Amigoe | Romer: ‘Bedreiging ambtenaren wordt niet geduld’

VVRP minister Suzy Camelia-Römer na RvM-overleg:

VVRP minister Suzy Camelia-Römer na RvM-overleg:

WILLEMSTAD — Minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (PNP) heeft onlangs in de Raad van Ministers (RvM) met haar collega’s gesproken over ‘de zorgelijke ontwikkeling dat ambtenaren steeds vaker bij naam en toenaam genoemd worden in de media’.

“Helaas was Justitie-minister Nelson Navarro (Pais) bij deze RvM niet aanwezig en is de problematiek in algemene zin besproken. Bedreigingen van ambtenaren zullen niet geduld worden”,

aldus Camelia-Römer.

“Het valt mij de laatste tijd echt op dat men verschillende ambtenaren bij naam noemt en herhaaldelijk in de media bij naam blijft noemen. Dit in gevallen waar het om bijvoorbeeld vergunninguitgifte of handhavend optreden gaat en men daar niet tevreden over is. Dit heeft als gevolg dat mensen bij de uitvoering van hun taken, zelfs intern, huiverig worden om bijvoorbeeld stukken waar zij mee bezig zijn te ondertekenen. Dit is natuurlijk een bijzonder kwalijke ontwikkeling”,

aldus minister Camelia-Römer, die toevoegt gevallen binnen haar eigen ministerie te zijn tegengekomen waarbij ambtenaren ‘zelfs niet meer hun initialen onder een stuk durven te plaatsen’ en dat stukken bijvoorbeeld met ‘Domeinbeheer’ ondertekend worden.

“Ondanks dat meneer Navarro niet bij de afgelopen RvM-vergadering aanwezig was, heeft hij in het verleden wel altijd zijn steun aangeboden bij handhavings- trajecten en gevallen waarbij er sprake was van bedreiging van ambtenaren”, aldus de VVRP-minister.

Boca Samí

Zoals bekend vereisen VVRP-handhavingstrajecten vaak ook versterking van de politie. Op de uitspraken tegen- over deze krant van politiewoordvoerder Imro Zwerwer, dat het High Impact Team (HIT-team) – naar aanleiding van het stenengooi-incident bij Boca Samí – een onderzoek op locatie heeft ingesteld omtrent de ook daar heersende illegaliteit en er tevens contact is gelegd met de uit- voeringsorganisatie Domeinbeheer, reageert de VVRP- minister positief.

“Daar ben ik blij om, dat de politie ook met ons contact zoekt. Normaal is het andersom, maar wat dit geval betreft is er inderdaad sprake van samenwerking. Ik heb mijn ministerie de op- dracht gegeven dit specifieke geval nader te onderzoeken.”

Zoals bekend kwamen naar aanleiding van het stenen- gooi-incident de aldaar il- legaal gerealiseerde bouw- werken op overheidsterrein, de illegale occupatie van domeingrond, de toe-eigeningspogingen en het selectief weren van bezoekers in het gebied opnieuw onder de aandacht. Ook is er ter hoogte van deze bouwwerken een grote hoeveelheid zand in de saliña gestort ter landwinning. Aangezien het hier conserveringsgebied betreft en het gebied ook onder de Ram- sar-conventie bescherming geniet, zijn deze handelingen strafbaar.

‘OM inschakelen’

De VVRP-minister meldt verder dat als men niet tevreden is over het functioneren van een specifieke ambtenaar, daarbij de geijkte weg bewandeld dient te worden:

“Men kan in dergelijke gevallen een klacht bij het Openbaar Ministerie (OM) indienen, of een klacht naar de minister sturen. Maar om herhaaldelijk met een naam in de media te strooien is natuurlijk niet de juiste wijze. Zo blijft men ook de naam van een VVRP- ambtenaar in de media noe- men die in totaal drie ver- gunningen – waarvan twee in de kwestie van het appartementencomplex in Pietermaai – verstrekt zou hebben die een rechterlijke toetsing niet hebben doorstaan.

Mijn voorlopig onderzoek hiernaar heeft uitgewezen dat de drie vergunningen allemaal door verschillende ambtenaren zijn ondertekend, waarvan slechts één door deze ambtenaar”,

aldus de VVRP-minister. Ze vervolgt:

“Ik steek voor niemand mijn hand in het vuur. Maar mijn voorlopig onderzoek heeft dus uitgewezen dat drie verschillende ambtenaren getekend hebben. En mocht ik officieel een klacht krijgen tegen een ambtenaar zou ik zelf ook naar het OM stappen.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *