Amigoe | Secco: EO had geen toestemming voor filmen

lnr: pastoor Curtis Meris, bisschop Luis Secco, vicaris Gregg Redoblado en pastoor Alton Fraai | Foto Ken Wong

lnr: pastoor Curtis Meris, bisschop Luis Secco, vicaris Gregg Redoblado en pastoor Alton Fraai | Foto Ken Wong

WILLEMSTAD — Bisschop Luis Secco heeft gisteren, samen met een delegatie bestaande uit pastoor Curtis Meris, vicaris Gregg Redoblado en pastoor Alton Fraai, uitvoerig uitgeweid over de wijze waarop Secco in beeld is gebracht door de Evangelische Omroep (EO) in de documentaire Dit is de Dag Onderzoek.

In de documentaire worden twee gevallen van seksueel misbruik op Curaçao belicht en wordt een reactie van de bisschop gevraagd. Secco gaf gisteren aan geen toestemming te hebben gegeven voor opname. De EO daarentegen beweert dat hij weldegelijk toestemming gaf.

De persconferentie werd belegd met twee punten op de agenda: duidelijkheid creëren over de EO-documentaire en de concrete actie ten aanzien het vermelde seksueel misbruik. Ten aanzien van de EO-documentaire liet monseigneur Secco weten dat hij had meegewerkt aan het maken van een afspraak met de EO maar dat hij verhinderd was vanwege een sterfgeval in de familie. De afspraak stond voor 2 februari maar kon geen doorgang vinden.

Vervolgens liet de bisschop de EO weten dat vicaris Gregg Redoblado dit over zou nemen met de afspraak vooraf dat er eerst gesproken zou worden over het onderwerp alvorens tot opname over te gaan, ‘vanwege de delicaatheid van het onderwerp’. Tijdens dat onderhoud werd er toch gefilmd. Pastoor Curtis Meris zag dat en filmde met zijn iPhone dat er gefilmd werd.

De ploeg van de EO kreeg vervolgens een brief overhandigd waarin Redoblado aangaf dat zij geen toestemming had voor de uitzending ervan. De bisschop vond het belangrijk dit te melden in het kader van openheid en transparantie. De EO zond overigens de beelden van Redoblado ook niet uit.

Een opname van Secco zit wel in de documentaire. Secco werd vastgelegd door de EO toen de ploeg hem onverwacht toch tegenkwam bij hun bezoek aan het Bisdom en hem vroeg: “Mogen wij u wat vragen?”. Secco liet weten dat ook voor die opname geen toestemming was gegeven.

Ruim was de tijd die deze delegatie van de religieuze top van de Katholieke Kerk nam om stil te staan bij de manier waarop de EO te werk was gegaan. Met de EO is na de uitzending overigens geen contact opgenomen, zo liet Secco weten op vragen van de journalistenploeg die er zat. Ook is er geen contact opgenomen met de twee slachtoffers die in de documentaire in beeld zijn gebracht.


Actieplan

Na ruim een halfuur kwam er ruimte om het actieplan van het Bisdom in het belang van onderzoek naar deze twee zaken naar voren te brengen. Bisschop Secco sprak van een ‘zero tolerance-beleid’ ten aanzien van religieuzen die zich schuldig maken of gemaakt hebben aan seksueel misbruik. Dit conform het standpunt van paus Franciscus over dit onderwerp.

De commissie Koeijers zal opnieuw tot leven worden gewekt. Deze commissie werd in 2010 ingesteld om mogelijk misbruik op de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen in kaart te brengen. Die commissie bestaat uit Ronald Koeijers, dr. Leila Ayubi, notaris Tjon a Jon (Aruba), de heer R. Booi (Aruba) en de dit jaar overleden Filo Silvano.

In het persbericht van het Bisdom wordt gemeld dat er meteen actie is ondernomen en dat de lege plek in de commissie is aangevuld. En dat deze commissie, ‘waar het bisdom alle vertrouwen in heeft’, zich zo spoedig mogelijk zal buigen over de twee gevallen die door de EO naar voren werden gebracht. Uit navraag hierover bleek dat er nog geen naam genoemd kon worden van het nieuwe lid en dat die persoon ook nog niet was benoemd.

Koeijers, de voorzitter van de gelijknamige commissie, gaf eerder tegenover deze krant aan dat de commissie al snel niet meer functioneel was omdat er geen aanmeldingen zouden zijn geweest.

Uit de documentaire van de EO bleek dat er weldegelijk sprake was van gevallen van misbruik. Koeijers gaf daarop tegenover deze krant aan dat hij op de hoogte was het bestaan van een van de gevallen, maar dat dit buiten de onderzoeksperiode viel.

Vragen over deze kwestie leverden een antwoord op dat te maken had met kerkelijke organisatie en indeling.

“Het Bisdom Willemstad bestaat sinds 1958, daarvoor was het een apostolisch vicariaat. Dat heeft gevolgen voor de onderzoeksperiode.” Deze keer overigens zal de onderzoeksperiode niet aan tijd gebonden zijn naar de toekomst toe. “We kunnen de poort niet dichtdoen voor slachtoffers. Die komen namelijk wanneer zij eraan toe zijn”, aldus Meris.


Niet Bang

Bisschop Secco meldde verder dat hij er geen problemen mee heeft te accepteren wat er gebeurd is.

“We zijn mensen. En ja, ook zondaars. Er zijn altijd mensen die fouten maken en wij zijn niet bang om populariteit te verliezen. En een vijand die zich in de kerk verstopt is heel erg. Dat moet aangepakt worden.”

Reactie EO

“Helaas zijn we niet in staat geweest zelf de persconferentie van het Bisdom Willemstad te volgen. Maar uit verschillende verslagen begrijpen we dat de kerk zich meer druk maakt over de boodschapper dan de boodschap van de uitzending. Dat is op zijn minst verbazingwekkend. Van de opnames die we gemaakt hebben bij het Bisdom is alleen het interview met bisschop Luis Secco uitgezonden.”

Zo heeft Tenco van der Hee, eindredacteur van Dit is de Dag Onderzoek vanochtend desgevraagd weten. En verder zegt hij:

“Een interview dat met open vizier en met instemming van de bisschop zelf, zoals te zien is op de beelden, is afgenomen. De reactie van de kerk is teleurstellend. Een serieuze, inhoudelijke reactie op de te berde gebrachte feiten in de uitzending is, naar onze opvatting, iets waar alle betrokken partijen baat bij zouden hebben.”

Bron: Amigoe

12 Reacties op “Amigoe | Secco: EO had geen toestemming voor filmen

 1. Anti verdachten …je wordt ve waarschuwt om je westerlingen ik kwam niet bij die andere genoten kijken op je neer Een nieuwe kennismaken weet je

 2. Hoe zien zij dat zitten ik kwam een paar tegen para hits snack Hoe begon hij oud politie agent. aruba.

 3. Wat kun je als kind doen zij vonden het prettig dacht je kom uit niemands daal

 4. De kerk het meest schandalige instituut van de vorige eeuwen.
  hoewel er nog steeds kinderen misbruikt worden onder het juk ban deze instantie.
  een paar weesgegroetjes en je zonden zijn weer vergeven????

 5. Het is ook niet te filmen !!!

 6. de misbruikte kinderen konden niet eens toestemming geven.

 7. JM Eustatia

  Ik denk dat de betrokkenen er goed aan doen hun ervaringen in boekvorm te publiceren. Zoek een goede copywriter en ga aan de slag. Dat is de beste manier om dit soort lieden aan de schandpaal te nagelen.
  Alleen al de uitspraak “volledig vertrouwen te hebben in de commissie Koeijers” en met de heer Koeijers , die nadrukkelijk bewezen heeft slechts belangstelling te hebben voor het potdicht houden van de doofpot, door te willen gaan, moet als een klap in het gezicht van de slachtoffers worden beschouwd.
  Men heeft recentelijk kunnen lezen dat een Curacaosche pedofiel voor enige tijd achter slot en grendels verdwijnt. Zeer terecht. In het geval van de rooms katholieke fraters en paters bestaat de “straf” echter uit een sabbatical. Schandelijk gewoon !
  Ik vraag me in gemoede af hoe verstandige lieden nog in dit instituut kunnen blijven geloven. Een instituut, waarvan de leiding kennelijk het standpunt betrekt , dat omdat ook hun pedofiele leden geacht worden een korst brood in het fysieke lichaam van Christus God te kunnen veranderen zij boven de wet staan.

 8. Misschien moet Franciscus de Italiaan Secco terugroepen.

 9. De Kerk is gewoon tuig van de richel…
  ik zie mijzelf niet als christen, maar ik geloof wel.
  maar iedere instantie met mensen, door mensen geleidt, kan corrupt zijn.
  dus ook de kerk….
  ik heb de kerk niet nodig om een goed mens te zijn.
  Er zullen goede mensen zijn binnen dit instituut.
  De huidige paus vind ik redelijk acceptabel.
  Maar die hele komedie kan mij gestolen worden.
  op zondag met je hoedje op naar dekerk is iets van de vijftiger jaren.
  maar ja, men loopt hier 40 jaar achter….
  hypocriet gebeuren….!!!

 10. Jammer dat Commissie Koeijers ook niet het moeite heeft genomen en geen onderzoek gedaan toen een bekende pastoor Wishi kerk 10 jaar terug
  een misdienaar heeft misbruikte. Na aangifte ouders heeft politie/OM en het toenmalig bisschop Ellis het dader meneer pastoor alle ruimte gegeven om snel naar Colombia te vluchten.

 11. Ik hoorde dat bisschop Secco al gebeden heeft om rechter Irma Lips, voor het geval hij aangeklaagd wordt voor het in de doofpot stoppen van sexueel misbruik door de kerk.

 12. Wordt het geen tijd om iemand anders (onafhankelijk) dit onderzoek te laten doen? En gezien de verdachtmaking zou het OM deze taak niet misstaan. Een slager keurt toch ook niet zijn eigen vlees? De commissie Koeijers heeft al laten zien dat ze incapabel zijn, dit kan door subjectiviteit of door stommiteit komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *