Amigoe | Regering maakt werk van inning overdrachtsbelasting

Regering maakt werk van inning overdrachtsbelasting

Regering maakt werk van inning overdrachtsbelasting

WILLEMSTAD — De regering gaat werk maken van de inning van 2,8 miljoen gulden aan niet-afgedragen overdrachtsbelasting in de periode van 1980 en 1997. Dit benadrukte Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) in antwoord op vragen gesteld door Pais-Statenlid Alex Rosaria.

De brief van Rosaria volgde op accordering van de ‘landsverordening tot wijziging van de landsverordening op het Notarisambt in verband met tussen 1980 en 1997 in het ongerede geraakte akten’ in oktober vorig jaar. Deze wet heeft betrekking op notariële aktes die in de eerdergenoemde periode bij het gebouw van de Belastingdienst verloren waren geraakt. Omdat de overdrachtsbelasting alleen met de originele akte kon worden betaald, konden notariskantoren deze belasting niet overmaken. De wet die inmiddels is aangenomen moest het mogelijk maken dat de overdrachtsbelasting alsnog kan worden betaald, met nu de kopie van de akte als ‘bewijs’.

Rosaria wilde in zijn brief van 17 februari van de minister weten wat er sinds de wetswijziging is gebeurd met betrekking tot de inning van het bedrag dat de regering nog tegoed heeft aan overdrachtbelasting. Volgens Jardim is er in de afgelopen periode contact geweest tussen controlemedewerkers van de Stichting Belasting Accountants Bureau (SBAB) en de Antilliaanse Arubaanse Notariële Vereniging om te overleggen op welke wijze de gemaakte afspraak over de inning van het bedrag van 2,8 miljoen gulden kan plaatsvinden.

Volgens Jardim is door de vereniging toegezegd om in de week van 16 maart een ledenvergadering te beleggen om eerst onderling te bepalen hoe de gemaakte afspraak kan worden nagekomen. Hierna zullen de controlemedewerkers worden ingelicht over een voorstel van de vereniging enerzijds en de betrokken notariaten anderzijds, aldus Jardim in zijn brief aan de Staten van 17 februari die meer dan een maand later, op 24 maart, bij de Staten is binnengekomen.

In de brief geeft Jardim aan dat voordat tot inning kan worden overgegaan, er eerst een onderzoek zal moeten plaatsvinden naar de ‘tijdigheid en volledigheid van de afdracht overdrachtbelasting door de notarissen aan de Ontvanger’. Dit onderzoek vindt plaats aan de hand van een matching van de door de Ontvanger ontvangen overdrachtsbelasting met de verschuldigde overdrachtsbelasting op basis van de lijsten en en financiële administratie van de notarissen. “De medewerking van de notariaten in het onderzoek is totnogtoe positief”, geeft de minister in zijn brief aan.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *