Amigoe | PS-minister lijkt regie Soaw kwijt te zijn

door Elodie Voorbraak

Roep om onderzoek bij Soaw

PS-minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) lijkt regie Soaw kwijt te zijn

WILLEMSTAD — Minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) lijkt de aantijgingen aan het adres van haar secretaris-generaal Bernice Calmes niet hard te kunnen maken. Larmonie-Cecilia stelde de sg en haar adviseur Jan Schinkels op 9 maart per direct op non-actief. De aantijgingen waren mogelijke valsheid in geschrifte, geantidateerde documenten en inconsistentie in data.

Uit het verweerschrift van de sg komt naar voren dat de belangrijkste oorzaak van deze aantijgingen wel eens bij de minister zelf zou kunnen liggen.

De ontzeggingsbrief (waarmee de sg en haar adviseur de toegang tot Soaw werd ontzegd) van de hand van de minister van 9 maart en het verweerschrift van 11 maart van de hand van de advocaat van sg Calmes zijn beide in handen van deze krant. Zo ook de ontzeggingsbrief aan het adres van de adviseur van de sg, Jan Schinkels, en zijn verweerschrift.

Stukken

In de ontzeggingsbrief van minister Larmonie-Cecilia wordt de sg verweten ‘te lang op stukken te blijven zitten’ en dat zij daar bij herhaling en recent op is gewezen.

In antwoord hierop verwijst sg Calmes naar het feit dat de minister er bewust voor gekozen heeft een bestaande beleidsdirecteur ad interim (met bestuurskundige opleiding en ervaring) te vervangen door een nieuwe beleidsdirecteur ad interim met een bouwkundige opleiding. Daarmee is volgens Calmes de adviserende capaciteit op een ‘ander niveau’ gaan functioneren, oftewel er is minder expertise in huis dan er was.

Calmes geeft verder aan dat zij de minister heeft laten weten dat dit tot gevolg heeft dat er in sommige gevallen voorrang gegeven moet worden aan bepaalde opdrachten. Ook heeft de sg laten weten dat zij de minister er mondeling van verwittigd heeft dat zij om een verzoek om advies van de minister het overige werk tijdelijk moet parkeren, zodat zij kan voldoen aan de urgentie van de verzoeken van de minister zelf. ‘Minder belangrijke post blijft dan even liggen, maar nooit langer dan een werkweek’.

Betalingen

De minister verwijt de sg ook dat zij te lang op stukken heeft ‘gezeten’ die te maken hadden met de betaling van twee beleidsmedewerkers die te laat zouden zijn afgehandeld.

Sg Calmes laat in haar verweerschrift hierop weten dat deze accordering van betalingen langer is blijven liggen omdat de minister onvoldoende middelen beschikbaar had op de begroting voor de uitbetaling van deze mensen. Om deze post te kunnen bekostigen moest er eerst 500.000 gulden overgeheveld worden voor de uitbetaling van adviseurs.

Een uitbetaling zonder middelen op de begroting is ongewenst vanwege het principe van verantwoord budgetbeheer en de omgang met niet-geplande uitgaven, aldus het verweerschrift van de sg. De minister was hiervan niet meteen op de hoogte vanwege een ziekteperiode van twee weken van de minister.

Pas nadat de minister terug was kon zij op de hoogte worden gesteld van dit budgettekort, waarna de sg vervolgens gezorgd heeft voor de nodige overheveling van de fondsen. Dat was volgens de sg de enige reden voor de vertraging van het afhandelen van bovengenoemde betalingen.

Valsheid in geschrifte

In de ontzeggingsbrief van de minister wordt de sg ook verweten dat zij bij afhandeling van de verlenging van de overeenkomst met het arbeid-, advies- en mediation- bureau pro-Active gesjoemeld zou hebben met de datum en de naam van dit bureau.

Het originele stuk ‘aan: minister Soaw dtkv SG Soaw ter doorsturing aan SDFBB’ werd op 23 februari jongstleden aan de sg aangeboden. De minister zag dit stuk terug gedateerd 6 maart met als titel ‘Aan: SG voor verdere afhandeling’.

Minister Larmonie laat in haar schrijven weten dat het ‘haar indruk is dat het feit dat zij de sg erop gewezen heeft dat de stukken te lang bij de sg blijven liggen, ertoe geleid heeft dat deze wijzigingen zijn aangebracht.’

SG Calmes laat in haar verweerschrift weten dat met dit dossier twee medewerkers bemoeienis hadden, een van Financiën en een van Soaw. Dit was zo bepaald vanwege de vakantie van de Soaw-medewerker. Bij terugkomst van vakantie van de Soaw-medewerker belast met dit dossier op 25 februari bleek een wijziging nodig.

De advieskosten moesten geboekt worden op een andere post. De sg ging daarmee akkoord, maar voordat er verdere afhandeling kon plaatsvinden werd deze medewerker ziek en ging naar huis.

Op 6 maart werd het dossier opnieuw opgepakt door de Financiënmedewerker en naar de medewerker Jan Schinkels van de sg gebracht met verzoek om spoedafhandeling.

Omdat het dossier niet vanaf 23 februari bij de sg ter afhandeling lag, werd de datum veranderd naar de werkelijke datum dat het stuk bij de sg binnenkwam.

Het dossier werd vervolgens doorgezet naar de minister, omdat de nieuw aangemaakte documenten nog moesten worden ondertekend. Uit vergelijking van de aantijgingen in de ontzeggingsbrief van de minister aan de sg en het verweerschrift van de sg hierop kan op zijn zachtst gezegd geconcludeerd worden dat het aangekondigde onderzoek bij dit ministerie meer dan wenselijk is.

Bron: Amigoe

4 Reacties op “Amigoe | PS-minister lijkt regie Soaw kwijt te zijn

  1. een stelltje onbenullen….met grootheidswaanzin!!!

  2. stanley Held

    Had wijlen Wiels nooit verwacht. DE VOLGENDE.

  3. Wat is er met Mc Cijntje van PS aan de hand? Hij ligt al meer dan een week in het ziekenhuis.

  4. ze zijn wel vaak ziek daar? waarschijnlijk door de fijne werksfeer? 500.000 gulden voor 2 adviseurs? Familie, vrienden, kennissen of gewoon een stro bedrijfje van een medestrijder met dezelfde politieke gedachte?
    Erg hé, als ik zo ga denken, nog maals Minister kunnen beleid bepalen maar ze zijn passerende schepen. De ambtenaren zorgen ervoor dat het ministerie blijft en waarborgen de lopende zaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *