Amigoe | SBTNO dringt aan op overleg nieuwe wet overheidsentiteiten

SBTNO dringt aan op overleg nieuwe wet overheidsentiteiten

SBTNO dringt aan op overleg nieuwe wet overheidsentiteiten

WILLEMSTAD — Adviseur corporate governance van de overheid, Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) vraagt wederom om een onderhoud met de Staten over de nieuwe Landsverordening overheidsgelieerde entiteiten.

De regering is voornemens om deze wet nog voor de verkiezingen door het parlement te krijgen.

De Landsverordening overheidsgelieerde entiteiten gaat uit van nieuwe regels voor het functioneren van nv’s en stichtingen van de overheid. Deze regels hebben onder meer betrekking op bindende normen voor onder andere geldende procedures en eisen voor het plaatsen van opdrachten door overheidsgelieerde entiteiten, om op deze manier zowel de marktwerking, als gelijke behandeling en evenredigheid te bevorderen.

Ook wil de regering middels deze wet regels vaststellen voor beloning van personeel bij overheidsgelieerde entiteiten, en daarnaast richtlijnen vaststellen aangaande rentabiliteit en de uitkering van dividend door overheidsvennootschappen. Verder worden regels vastgesteld voor uitgaven aan promotie-, sponsoring- en subsidiëringactiviteiten.

Maar wat de SBTNO raakt is de introductie van een nieuw Bureau Overheidsgelieerde Entiteiten. Dit nieuw op te richten orgaan zal bestaan uit drie kamers: de adviseur corporate governance; de adviseur corporate efficiency en de adviseur subsidies en bekostiging. Dit bureau krijgt een Raad van Toezicht, die zal bestaan uit de procureur-generaal, de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën en een derde, door de minister te benoemen, lid.


Prioriteitenlijs
t

Dit is alweer de tweede brief van SBTNO aan de Staten over dit onderwerp. Eerder al vroeg zij in december 2015 een onderhoud met het parlement over hetzelfde onderwerp. Een antwoord op dit verzoek heeft de stichting echter nooit ontvangen. SBTNO ging ervan uit dat, gezien het feit dat zij maar ook andere stakeholders niet over het voorstel waren geïnformeerd, dit onderwerp niet meer door de Staten behandeld zou worden. Maar dit voorstel staat op de lijst van prioriteitspunten die de coalitiefracties in de Staten nog voor de verkiezingen wil behandelen. Dit was voor SBTNO aanleiding om weer in de pen te klimmen.

De SBTNO stelt dat zij in haar hoedanigheid van adviseur corporate governance, maar ook uit hoofde van haar status als een stichting van de overheid, ‘noch formeel noch informeel’ op de hoogte is gesteld van wat de nieuwe wet precies inhoudt. “Dat terwijl de invoering van deze wetgeving directe gevolgen heeft voor SBTNO als de adviseur corporate governance en als een overheidsstichting. Gezien de taken en bevoegdheden van de adviseur corporate governance zijn wij de mening toegedaan dat de stichting dan ook gehoord had moeten worden alvorens te komen tot een ontwerp van deze strekking. Desalniettemin meent SBTNO dat het ook in dit stadium van belang is om SBTNO, zeker in haar hoedanigheid van adviseur corporate governance, alsnog te horen.”

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | SBTNO dringt aan op overleg nieuwe wet overheidsentiteiten

  1. Waarschijnlijk weet het gros van de statenledn niet wat dit gaat betekenen. En degenen die het wel weten, proberen de boot af te houden. Hiermee wordt namelijk de toegang tot een aantal vleespotten en pastechibakkers een stuk moeilijker. Rabauwen zoals het volk waar Willems mee werd geconfronteerd, zullen minder kansen krijgen.
    Haast is dus geboden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *