Amigoe | Rechter buigt zich over twist tussen ARC en UTS

Rechter buigt zich overtwist tussen ARC en UTS

Rechter buigt zich over twist tussen ARC en UTS

WILLEMSTAD — De rechter oordeelt volgend jaar op 1 februari of de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) bevoegd is om een diepgaand onderzoek bij telecombedrijf UTS uit te voeren. Het te verrichten onderzoek gebeurt op verzoek van het parlement, dat vorig jaar een motie hierover aannam.

Onlangs stonden de twee partijen in de rechtszaal tegenover elkaar. De ARC werd vertegenwoordigd door Bertie Braam en UTS door Frank Kunneman en Mayesi Hammoud. Volgens UTS bieden de Staatsregeling en de landsverordening ARC geen wettelijke grondslag voor het onderhavige onderzoek naar UTS en haar dochterondernemingen. Volgens ARC is dit wel degelijk het geval. In de landsverordening zou namelijk staan dat het parlement de Rekenkamer kan verzoeken om bepaalde onderzoeken in te stellen voor zover de aard van de werkzaamheden van de Rekenkamer dit toelaat.

Het parlement heeft op 9 december vorig jaar een motie aangenomen waarin ARC is verzocht om het onderzoek uit te voeren. Volgens de Statenleden komen UTS en haar dochterondernemingen regelmatig op een negatieve wijze in het nieuws. Geregeld wordt melding gemaakt van corruptie bij de onderneming. Ook wordt de directie regelmatig beticht van onbehoorlijk beleid en bevoordeling van derden. Het parlement wil met het onderzoek transparantie en rust in en rond UTS en haar dochterondernemingen bereiken.

ARC wilde begin dit jaar starten met het onderzoek naar het gevoerde beleid in de periode ‘van 10 oktober 2010 tot heden’ door het bestuur, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van UTS (regering) en de daaronder vallende dochterondernemingen. Omdat UTS de wettelijke basis van het onderzoek betwistte, zou in eerste instantie een onafhankelijke derde de bevoegdheid van ARC toetsen. Gedacht werd aan de Raad van Advies (RvA). Een adviesaanvraag bij de RvA indienen was echter niet mogelijk, dus hebben de partijen dit aan de rechter voorgelegd.

De ARC heeft in het verleden diverse onderzoeken verricht bij overheids-nv’s en stichtingen, waaronder Curoil, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, APC en de PSB Bank. Tegen deze onderzoeken is nooit geprotesteerd en de bevoegdheid van ARC om deze onderzoeken te verrichten is nooit in twijfel getrokken.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *