Amigoe | RvC adviseert negatief over verkoop UTS Eastern Caribbean

RvC adviseert negatief over verkoop UTS Eastern Caribbean

RvC adviseert negatief over verkoop UTS Eastern Caribbean

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG — De Raad van Commissarissen (RvC) van UTS adviseert de aandeelhouders (Curaçao en St. Maarten) om het telecombedrijf niet op te splitsen en UTS Eastern Caribbean te verkopen, zeker niet nu het bedrijf bezig is om een internationale strategische partner te vinden.

De RvC is afgelopen donderdag tot dit advies gekomen. Gisteren werden de aandeelhoudersvertegenwoordigers, ministers Earl Balborda en Dennis Richardson, en leden van de directie, per brief hiervan op de hoogte gesteld.

“Een ongevraagd advies. Goed dat de RvC haar standpunt kenbaar maakt, maar zowel de RvC als de directie van UTS moet begrijpen dat niet zij maar de aandeelhouder hierover gaat. Daarbij is het meest belangrijke de waarborging van de 600 arbeidsplaatsen op Curaçao”,

zegt Balborda desgevraagd.

President-commissaris Kenneth Gijsbertha zegt dat de RvC tijdens de reguliere vergadering van afgelopen donderdag de situatie omtrent UTS heeft geëvalueerd. Daarbij gaat het de RvC erom dat de belangen van UTS worden behartigd, zegt Gijsbertha.

Tijdens de evaluatie van de RvC, zegt Gijsbertha, is rekening gehouden met het totaalplaatje van UTS. Iets wat minister Balborda enkele weken geleden ook al tegenover de Amigoe heeft gesteld.

“Ook hebben we rekening gehouden met een motie die al eerder door de Staten van Curaçao is goedgekeurd.”

In die motie wordt de regering geïnstrueerd om een strategisch partner voor UTS te zoeken.

Verder zegt Gijsbertha dat er is gekeken naar het werk dat de laatste tijd is verricht om van UTS een financieel en economisch gezond bedrijf te maken, zoals de vrijwillige ontslagronde en de verkoop van Uniqa in Suriname.

“UTS heeft een goed jaar achter de rug. 2014 is in alle opzichten positief afgesloten. Zowel de cash flow als het verlies en de winst en de ebitda (earnings before interest, tax, depreciation and amortisation, red.) geven een positief beeld.”

In dit kader zegt Gijsbertha dat de RvC de aandeelhouder heeft geadviseerd om UTS niet op te splitsen en UTS Eastern Caribbean niet te verkopen aan St. Maarten. Dit om UTS een zo sterk mogelijke onderhandelingspositie te verschaffen bij de zoektocht naar een strategisch partner.

Het is St. Maarten dat sinds 2012 bezig is om de complete operatie van telecombedrijf UTS op en vanuit St. Maarten (UTS Eastern Caribbean) over te nemen onder gelijktijdige overdracht van de aandelen die St. Maarten in UTS heeft.

“Maar de laatste tijd heerst het gevoel dat er in steeds toenemende mate belangrijke verschillen van inzicht zijn met betrekking tot de ontwikkeling (groei en investering) van de UTS-activiteiten op St. Maarten en de rest van het Noord Oostelijk Caribisch gebied”,

zegt Richardson in een gisteren uitgegeven persbericht.

Balborda noemt de positie van de RvC prematuur. Ook zegt hij dat ondanks het advies hij nog niet overtuigd is dat alles koek en ei is bij UTS.

“Als je één jaar een positief resultaat hebt, wil dat nog niet zeggen dat het bedrijf gezond is.”

Wat de positieve cijfers precies zijn weet Balborda nog niet, want de RvC heeft de jaarrekening nog niet goedgekeurd en doorgestuurd naar de aandeelhouder. Wel wijst hij erop dat cijfers relatief zijn. Als een bedrijf met een vermogen van 500 miljoen een winst boekt van bijvoorbeeld 5 miljoen dat is dat een druppel op een gloeiende plaat.”

Balborda benadrukt dat hij nog steeds een totaalbeeld van UTS moet krijgen voordat er een besluit wordt genomen over het in zee gaan met een strategisch partner en mogelijke verkoop van UTS Eastern Caribbean. Hierbij speelt onder meer ook het rapport van BDO consultants die UTS hebben doorgelicht.

De Raad van Ministers moet zich nog uitlaten over dit rapport, dat volgens de minister geen positief beeld schets over het functioneren van het bedrijf, inclusief de Raad van Commissarissen. Balborda benadrukt dat voor hem het belangrijkste is dat de arbeidsplaatsen bij UTS worden gewaarborgd.

Verder laat Balborda zich niet gek maken door de druk die St. Maarten zet achter de verkoop van UTS Eastern Caribbean.

“Dat is hun goed recht. Maar ik kijk naar de belangen van het bedrijf en de bulk van werknemers die op Curaçao werkzaam is.”


UTS Eastern caribbea
n

Richardson herhaalt in een gisteren uitgegeven persbericht, dat de regering van St. Maarten de aandelen van UTS Eastern Caribbean wenst te kopen.

“Dit is geen nieuw plan en dit voornemen heeft geen enkel verband met de recente mededelingen van UTS en de regering van Curaçao om een strategisch partnership aan te gaan met regionale- of internationale spelers.”

Bij de overname van de activiteiten op St. Maarten zal de waarde van de activiteiten van UTS Eastern Caribbean met behulp van onafhankelijke derden bepaald worden, waarbij een eventuele verrekening zal plaatsvinden van het waardeverschil ten opzichte van de aandelenoverdracht, aldus Richardson.

Volgens de minister is in de laatste jaren vooral geïnvesteerd in de infrastructuur op Curaçao en dat terwijl een belangrijk deel van de cash flow uit St. Maarten komt.

“Hiermee worden onvoldoende de belangen van de mensen en de bedrijven op St. Maarten behartigd en loopt St. Maarten dan ook aanzienlijk achter ten opzichte van Curaçao en de regio waar het gaat om betrouwbare, betaalbare en innovatieve telecom-diensten. Deze achterstand neemt dagelijks toe. Dat is niet eerlijk voor de mensen en bedrijven op St. Maarten.”

Na jaren van vruchteloos overleg vindt Richardson dat het nu tijd is geworden om de zaken kordaat aan te pakken en zal St. Maarten de zaken in eigen hand nemen. Richardson wil de activiteiten van UTS St. Maarten al dan niet in zijn geheel samenvoegen met Telem en waar wenselijk met nutsbedrijf GEBE.

De gewenste verkoop aan St. Maarten hoeft geen slechte zaak voor het land Curaçao te zijn, schrijft Richardson.

“Curaçao heeft juist na de verkoop de volledige vrijheid om te focussen wat goed is voor zijn mensen en bedrijven op Curaçao, zonder rekening te houden met de belangen in St. Maarten en de rest van het Caribische gebied. Daarnaast krijgt het het volledige zeggenschap over de activiteiten van Curaçao en indien de uitkomst van de waardering van de activiteiten van de Eastern Caribbean daar aanleiding toe geeft, ook nog een bedrag in contanten mee.”

Met deze fondsen kan Curaçao zich een veel betere startpositie geven bij de gewenste samenwerking met internationale en regionale partijen, alsmede beter inspelen op de steeds sterker wordende concurrentie die al een aantal jaren op Curaçao aanwezig is, aldus Richardson.

“Of UTS Curaçao kan deze fondsen gebruiken om de noodzakelijke herstructurering op Curaçao versneld te voltooien, waardoor wellicht minder mensen hoeven af te vloeien.”

Smitcoms

Ook de licentieaanvraag voor mobiele telefonie op Curaçao door Smitcoms (de tak voor internationale telefonie van de Sintmaartense telefoonmaatschappij Telem), die maar niet wordt uitgegeven, is een doorn in het oog van St. Maarten. Politiek leider van de grootste regeringspartij UP, Theo Heyliger, was de afgelopen dagen op Curaçao om onder meer hierover te praten.

Hoewel Curaçao, dat de telecommunicatiemarkt heeft geliberaliseerd, Smitcoms geen licentie kan weigeren, wordt het afgeven van deze licentie op korte termijn gezien als een mogelijke doodslag voor UTS. UTS heeft lokaal al concurrentie van bedrijven als Flow en Digicel en met nog een speler op de markt kan de al niet volledig stabiel geachte UTS grote negatieve gevolgen hiervan ondervinden.

Vanuit St. Maarten wordt vanuit de telecommunicatiesector gezegd dat het Barborda is, die weigert de licentie uit te geven. Heyliger was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. Balborda bevestigt dat hij samen met Heyliger van de week een kopje koffie heeft gedronken, maar dat er niet gesproken is over UTS of andere daaraan verwante onderwerpen.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *