Amigoe | SBTNO kritisch over regering

‘Vreemde bouwvergunninguitgifte nog intern onderzocht’

VVRP Minister Suzy Romer motiveerde voordracht en benoeming Marisella Smith-Petronella als president-commissaris van telecombedrijf UTS niet | Foto Extra

WILLEMSTAD — Toezichthouder corporate governance Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) is kritisch over de manier waarop de regering is omgesprongen met de voordracht van Marisella Smith-Petronella als president-commissaris van telecombedrijf UTS.

Zo constateert SBTNO dat haar voordracht niet gemotiveerd werd, ofschoon zij al twee jaar lid is van de Raad van Commissarissen van het bedrijf.

Inzake de voordracht van Smith-Petronella, die eind mei werd benoemd tot president- commissaris van UTS, staat SBTNO stil bij het feit dat zij al langer lid was van de RvC van UTS.

“Het had in casu des te meer op de weg van de minister (Suzy Camelia- Römer, Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van de PNP, red.) gelegen om dit voornemen te motiveren en daarbij iets te melden over het functioneren van de kandidaat in haar functie van vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van UTS.”

Maar over de kandidaat zelf is SBTNO positief. Uit de beoordeling van het curriculum vitae van de betrokkene kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat, gelet op haar opleiding en werkervaring alsmede het feit dat zij voldoende bestuurservaring heeft, in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets.

“De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van mevrouw Smith-Petronella als president van de Raad van Commissarissen van UTS.”

Smith-Petronella werd voor deze functie voorgedragen door de PNP en volgde Kenneth Gijsbertha op, die in de afgelopen jaren de functie van voorzitter van de RvC van UTS heeft vervuld. Smith-Petronella is doctorandus en heeft Arbeid en Sociale Zekerheid gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Op dit moment is zij hoofd Registratie en Verzekerden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *