Amigoe | Ruim 8 ton voor automatisering huisartsenpraktijken

Ruim 8 ton voor automatisering huisartsenpraktijken

Ruim 8 ton voor automatisering huisartsenpraktijken

WILLEMSTAD — De Raad van Ministers (RvM) is akkoord gegaan met de bekostiging van het automatiseren van huisartsenpraktijken en de praktijkaccreditatie van de huisartsenzorg.

Voor het Huisartsen Informatiesysteem (HIS) en de praktijkaccreditatie wordt in 2016 respectievelijk 871.700 en 600.000 gulden begroot. Dat heeft de RvM schriftelijk laten weten in reactie op een brief van minister Ben Whiteman van Gezondheid, Natuur en Milieu.

Whiteman heeft het verzoek op 21 augustus ingediend. In de brief schrijft de minister dat ‘de wereld uit haar evenwicht is gegroeid ten aanzien van gezondheidszaken’. “Nooit eerder hebben wij zo’n geraffineerd arsenaal aan instrumenten en technologieën gehad om ziekten te genezen en het leven te verlengen. Toch wordt het leven van bijna tien miljoen jonge kinderen en zwangere vrouwen verkort door grotendeels voorkombare oorzaken. Er is iets fundamenteel verkeerd. Curaçao is hier geen uitzondering op”, aldus de minister.

Daarnaast schrijft hij dat ‘de huidige gezondheidszorgsystemen en opleidingen zijn opgebouwd vanuit de gedachte van ziektebehandeling’. “Op het moment dat het accent wordt gelegd op gespecialiseerde of gecommercialiseerde zorg, hebben zorgaanbieders geen stimulans om in preventie te investeren.” Whiteman haalt in zijn brief vervolgens een schatting van de World Health Organization (WHO) aan: “Een beter gebruik van de bestaande middelen kan 70 procent van de ziektelasten in de wereld voorkomen.”

Ook is hij van mening dat ‘de wereldwijde ontwikkelingen in de gezondheidszorg, in de richting van het Primary Health Care (PHC)-concept, gevolgd moeten worden’. Volgens het PHC-concept moeten gezondheidszorgsystemen en opleidingen zich focussen op de gedachte van gezondheidsbehoud, promotie en toegespitste zorg met betrekking tot een individu, zijn of haar gezin, de wijk en uiteindelijk de gemeenschap.

Visiedocument

“In het Visiedocument van de Curaçaose Huisartsenvereniging (CHV) 2015-2025 wordt aanbevolen om de zorg te benaderen vanuit het gezondheidsperspectief in plaats van het ziekteperspectief”, zo staat in de brief. In het document wordt bepleit dat er een opstarttraject nodig is om dit te kunnen realiseren. De automatisering van huisartsenpraktijken speelt daarbij een essentiële rol om ‘het gezondheidsprofiel van de bevolking goed in beeld te krijgen en te monitoren’.

Praktijkaccreditatie moet daarnaast worden ingevoerd om de kwaliteitswaarborg van de gezondheidsinspectie te vergemakkelijken door gestandaardiseerde processen en normering. Ten slotte stelt de CHV dat continue bij- en nascholing wettelijk verplicht moet worden en dat al deze vernieuwingen als fundering dienen voor het versterken van de zorg.

De bovengenoemde beleidslijn voor de gezondheidszorg is ook besproken tijdens de inwerkingtreding van de basisverzekering in 2013. Op basis hiervan werd er toen een nieuw honoreringssysteem voor huisartsen ingevoerd. De uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen zijn vastgelegd in het convenant van 16 mei 2012 tussen het Land en de CHV, waarin het automatiseringstraject en de praktijkaccreditatie al werden behandeld.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Ruim 8 ton voor automatisering huisartsenpraktijken

  1. stanley Held

    Te weinig. Het eerste dat een politicus leert, is dar je niet moet sollen met de gezondheid van jouw bevolking. Blijkbaar kan het b hier.

  2. Dat er geen geld is voor het asiel of de nachtopvang voor verslaafden is dus een fabeltje: we geven gewoon liever onze high-tec huisartsen een speeltje waar met wat drukken op de knop 70% van de ziektes kunnen worden voorkomen. Geweldig! Ik weet trouwens nog iets goedkopers: die ziek makende fabriek sluiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *