Amigoe | Plasterk beantwoordt vragen over Arubaanse schuld

Plasterk beantwoordt vragen over Arubaanse schuld

BZK minister Ronald Plasterk beantwoordt vragen over Arubaanse schuld

ORANJESTAD — Het verschil in cijfers over het begrotingstekort van de Centrale Bank Aruba (CBA) en het Land Aruba was aanleiding voor VVD-Tweede Kamerlid André Bosman om daar vragen over te stellen aan minister Ronald Plasterk van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Daarop antwoordde Plasterk dat dit een verklaarbaar, terugkerend verschijnsel is.

“De verschillen in cijfers tussen het Land en de CBA zijn een jaarlijks in meer of mindere mate terugkerend verschijnsel. Dit verschil is met name te verklaren uit het feit dat de financiële overzichten van het Land Aruba (conform de comptabiliteitswetgeving) op transactiebasis zijn opgesteld en enkel het Land Aruba bevatten”, schrijft Plasterk.

“De CBA stelt daarentegen haar overzichten op kasbasis (kasstelsel) op.”

Het overzicht van de CBA bevat de ontvangsten en uitgaven van Aruba samen met de investeringen vanuit Fondo Desaroyo Aruba (FDA). De economische classificaties van uitgaven en ontvangsten die de CBA hanteert, wijken af van die van het Land. Plasterk geeft daarbij als voorbeeld de dividenduitkering van overheidsbedrijven.

“De CBA verantwoordt deze op het moment van ontvangst, terwijl het Land deze verantwoordt op het moment dat het besluit tot uitkering door de aandeelhoudersvergadering is genomen.”

De minister laat op de vraag of Aruba zijn financiele zaken op orde heeft, weten dat de eerste positieve resultaten van het financiele toezicht zichtbaar worden.

“Echter, zo waarschuwt ook het CAft, de houdbaarheid van de financiën op de lange termijn vergen nog de nodige structurele maatregelen en hervormingen.”

Nederland heeft onlangs ook ingestemd met de mogelijkheid voor Aruba om internationaal geld te lenen. Bosman wil de reden daarachter weten. Plasterk legt in zijn brief uit dat Aruba hiertoe toestemming moet vragen aan de Rijksministerraad.

“De Rijksministerraad kan instemming alleen onthouden wanneer de belangen van het Koninkrijk zich daartegen verzetten. Ik heb advies gevraagd aan het CAft. Het CAft heeft geadviseerd in te stemmen met deze geldlening. Aangezien de belangen van het Koninkrijk zich niet tegen dit verzoek verzetten, heeft de Rijksministerraad ingestemd met het verzoek van Aruba.”

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Plasterk beantwoordt vragen over Arubaanse schuld

  1. die plasterk is zo een verschrikkelijke slappe hap.
    ze kunnen hembeter plasslap… gaan noemen…
    draaikont van het eerste uur…

  2. Renée van Aller

    De antwoorden van de minister munten zoals altijd uit door een gebrek aan inhoud. Met weinig woorden, zegt hij weinig tot niets. In tegenstelling tot andere ministeriële woordvoerders die met veel woorden niets zeggen. De Koninkrijksregering is er schijnbaar slechts om de schone schijn op te houden. Feitelijk iets vragen is een bedenkelijke dwaling. DigiD voor de eilandbewoners? Lubida. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker, juicht de Nederlandse Belastingdienst. Geheel ten onrechte. Met leuke reclame, dat weer wel. Maar hoedt u voor de overheid die komt zeggen dat slechts uw belang wordt gediend. In feite komt dat neer op meer kosten voor de burger en minder kosten voor de overheid. Dus moeten de belastingen weer verhoogd worden en raken velen hun baan kwijt. De burger is de melkkoe bij uitstek. U bent dubbel de klos. Salud! Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *