook op dat punt wil Nederland een garantie dat de regering of Staten van St. Maarten niet opeens een onderzoek stil kunnen leggen.

“Dat er tot nu toe geen overeenstemming is bereikt, ligt dus niet aan de inzet van Nederland of St. Maarten, maar we kunnen niet tot in de eeuwigheid blijven praten”,

zei Plasterk in reactie op vragen van de Tweede Kamerleden Wassila Hachchi (D66) en Gert Jan Segers (ChristenUnie).


Fout geld

De Tweede Kamerleden leken tevreden met de antwoorden van Plasterk.

“Het gaat erom dat fout geld wordt opgespoord en dat foute politici verdwijnen. Als de minister zegt dat dit onderzoek er komt, dan ben ik blij en kunnen de mensen op Curaçao en St. Maarten opgelucht ademhalen”,

zei SP’er Ronald van Raak, initiatiefnemer van het debat. Hij noemde specifiek de noodzaak om criminele geldstromen te achterhalen, zelfs als de opdrachtgevers voor bijvoorbeeld de moord op Helmin Wiels zijn gevonden.

Daarom vroeg Van Raak toch een nieuw algemeen overleg aan, zodat ook gekeken kan worden naar de betrokkenheid van accountantskantoren bij bijvoorbeeld de gokindustrie.

André Bosman van de VVD noemde de noodzaak om verkiezingsfraude op St. Maarten te blijven onderzoeken. Hij pleitte voor een Rijksofficier voor onderzoek naar fraude en corruptie.

Zoals de Amigoe gisteren meldde stelde de PvdA voor om een Rijkscommissie voor integriteit in het leven te roepen, ook om onafhankelijk te waarborgen. Plasterk zei toe dat hij dat laatste voorstel tijdens de Koninkrijksconferentie voor zou leggen aan de regeringen van Curaçao, Aruba en St. Maarten.

Het tweede onderwerp van de vergadering was het mogelijk lek van informatie van de VDC. Volgens Van Raak is daarmee ook informatie gelekt van de Nederlandse Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst en de Amerikaanse FBI en DEA.

“De mensen die daar door oud-premier Gerrit Schotte zijn aangesteld, zitten er nog steeds. We kunnen de informatie net zo goed rechtstreeks naar criminelen sturen”, zei hij.

Van Raak stelde voor om de klokkenluiders uit te nodigen voor een gesprek achter gesloten deuren en vroeg Plasterk medewerking voor de organisatie hiervan.

Plasterk gaf aan dat hij voor zichzelf geen rol ziet weggelegd hierin. Hij benadrukte echter dat hij nooit heeft bevestigd of ontkend dat er informatie van de VDC is gelekt of gestolen.

“Ik kan alleen zeggen dat de AIVD in het algemeen in de samenwerking met andere veiligheidsdiensten nauwkeurig afweegt welke informatie er wel en niet gedeeld wordt”, aldus Plasterk.

Bron: Amigoe
Dossier: Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *