Amigoe | Recordpiek uitstoot fijnstof

SMOC: ‘Nooit eerder vertoond in dit theater’

Vrijdag is een recordpiek gemeten in de uitstoot van fijnstof

Vrijdag is een recordpiek gemeten in de uitstoot van fijnstof

WILLEMSTAD — Stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) heeft op haar website een grafiek gezet die een enorme piek in de uitstoot van fijnstof (TSP) laat zien die zich gisteren gedurende enkele uren ‘s avonds voordeed.

Het betreft een uitstoot van 3291,4 microgram per kubieke meter bij meetstation Beth Chaim. Volgens Smoc is dit ‘nooit eerder vertoond in dit theater’.

De stichting trok in mei al aan de bel toen er op 5 mei een piek van 640 microgram werd waargenomen. Die werd toen als ‘recordpiek’ omschreven. Smoc-voorzitter Peter van Leeuwen nu in een reactie: “Een dergelijke piek heb ik nooit eerder gezien. Waarschijnlijk komt het door problemen met de BOO-energiecentrale door tekort aan stroom en, vooral ook, stoom. Dit betekent dat er gefakkeld wordt met veel roetvorming waarbij de fakkels dit niet aan kunnen omdat er te veel overtollig gas verbrand moet worden.” Hij licht toe dat de capaciteit van de fakkels ‘onvoldoende is’. Van Leeuwen vervolgt: “Te weinig stoom – die ervoor zorgt dat de verbranding beter verloopt en er minder roetvorming ontstaat – levert dus in hoge mate een onvolledige verbranding met roet op. Ook gaan er dan veel Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s), de lucht in. De bekende PAK’s, die kankerverwekkend zijn, waarover MOTE in een onderzoek zo verontrustend rapporteerde!” Van Leeuwen verwijst naar de recente storing van van de BOO-energiecentrale van de Curaçao Utilities Company (CUC), donderdag. Hierdoor viel gedurende anderhalf uur in verschillende wijken de stroom uit. Nutsbedrijf Aqualectra maakte toen in een persbericht bekend dat de BOO ‘normaal 20 megawatt elektriciteit aan Aqualectra levert’. De situatie donderdagmiddag was kritiek omdat de rollen waren omgedraaid. Aqualectra moest nu zelf stroom leveren aan de installaties van CUC, om te voorkomen dat de Islaraffinaderij zonder stroom zou komen te zitten. Over de uitstoot van de ‘Total Suspended Particulate’ (TSP) sprak Smoc al meermaals haar zorgen uit. De ‘forse toename’ in uitstoot aan fijnstof in juli wordt ook als ‘sky high’ gezien. Gewezen werd op de effecten van deze uitstoot voor met name ouderen die onder de rook van de raffinaderij wonen. De data in de grafiek betreffen een weergave van de fijnstof-uitstoot, op de overheidswebsite www.luchtmetingen. org, waar de voorlopige luchtmetingsgegevens op te raadplegen zijn. Gisteren werd een minimumwaarde van 36,5 ug/m3 (microgram per kubieke meter) gemeten en de maximum waarde betrof de bovengenoemde piek van 3291,4 ug/m3. De stichting heeft in haar maandelijkse updates over de meetgegevens herhaaldelijk aangegeven ‘overspoeld te worden met telefoontjes van bezorgde mensen die blijk geven het zat te zijn’. ‘Dagelijkse norm 150’ De U.S. Environmental Protection Agency (EPA) stelt op haar website over fijnstof als jaarlijkse norm 50 microgram per kubieke meter te hanteren en 150 μg/m3 als dagelijkse concentratie. De grootste zorgen omtrent de effecten voor de gezondheid van mensen zijn volgens EPA: “Effecten voor de ademhalingswegen, schade voor longweefsel, kanker en voortijdig overlijden. Ouderen, kinderen en mensen met een chronische longaandoening, astma en influenza zijn bijzonder vatbaar voor de effecten. Ook kan fijnstof met hogere zuurwaarden mensgemaakte materialen beschadigen en tot vermindering van de helderheid van de lucht leiden.” Van Leeuwen heeft in dit kader ook herhaaldelijk naar een onderzoek uit 2004 verwezen, dat in opdracht van de overheid door DCMR Milieudienst Rijnmond werd samengesteld, naar aanleiding van een groene aanslag vergelijkbaar met de vorming van de groene aanslag zoals deze zich nu op het eiland voordoet. “Het bewuste rapport vermeldde toen al dat ook fijnstof beter geregistreerd zou moeten worden, omdat de aanslag gevaarlijker was door de hogere concentraties van zware metalen en vanadium.” De groene neerslag, zo bleek uit dit rapport, bestond in 2004 voor een belangrijk deel uit zwavelverbindingen, maar bevatte ook vanadium en nikkel en had een hoog corrosief gehalte. Ook ditmaal wordt de aanslag door getroffen bewoners van wijken onder de rook, als zwaar corrosief omschreven. De oorzaak voor de vorming van de groene aanslag bleek in 2004 een ontwerpfout van de BOO-energiecentrale te zijn.

Naar aanleiding van de berichtgeving in deze krant verdiepte arts Hans de Haan zich in de effecten van fijnstof op de gezondheid en schreef daarover het artikel ‘Wat is fijnstof ’ voor de weekendbijlage Ñapa van 15 augustus. De Haan: “In het krantenbericht van 1 juni van de Amigoe wordt door Smoc gemeld dat in de maand mei een opvallend forse uitstoot van fijnstof heeft plaatsgevonden. Dit bericht is van groot belang vanwege de nadrukkelijke vermelding van fijnstof, een vorm van luchtvervuiling waarvan de meeste mensen hier zich nog niet bewust zijn en dus niet weten hoeveel schade het toebrengt aan de gezondheid, vooral bij ouderen en jonge kinderen.” Ook stelde hij dat specifieke bevolkingsgroepen extra gevoelig kunnen zijn, zoals kinderen. “De veronderstelling is dat kinderen relatief meer fijnstof inhaleren dan volwassenen, doordat zij vergeleken met volwassenen meer buitenshuis lichamelijk actief zijn en inademing van lucht per kilogram lichaamsgewicht bij kinderen een factor 2,3 hoger is.” Hij lichtte toe dat fijnstofdeeltjes een spectrum aan toxische verbindingen bevatten die na inhalatie irritatie en schade kunnen toebrengen aan longen en luchtwegen. “Ook cardiovasculaire (hart en vaten) effecten kunnen optreden, zelfs na kortstondige blootstelling. Schattingen van de WHO geven aan dat fijnstof wereldwijd in verband te brengen is met 8 procent van de sterfte aan longkanker, met 5 procent van de sterfte aan cardiovasculaire ziektes en met 3 procent van de sterfte aan luchtweginfecties” aldus De Haan.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *