Amigoe | PS niet akkoord met monopolie CPS

PS niet akkoord met monopolie CPS

PS niet akkoord met monopolie CPS

WILLEMSTAD — Coalitiepartij Pueblo Soberano (PS) steunt de huidige concept-havenconcessie voor het stuwadoorsbedrijf Curaçao Port Services (CPS) niet. Dit bevestigt PS-partijleider en Statenlid Jaime Cordoba desgevraagd.

Dit is het resultaat van uitgebreide beraadslagingen binnen de partij de afgelopen dagen. De PS valt onder andere over een zinsnede in het huidige concept: ‘waarin monopolie aan CPS wordt verstrekt voor de St. Annabaai’.

Cordoba gaf dit vanochtend tegenover deze krant te kennen op weg naar de Staten, waar vandaag over de concessie gedebatteerd zou worden. Vanwege gebrek aan quorum werd het debat tot nader order verdaagd, zie het artikel hieronder. De PS-fractie was op dat moment voornemens om bij het Statendebat een motie tegen de concept-concessie in te dienen. “Wij hebben dit voornemen vooralsnog niet met anderen besproken, maar in ieder geval zal de motie door de vijf PS-Statenleden ondertekend worden. Andere parlementariërs die hierin mee willen, kunnen meetekenen”, aldus Cordoba.

Hij vervolgt: “Waar wij in eerste instantie de indruk hadden dat het monopolie geheel van tafel zou zijn, menen wij dat een zinsnede in het concept – waarin verstrekking van alleenrecht voor stuwadoorswerkzaamheden in de St. Annabaai voor CPS wordt omschreven – toch weer een monopolie voor het bedrijf op zou leveren. Stel er dient zich een bedrijf – bijvoorbeeld uit Nederland –aan, dat in de nabijheid van de containerterminal activiteiten zou willen ontplooien met investering, dan zou CPS daar tegenin kunnen gaan. Wij vinden dan ook dat deze zinsnede uit het concept gehaald dient te worden”, aldus Cordoba namens zijn fractie.

De Raad van Ministers (RvM) ging onlangs akkoord met een aangepast concept voor een nieuwe havenconcessie tussen CPS en de Curaçao Ports Authority (CPA). In de eerste draft werd oorspronkelijk een contractduur van 25 jaar genoemd, maar na verzet vanuit de coalitie werd een duur van 20 jaar overeengekomen. Verder wordt door het stuwadoorsbedrijf een investering van 50 miljoen gulden beoogd, waarvan 30 miljoen aan de aanschaf van nieuwe kranen voor de containerterminal dient te worden besteed. Daarnaast wordt een investering van 20 miljoen in havenfaciliteiten zoals de kades voorzien.

Cordoba: “Aangezien wij moeten constateren dat CPS niet al te veel in onderhoud steekt met betrekking tot zijn eigen gebouwen, materieel en faciliteiten, is er geen vertrouwen dat dit in de toekomst zal veranderen. Ons standpunt is dat kranen en faciliteiten van vitaal belang zijn voor de havenactiviteiten en dat deze in eigendom van het Land dienen te blijven. Ofwel dat het overheidsbedrijf CPA zelf tot aanschaf van de kranen dient over te gaan en ook zelf in de kades zou moeten investeren, omdat men dan vervolgens hogere bedragen voor lease in rekening kan brengen.”

‘Tool-port’

Volgens Cordoba heeft de partij uitvoerig uitleg gehad van PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje over de voordelen van een management model conform het ‘tool-port’ principe. Binnen dit managementmodel worden havengerelateerde diensten geleverd, waarbij de infrastructuur in bezit van de havenautoriteiten – in dit geval CPA – is, en de vrachtafhandeling door een private onderneming geschiedt. In dit scenario is ook het materieel van de (container)terminal in bezit van de havenautoriteit, ofwel CPA. Zoals bekend heeft de RvM vorig jaar een nieuw havenbeleid goedgekeurd – dat volgens de minister van Economische Ontwikkeling Eugene Rhuggenaath in de implementatiefase is beland, ofwel geïmplementeerd moet worden –, waarin de aanbeveling wordt gedaan dat CPA zich meer op zijn taken volgens het ‘Landlord-model’ dient te richten. In dit model wordt de infrastructuur – met name de terminals – geleased aan private ondernemingen, waarbij de haventerreinen in eigendom blijven van de havenautoriteit/CPA. De gebruikelijke vorm van het aangaan van lease-overeenkomsten is middels concessieverstrekking voor langere periodes. Binnen het Landlord-model dragen de private exploitanten zorg voor de levering van het benodigde materieel om de operationele standaarden te waarborgen.

Reactie Rhuggenaath

Minister Rhuggenaath verklaarde woensdag tegenover de Amigoe dat laatstgenoemd model geheel conform de internationale ontwikkelingen wereldwijd wordt toegepast en zich als uiterst succesvol heeft bewezen. “Zo werkt Aruba met dit model, maar ook de Haven van Rotterdam. Het voordeel hiervan is dat CPA zelf niet voor de grote investeringskosten hoeft op te draaien, waardoor deze vervolgens verhaald zouden moeten worden via een prijsverhoging voor de levering van diensten. Hierdoor zouden de algehele kosten voor levensonderhoud ook stijgen, aangezien het eiland zo van import afhankelijk is”, aldus Rhuggenaath, die stelt een voorstander van het Landlord-model te zijn.

Hij voegt toe dat ‘in het geval dat een dergelijke hoge investering wel door CPA zou worden gedaan’, dit ook risico’s oplevert: “Stel men trekt een bedrijf aan dat bijvoorbeeld in moeilijkheden komt, failliet gaat, of gewoonweg eerder dan geanticipeerd vertrekt. Dan zijn de hoge kosten voor CPA niet verhaald. Middels een Landlord-model loopt men gewoonweg minder risico. Maar ook hierover worden eeuwig discussies gevoerd, waarbij de meningen vaak haaks op elkaar staan”, aldus Rhuggenaath.

De PS heeft in het verleden beaamd dat ‘de World Bank inderdaad een Landlord Port Management Model aanbeveelt’, maar dat – gezien het feit dat Curaçao maar één stuwadoorsbedrijf heeft en een ‘concurrerende werking in de lokale haven ontbreekt’ – het model niet toepasbaar zou zijn op het eiland vanwege de kleinschaligheid.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | PS niet akkoord met monopolie CPS

  1. Een van de weinige keren dat ik eens ben met PS. Allemaal nonsens over havenmodellen en beleid. Punt is dat een monopolistische concessie niet meer van deze tijd is. Dat zou de zogenaamde liberaal denkende Rosaria moeten weten. Ook PAR moet zich aangesproken voelen. CPA heeft nooit de kranen vervangen en kaden onderhouden. Dat is haar taak. Nu mag CPS het doen. Wanneer krijgen we eindelijk capabele mensen om deze overheidinstanties te runnen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *