Amigoe | Rechter geeft stakers gelijk

Rechter geeft stakers gelijk

Rechter geeft stakers gelijk

WILLEMSTAD — Aannemersvereniging AAV heeft vanmiddag het kort geding tegen vakbond SGTK verloren. Volgens de rechter is het bij de huidige stand van zaken niet ongeoorloofd dat SGTK het stakingsmiddel inzet bij de onderhandelingen met AAV over een nieuwe cao.

Nu de staking rechtmatig is verklaard kunnen de bonden doorgaan met staken. “Al is daarmee nog niet gezegd dat de werkgevers de eisen van de bond moeten accepteren. Ergens moet iemand buigen. Het is buigen of barsten,” zei advocaat Michael Bonapart, die AAV vertegenwoordigde.

In totaal moest de rechter zich vanmorgen over drie rechtszaken buigen. Naast AAV heeft ook Curaçao Airport Partners (CAP) een kort geding aangespannen tegen ambtenarenvakbond Abvo. Dit om te voorkomen dat de algehele staking op het eiland de werkzaamheden op de luchthaven zal belemmeren. Volgens de rechter is tijdens de zitting gebleken dat Abvo haar leden bij CAP niet heeft opgeroepen – of niet bedoeld heeft op te roepen – om deel te nemen aan de algehele staking of aan welke andere collectieve actie dan ook. Daarom hoefde de rechter geen vonnis in dit kort geding te vellen.

Het derde kort geding was door de vakbonden tegen het Land Curaçao aangespannen. De bonden verzochten de rechter om de rechtmatigheid van het ministeriële samenscholingsverbod te toetsen. De uitspraak in deze zaak volgt later. De rechter wacht het gesprek dat de bonden vanmiddag met de regering zouden hebben af. In dat gesprek zouden de partijen proberen tot een akkoord te komen.

Volgens Errol Cova, woordvoerder van de 23 actievoerende vakbonden, heeft de regering hen geprobeerd te demoniseren. “De stakingen lopen echter zuiver. Er hebben zich geen noemenswaardige voorvallen voorgedaan. Alles ging geordend. Dit was een exemplarische algehele staking.” De Koninklijke Marine die op stand-by stond hoefde tot nu toe geen harde bijstand te verlenen. Cova was ook te spreken over de rechter die tijdens de zitting zijn best heeft gedaan om tot een oplossing te komen. De bonden hebben onder meer gevraagd om tot een humane oplossing te komen voor de dagen dat de actievoerders niet hebben gewerkt.

Volgens Bonapart heeft de rechter inderdaad geprobeerd om te schikken, maar liggen de partijen toch te ver uit elkaar. SGTK streeft ernaar dat de werknemers die via een aannemer op het Isla-terrein werken hetzelfde loon krijgen als de werknemers die bij de Isla in loondienst zijn. “Het probleem is dat de Isla de aannemers een aannemerssom betaalt. Die is ontoereikend om dezelfde lonen te betalen als de Isla. Of de raffinaderij moet de contractanten zelf in dienst nemen, maar de Isla is slim. Outsourcing is goedkoper. In een perfecte wereld krijgt iedereen voor hetzelfde werk gelijk loon.”

Van de 65 aannemers die voor de Isla werken zijn slechts 12 aannemers lid van de AAV. Dat betekent dat van de 65 aannemers slechts 12 een cao hebben. “Hun arbeidsvoorwaarden zijn per definitie beter dan van degenen die geen cao hebben. De AAV-aannemers hebben zich te houden aan de cao en kunnen, als ze geen opdrachten krijgen, de mensen niet zomaar wegsturen, wat de niet-leden wel kunnen. Die concurrentievervalsing blijft doorgaan. De bond gaat niet tekeer tegen de niet gereguleerde aannemers.”

Bron: AMigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *