Amigoe | Rust weergekeerd binnen VVRP-ministerie

Toegangsontzegging tot ROP voor interim-directeur

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP)

WILLEMSTAD — De rust binnen het VVRP-ministerie blijkt te zijn weergekeerd nadat de taken van de opgestapte PNP-minister, Earl Balborda, tijdelijk worden waargenomen door Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran).

Zo heeft minister Jardim, onmiddellijk na zijn terugkeer van een zakenreis, op 9 maart, een grote vergadering belegd met de kopstukken binnen het ministerie. Dit ter inventarisatie van projecten die de nodige aandacht behoeven.

Ook is een incident met de interimdirecteur van de uitvoeringsorganisatie ROP opgelost, door hem officieel de toegang tot het gebouw te ontzeggen. Zoals vóór de ontslagname van oud-minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) door de Amigoe gemeld, heerste er ten tijde van de politieke strubbelingen binnen de PNP-partij, grote zorg onder de ambtenaren van het ministerie.

Zo werd verslag gedaan van vele projecten die stil lagen, die de nodige prioriteit behoeven en werd door werknemers tevens bezorgdheid geuit over de voortzetting daarvan.

Zoals bekend had het ministerie al met zware onderbezetting te kampen. Dat – nadat minister Jardim de taken overnam en de voorgenoemde vergadering had belegd met inmiddels tal van vervolgontmoetingen ter inventarisatie van de gang van zaken binnen het ministerie – de rust is weergekeerd en er sprake is van opluchting en ‘nieuw elan’ onder de werknemers, werd ook door uitspraken in de media van PNP-partijleider Humphrey Davelaar bevestigd.

Zo is de sfeer onder de werknemers gestabiliseerd, en is er sprake van nieuwe kansen om de knelpunten aan te pakken. De handelwijze van de waarnemend minister wordt dan ook als ‘voortvarend’ omschreven.

Zo is er aandacht voor de volgende zaken:

  • de voortzetting van het megaproject de ‘Inhaalslag’, wat een grootschalige aanpak en vernieuwing van de Curaçaose wegen behelst;
  • de hoge kostenpost aan juridische bijstand voor het VVRP, aangezien er tegen het ministerie meer dan dertig rechtszaken lopen, waaronder ook veel door het ministerie onbeantwoorde LOB-verzoeken;
  • het upgradeproject van de Waterzuiveringsinstallatie (RWZI) Klein Hofje bij Groot Piscadera;
  • de bestemmingswijziging in Otrobanda in verband met de bouw van het nieuwe ziekenhuis en de effecten op de naleving van de door Unesco gestelde criteria, aangezien Willemstad op de Unesco- Werelderfgoedlijst staat;
  • de eerdere stopzetting van het basisregistratie- project door oudminister Balborda, dat als doel had om met ontwikkelingsgelden de woningen op het eiland allemaal van een huisnummer te voorzien, opdat er onder andere ook belastingaanslagen kunnen worden geïnd;
  • en tal van projecten die ook intra-ministerieel lopen, zoals de aanleg van een tweede megapier.

Verder was men ook bezorgd over het feit dat inzake het nieuwe Havenbeleid, waarbinnen ook plannen op land worden uiteengezet, er weinig overleg heeft plaatsgevonden met het VVRPministerie.

Toegangontzegging

Vlak voor het vertrek van oudminister Balborda zijn ook zorgen uitgesproken over het functioneren van één van de door hem aangestelde interim-directeuren, die volgens verslagen zich ‘al geruime tijd intimiderend’ tegenover werknemers zou hebben opgesteld.

De bewuste interim-directeur was middels een ministeriële beschikking tijdelijk aan de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP) ter beschikking gesteld.

Gedurende de week, nadat PNP-leider en Statenlid Davelaar zijn steun voor Balborda had ingetrokken, stond de situatie binnen ROP ook op scherp, door een incident met de interim-directeur. Deze had een vrouwelijke ambtenaar tijdens een discussie op kantoor opgesloten.

De interim-directeur werd onmiddellijk na het incident naar huis gestuurd en kreeg vervolgens een officiele toegangsontzegging tot het ROP-gebouw. Tegen de interimdirecteur is aangifte gedaan in verband met ‘vrijheidsberoving’.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *