Amigoe | ‘Politiek overtreedt wet door zich met commissarissen te bemoeien’

door Favell Maduro

Etienne Ys | Foto Persbureau Curacao

Etienne Ys | Foto Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — De enige waar een commissaris van een overheids-nv verantwoording aan moet afleggen, is de desbetreffende aandeelhouder. Niet aan de volksvertegenwoordigers en ook niet aan de politieke partij.

Etienne Ys, voormalig premier van de Nederlandse Antillen, is duidelijk hierin:

“Een politicus of een politieke partij die zich bemoeit met een commissaris overtreedt de wet.”

Wat parlementariër Humphrey Davelaar en zijn partij PNP nu aan het doen zijn mag volgens Ys dus eigenlijk niet. Die hebben het ontslag geëist van twee commissarissen van Curaçao Toursim Development Foundation (CTDF) naar aanleiding van vermeende fraude.

Inmiddels is Marin van Eps die door Pais was voorgedragen opgestapt, terwijl de kandidaat van PNP Erwin Eustatius nog niets van zich heeft laten horen. Dit ondanks herhaalde verzoeken van zijn partij om terug te treden. Dezelfde PNP die hem had voorgedragen.

Het is een fenomeen dat zich al jaren voordoet. Een politieke partij die in de regering zit draagt haar kandidaten voor om in de Raad van Commissarissen te gaan zitten. Die commissarissen moeten het desbetreffende bedrijf of stichting van de overheid aansturen. En als die commissaris iets doet wat de politieke partij niet zint, dan moet hij of zij maar opstappen.

Voormalig premier Ys ergert zich aan deze gang van zaken. Dit zonder specifiek de situatie die nu ontstaan is tussen de commissarissen van CTDF en PNP aan te willen halen. In het algemeen ziet hij al jaren een tendens van politici en politieke partijen om te doen en laten wat ze willen met commissarissen.

De leden van een RvC bij een overheids-nv of -stichting worden benoemd door de desbetreffende minister die over die instantie gaat. Dit nadat de politieke partijen in de coalitie een lijst met hun kandidaten hebben opgesteld. Daarna worden de commissarissen door de minister benoemd.

“Een commissaris moet te allen tijde onafhankelijk zijn”,

zegt Etienne Ys. Hij wijst erop dat dat ook in de code good corporate governance staat.

“De commissaris moet zonder inmenging van buitenaf zijn werk kunnen doen. Zoals het nu eraan toegaat wordt de schijn gewekt dat er steeds ruggespraak is tussen de commissarissen en de politieke partijen door wie zij zijn benoemd.”

Ys kan zich herinneren dat politici zelfs van tevoren wisten wat er op de agenda van een vergadering van een Raad van Commissarissen stond.

“Dat een politicus dat weet is één. Dat die het ook openlijk vertelt is wat anders.”

Commissarissen, politici en besturen van politieke partijen moeten zich ervan bewust zijn dat dit niet mag of kan, vindt Ys.

“Als een politicus vindt dat een commissaris iets buitenproportioneels heeft gedaan, dan moet de parlementariër de verantwoordelijke minister naar het parlement roepen om tekst en uitleg te komen geven. Het is niet aan een politieke partij of een parlementariër om zich direct met de commissaris te bemoeien.”

Voor wat betreft ieders verantwoordelijkheid zegt Ys:

“Een bestuur van een overheids-nv is verantwoording schuldig aan de RvC. De RvC op haar beurt moet zich verantwoorden tegenover de aandeelhouder. Dat gebeurt tijdens de Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Meestal is de aandeelhouder dan de minister.

Nooit en te nimmer moet de Raad van Commissarissen rechtstreeks aan het parlement of aan de politieke partij die hen heeft voorgedragen voor deze functie verantwoording afleggen. Mocht er iets misgaan in een bedrijf, dan is het aan de aandeelhouder (meestal de minister) om een commissaris te vragen op te stappen.”

Aanstaande vrijdag zal Etienne Ys deelnemen aan een debat over good corporate governance. Dat debat, georganiseerd door Miguel Goede, zal terugkijken op hoe het land Curaçao het afgelopen halfjaar heeft gefunctioneerd. Het debat vindt om drie uur ‘s middags plaats in de nationale bibliotheek.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | ‘Politiek overtreedt wet door zich met commissarissen te bemoeien’

  1. Abraham Mossel

    Moet Ys ook weer interessant doen nu er weer verkiezingen op komst zijn, dit hele verhaal kenen wij toch al lang, is onderhand net zo oud als de weg naar Romen , alleen wordt het niet na geleefd om dat figuren als Gerrit de Raaf hier schijt aan heeft ,comm zullen moeten luisteren naar de Baas, zo niet op rotten en auto in de fik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *