Amigoe | Plasterk benadrukt complexiteit bestrijding chikungunya

Plasterk benadrukt complexiteit bestrijding chikungunya

Plasterk benadrukt complexiteit bestrijding chikungunya

DEN HAAG — Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer nogmaals hoe moeilijk de strijd tegen chikungunya is. De beste oplossing is de structurele vernietiging van broedplaatsen, maar inwoners en overheden houden dat meestal niet lang genoeg vol, aldus de minister mede namens het ministerie van Volksgezondheid.

“Verantwoorde muggenbestrijding bestaat uit vernietiging of verwijdering van deze broedplaatsen of uit behandeling van deze broedplaatsen met een biocide om de ontwikkeling van larven naar volwassen muggen tegen te gaan. (…) Voor een beklijvend resultaat is niet alleen inzet van overheidswege noodzakelijk, maar ook een langdurige en consequent doorgevoerde toewijding en inspanning van de bevolking. Decennialange internationale ervaring laat zien dat een dergelijke langdurige inspanning vanuit de bevolking zeer moeilijk te verwezenlijken is”, schrijft Plasterk.

De GGD heeft op Curaçao, St. Maarten, Aruba en de drie eilanden van Caribisch Nederland voorlichting gegeven over de ziekte, de bescherming tegen steken en het verwijderen van broedplaatsen. “De actuele implementatie van een effectieve muggenbestrijding verschilt zeer sterk per eiland”, aldus Plasterk, die verder geen specifieke landen of eilanden noemt.

De Tweede Kamer informeerde ook naar de kosten voor de bestrijding, naar het aantal zieken per eiland en de gevolgen van de epidemie. Plasterk antwoordde dat hij geen inzicht heeft in de kosten, aangezien bestrijding een autonome aangelegenheid is. Het precieze aantal zieken is onbekend. “Aangezien de bevolking ook weet dat er geen specifieke behandeling is, gaan veel verdachte patiënten niet naar de dokter waarmee er van hen dus ook geen gegevens bekend zijn. Op dit moment voert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een studie uit naar de langetermijngevolgen van deze infectie op St. Maarten. Deze studie wordt mogelijk uitgebreid naar andere eilanden.”

Plasterk schrijft verder dat de Caribbean Public Health Association zich inzet voor een regionale aanpak van dengue en chikungunya, lokale overheden ondersteunt en workshops organiseert. De World Health Organization (WHO) vraagt internationaal vooral aandacht voor dengue. Nederland pleit er voor om ook chikungunya en andere virusziekten hierbij te betrekken. “Echter, de effectieve implementatie van deze strategie valt of staat met de inzet van lokale autoriteiten en de samenwerking met de diverse partners.”

De minister meldt tot slot dat op internationaal niveau onderzoek gedaan wordt naar middelen om muggen onvruchtbaar te maken of minder gevoelig voor het virus. Er wordt ook onderzoek gedaan naar een vaccin voor chikungunya. Maar het zal waarschijnlijk nog jaren duren voor er resultaat op dat terrein is.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *