Amigoe | Raadsman Peterson door tuchtrechter gewaarschuwd

Voor het lekken van informatie uit dossier Maximus

Voor het lekken van informatie uit dossier Maximus

Advocaat Chester Peterson door tuchtrechter gewaarschuwd

WILLEMSTAD — De Raad van Toezicht op de Advocatuur (RvT, tuchtkamer) – bestaande uit een rechter en twee leden advocaten – heeft onlangs de raadsman Chester Peterson een waarschuwing gegeven, nadat hij informatie uit het onderzoeksdossier Maximus in een persbericht citeerde.

Dat is de eerste waarschuwing ooit die Peterson in zijn 25-jarige carrière heeft gekregen, zegt hij zelf vandaag aan de Amigoe.

De klacht heeft betrekking op zijn persbericht afgelopen juli over het onderzoek Maximus (naar de intellectuele daders achter de moord op Helmin Wiels, red.), waarin hij informatie uit het onderzoeksdossier citeerde, terwijl hij volgens het Openbaar Ministerie hiertoe niet gerechtigd was.

De klacht werd vrijwel direct door het OM zowel bij de RvT als bij de Deken van de Orde van Advocaten ingediend en die werd vorige maand achter gesloten deuren behandeld door de RvT. De tuchtkamer heeft onlangs het vonnis uitgesproken, wat door het OM publiekelijk werd gemaakt. Dit laatste zorgde voor irritatie bij Peterson, maar hij maakt zich verder niet druk hierom.

De raadsman vindt het wel zeer opmerkelijk dat het OM tegen zijn handelingen protesteert, terwijl het OM zelf de beslissing van de RvT in een zaak die achter gesloten deuren werd behandeld, publiekelijk maakt.

“Het OM zal zich extra moeten inspannen in het oplossen van grote zaken, zoals de moord op Helmin Wiels. Echter, in plaats daarvan heeft het OM heeft kennelijk voldoende tijd om zich te concentreren op dergelijke klachten.”

Peterson is de advocaat van oud-Financiën-minister George Jamaloodin, die als één van de intellectuele daders achter de moord op Wiels is aangemerkt. Jamaloodin werd hiervoor eind juli vorig jaar aangehouden en ‘zat in beperking’, op het moment dat Peterson het persbericht uitbracht.

Het OM heeft het zogenoemde bevel beperkende maatregelen uitgereikt aan Jamaloodin, om collusiegevaar te voorkomen. Hiervan was Peterson op de hoogte, benadrukt het OM. Dit bevel maakt dat een verdachte niet met anderen in contact mag komen, zodat deze niet in staat is om met derden over de strafzaak te communiceren.

Het doel van een bevel beperkende maatregelen is dus om te vermijden dat het onderzoek belemmerd wordt, omdat getuigen of verdachten hun verklaringen op elkaar kunnen afstemmen. Een verdachte mag conform het grondrecht wel met zijn advocaat speken, om zich behoorlijk te kunnen verdedigen.

Die advocaat is echter op dezelfde wijze gebonden aan het bevel als zijn cliënt, en kan of mag niet over de zaak spreken met derden, inclusief zijn kantoorgenoten. Naar de mening van het OM heeft Peterson met het uitsturen van het persbericht getracht het onderzoek te beïnvloeden. Bovendien heeft Peterson getuigen met naam en toenaam in zijn persbericht genoemd en aan hen een waardeoordeel toegedicht, aldus het OM.

Peterson liet in zijn persbericht over de tunnelvisie van het OM al weten, dat één van de broers van Jamaloodin als verdachte was aangemerkt:

“Deze getuige, namelijk K. alias Monster (schutter van Wiels Elvis Kuwas, red.), heeft verklaard dat wijlen Pretu (Luigi Florentina, red.) hem had verteld dat Dos Santos betaald heeft om Wiels te laten vermoorden.”

Verder schreef Peterson:

“Eerst zouden Schotte, Monk en ene Trona de moord hebben beraamd, en nu zijn het Jamaloodin en zijn broer. Dit alles blijkt uit het dossier over Jamaloodin.”

Dat het om Robbie dos Santos ging en niet zijn broer Amparo, werd later duidelijk. Het OM waarschuwde toen verder uitlatingen die de grenzen van het fatsoen overschrijden telkens te zullen bestuderen.

Indien een strafbaar feit blijkt zal daartegen opgetreden worden en de zaken zullen aan de rechter worden voorgelegd. Sindsdien heeft het OM geen klachten ingediend tegen andere advocaten.

Bron: Amigoe
Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)

2 Reacties op “Amigoe | Raadsman Peterson door tuchtrechter gewaarschuwd

  1. JM Eustatia

    Ga in beroep bij de Raad van Appel !
    Succes verzekerd!

  2. Kennelijk had deze advocaat belang bij dat anderen dit had en moeten weten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *