Amigoe | ‘Rapport Willems aanval op MFK’

‘Rapport Willems aanval op MFK’ | Foto MFK

‘Rapport Willems aanval op MFK’ | Foto MFK

WILLEMSTAD — Volgens MFK-leider Gerrit Schotte is het rapport van onderzoeker Huub Willems niets meer dan een poging om zijn partij in diskrediet te brengen.

Het verslag van de civiele enquête werd vorige week overhandigd aan de betrokken partijen. Bij zowel Aqualectra als Refineria di Kòrsou (RdK) was onder het kabinet-Schotte sprake van ernstig wanbeleid, zo concludeerde Willems.

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.” Zo opent de partijleider zijn brief aan de media, waarin hij aankaart dat er van alles wordt gedaan om de MFK met de term ‘wanbeleid’ te associëren. Schotte neemt deze stelling in omdat er volgens hem sprake is van misleiding. Zo had Curaçao tijdens het kabinet-Schotte geen gezonde startpositie, beweert hij. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zou de regering in 2008 hebben gewaarschuwd, ‘maar men sloot daar de ogen voor’.

Hij stelt dat ook dat Cft-voorzitter Age Bakker heeft erkend dat de gezonde startpositie op 10-10-‘10 ‘een farce’ was. Kortom, ‘men heeft het volk voorgelogen dat Curaçao door de schuldsanering een gezonde startpositie zou hebben’.

Aqualectra

Over de wantoestand bij Aqualectra schrijft hij dat er sprake is van selectiviteit in het onderzoek. “Het kabinet zou door het wanbeleid op de rand van faillissement zijn gebracht. Dat deze leugen nog de ronde doet is verbazingwekkend en duidt op selectiviteit. Men dient zich immers af te vragen waarom het rapport in het geheel zwijgt over de periode vóór 10-10-‘10. Indien dit wel in overweging zou zijn genomen, zou het verhaal worden ontkracht”, stelt het Statenlid.

“Aqualectra had een lekverlies van 52 procent. Een bedrijf dat structureel meer dan de helft van zijn productie kwijt is, kan niet gezond worden genoemd. Evenmin kunnen de bestuurders daarvan als bekwaam worden beschouwd.”

Schotte zegt dat de wantoestand vervolgens op de bevolking en het bedrijfsleven werd afgewenteld via te hoge water- en energiekosten. Zijn kabinet wilde dit tegengaan, maar toen hij opstapte werden de tarieven weer met 10 procent verhoogd. “Dus niet ik, maar degenen die Aqualectra met het lekverlies lieten wegkomen zijn verantwoordelijk voor de wantoestand binnen dat bedrijf.”

RdK

Met betrekking tot de wantoestand bij de raffinaderij zegt hij concluderend dat de situatie bij de raffinaderij niet beter was dan bij Aqualectra. “De raffinaderij is afhankelijk van de BOO-centrale om te kunnen functioneren. De centrale hoorde bij Aqualectra. Hij werd echter niet onderhouden, omdat Aqualectra daar het geld niet voor had. Het gevolg was een wantoestand rondom de raffinaderij, omdat de BOO vaak niet in staat was om de energie te leveren die nodig was om de raffinaderij te laten draaien, maar ook de levering van energie aan de samenleving leed daaronder.”

Aangezien Aqualectra niet in staat was om het benodigde onderhoud van de centrale te verrichten, heeft het kabinet toen besloten de BOO te herstructureren. RdK kreeg daardoor zowel het juridisch als het economisch eigendom van de centrale in handen, waardoor volgens Schotte de noodzakelijke investeringen konden worden gedaan.

“Doel van de herstructurering was het waarborgen van de continuïteit van de energielevering door de BOO-plant aan de Isla-raffinaderij en elektra aan de samenleving. Het getuigt daarom van kwade trouw dan wel onkunde om de herstructurering als wanbeleid af te schilderen. Had men dan liever gewild dat de centrale tot stilstand kwam, met als gevolg stilstand van de energielevering aan de raffinaderij en aan de samenleving? Dat zou pas wanbeleid zijn geweest!”

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | ‘Rapport Willems aanval op MFK’

 1. In het rapport Willems staat niet alleen dat president commissaris Oswald van der Dijs als verkoper van smerige waterijsjes (die ik nog niet aan mijn hond zou voeren) niet alleen volledig ondeskundig was, maar ook de administratie die honderden miljoenen aan uitgaven moest verantwoorden heeft laten verdwijnen.

  3 MAVO draaideurfrauder Schotte is degene die deze criminele payaso heeft aangesteld en is dus volledig aansprakelijk.

  De hele Schotte clan (van de van der Dijs mafia, het hypocriete sprekende mantelpak Stella van Rijn, de zwakbegaafde privefotoslaaf Ramsay Soemanta tot Schottes bilmaat Michael Romer) zouden van het eiland verbannen moeten worden.

 2. Deze MAVO3 demagoog heeft een historie van veroordelingen wegens creditcard fraudes, beging verzekeringsfraude en als kind al diplomafraude, en allemaal kwamen ze uit.

  Zijn bedrijven gingen failliet, en zelfs in het bedrijf van zijn criminele schoonvader Richard Salas werd Schotte ontslagen.

  Hij veroorzaakte met grove schuld een dodelijk verkeersongeluk dat door diezelfde schoonvader (toenmalig minister van Verkeer) in de doofport werd gestopt.

  Zijn huwelijk mislukte en zo ook zijn kabinet, niet vreemd als je partij gefundeerd is op lieden die niet door de screening kwamen (Jamaloodin, Hakim) en strafbladbezitters (Constantia, Thode).

  En nu is Schotte zelf tot 3 jaar cel veroordeeld wegens witwasse, corruptie, gebruik van illegale frequency jammers en valselijke aangifte van een vermist paspoort.

  We hebben Willems helemaal niet nodig voor een aanval op de MFK, die aanval doet Schotte zelf wel.

  Schotte is een lopend strafblad.

 3. Hij heeft het nooit gedaan. Zelfs niet met veroordeling op zak. Yo no fui.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *