Amigoe | Regiezitting zaak Babel tegen Schotte verdaagd tot juni

door Jomaira v/d Meulen-Angela

Van der Dijs en Schotte komen, samen met zijn lijfwachten, aan bij het Stadhuis

Van der Dijs en Schotte komen, samen met zijn lijfwachten, aan bij het Stadhuis | Foto Edsel Sambo

WILLEMSTAD — Het is advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran – bijgestaan door collega’s Chester Peterson en Paula Janssen – gelukt om ook de regiezitting in de zaak Babel tegen Gerrit Schotte, te behandelen op 5 juni. Dat is ook de dag waarop de zaak tegen zijn partner Cicely van der Dijs behandeld zal worden. Officieren van justitie Philomijn van Logten en Gert Rip zijn belast met deze zaak.

Zoals reeds bekend kon de regiezitting tegen Van der Dijs vandaag niet behandeld worden, omdat haar advocaat bezwaar had ingediend tegen de dagvaarding. Het bezwaarschrift zal over twee weken achter gesloten deuren behandeld.

Voor aanvang van de regiezitting diende Sulvaran een aanhoudingsverzoek in de zaak tegen Schotte in, gelet op het omvangrijke dossier, de korte oproepingstijd en het feit dat het dossier diverse documenten mist, waardoor hij geen degelijke onderzoekswensen – wat het doel is van een regiezitting – kan doen.

Tijdens de behandeling waren beide verdachten aanwezig. Ook familieleden van de verdachten, collega’s en tevens vrienden, waaronder MFK-Statenlid Gilmar ‘Pik’ Pisas en raadsman Sheldry Osepa, waren in de zaal aanwezig.

Sulvaran benadrukte dat hij het ‘incomplete dossier van ruim 10.000 pagina’s’ te laat heeft ontvangen, de cd-rom hiervan kreeg hij pas eergisteren. Bovendien ontbreken meer dan twintig documenten, die door het OM als bijlage in het dossier gevoegd hadden moeten worden. De documenten die wel in het dossier gevoegd zijn, betreffen niet-vertaalde documenten. Zo zijn correspondenties tussen Van Logten en de Franse autoriteiten niet vertaald.

Een e-mail van de Italiaanse autoriteiten aan de advocaat-generaal Anton van der Schans inzake de omstreden casinobaas Fransesco Corallo – die volgens Sulvaran de aanleiding was om het onderzoek Babel te starten tegen zijn cliënten – is ook niet in het dossier gevoegd.

“Dat is een zeer belangrijk document voor de verdediging.”

Sulvaran wil verder de originele documenten. Hij merkte op dat het OM bijvoorbeeld zelf-vertaalde documenten van de Italiaanse autoriteiten heeft gevoegd en hij wil voor controle de originele stukken hebben. Sulvaran stelt ook dat de zaken van zijn cliënten zo zeer met elkaar verweven zijn, dat zij niet zonder meer kunnen worden gescheiden. Bovendien had hij onvoldoende tijd om het dossier door te nemen.

De officier verzette zich met klem tegen de aanhouding van de zaak. Zij benadrukte dat de afhandeling van deze zaak, in het belang van het volk zo snel mogelijk moet plaatsvinden.

“Er is onrust in de maatschappij over het feit dat de afhandeling van deze zaak zo lang op zich laat wachten.”

Verder heeft de verdediging voldoende tijd gehad om het dossier te bestuderen, aldus Van Logten. Sulvaran wees op diverse documenten die ontbreken, wat volgens haar een indicatie is dat hij het dossier dus goed heeft gelezen. Ze verzocht de rechter om het verzoek af te wijzen, om nodeloze vertraging te voorkomen.

Status onderzoek

Er heeft in deze zaak een uitvoerig en diepgaand onderzoek plaatsgevonden. Er zijn op verschillende locaties in binnen- en buitenland huiszoekingen geweest. Daarbij zijn administratie en een grote hoeveelheid digitaal materiaal in beslag genomen. Daarnaast zijn er getuigen gehoord en bankgegevens opgevraagd, onder andere in Zwitserland en de Verenigde Staten (VS).

“Voor het OM is uit dit onderzoek duidelijk geworden dat verdachte Schotte geld heeft aangenomen van Corallo, en dat heeft proberen af te schermen via valse facturen en bankrekeningen in het buitenland. Schotte heeft zich aldus voor meer dan 200.000 dollar laten omkopen door Corallo.”

Het onderzoek is thans grotendeels afgerond, aldus Van Logten. Het enige dat nog rest is de ontvangst van de uitvoeringsstukken van een aantal rechtshulpverzoeken.

In dit onderzoek zijn rechtshulpverzoeken verstuurd aan Italië, VS, Zwitserland, Dominicaanse Republiek (DR) en St. Maarten (SXM). Het OM heeft van de verzoeken aan de VS en Zwitserland alle uitvoeringstukken ontvangen. Verder zijn enkele verzoeken aan Italië (deels) uitgevoerd, maar niet alle uitvoeringsstukken zijn ontvangen. Zo werd de getuige Allessandro Lamonica niet gehoord.

De getuige Corallo is wel in SXM gehoord en de stukken hiervan zijn ontvangen.

Echter, een tweede verzoek aan Italië is niet uitgevoerd, omdat de advocaten van Corallo bezwaar hadden gemaakt tegen de inbeslagneming van de digitale data, waardoor men ons in dit onderzoek (ook) geen inzage kon geven. Het rechtshulpverzoek aan de DR is ook volledig uitgevoerd, de vrouw Sonia Cabrera is gehoord.

“Kortom, alle rechtshulpverzoeken zijn voor zover mogelijk uitgevoerd en alleen de uitvoeringstukken dienen nog binnen te komen. In het geval de resultaten van de uitgevoerde rechtshulpverzoeken bij de inhoudelijke behandeling nog niet beschikbaar zijn zal – bij de huidige stand van het onderzoek – de zaak zonder deze resultaten kunnen worden afgedaan.”

Rechter Irma Lips is het met Sulvaran eens dat de belangen van de verdachte in deze zaak zwaarder wegen dan het algemeen belang.

“Het gaat om een regiezitting van twee zaken die nauw met elkaar verbonden zijn.”

Volgens haar dient voorkomen te worden dat de ene zaak achter de ander aanloopt en de mogelijkheid gecreëerd wordt dat een zaak opnieuw behandeld dient te worden. Bovendien heeft de verdediging niet alle stukken en volgens de rechter is dat belangrijk om onderzoekswensen te kunnen doen.

De regiezitting tegen beide verdachten zal in de ochtenduren van 5 juni voortgezet worden. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 9 september.

Bron: Amigoe

5 Reacties op “Amigoe | Regiezitting zaak Babel tegen Schotte verdaagd tot juni

  1. Abraham Mossel

    Inderdaad Tuna je hebt gelijk. En weet jij wat Bram M kost per uur!!. ten eerste begint hij niet aan een zaak onder de prijs van 120.000,00 met een voorschot van 85 duizend Euro tjes en wel te ontvangen onder de tafel. Hoe komt Gerrit de Raaf eigenlijk aan zoveel poen???. Gestolen van het volk misschien ?.

  2. Erg jammer dat de halfzachte Irma Lips rechter is op deze zaak. Zij veroordeelde eerder 3 voudig moordenaar Nelson dos Santos (die met hoge snelheid en zonder rijbewijs 3 wandelaars dood reed) tot een flutstraf van enkele maanden.

    Ik sluit niet uit dat zij het geloofwaardig vind dat Schotte, een mislukte MAVO scholier met alleen fraudes en faillissementen op zijn CV, tonnen consultansinkomen verdiende aan een Italiaanse mafioos.

  3. waarneer houd dit eens op dat eeuwige gerek-dit is geen recht meer maar scheef -laat ze allemaal maar opsluiten en de sleutel weggooien voor een beter en schoner eiland-ja inclusief de zogenaamde advokaten-

  4. Wedden dat Bram Moszkowic zo rondom juni weer een “gratis” vakantie heeft op Curaçao?

  5. Sulvaran: rode kaart wegens spelbederf 🙁

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *