Amigoe | Sehos en pensioenfondsen in gesprek over schuld

Sehos en pensioenfondsen in gesprek over schuld

Sehos en pensioenfondsen in gesprek over schuld

WILLEMSTAD — Het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) en een consortium van pensioenfondsen moeten deze week tot een akkoord komen over de schuld van het ziekenhuis. Het Sehos heeft een schuld van 25,8 miljoen gulden lopen bij twee pensioenfondsen.

Dat meldde minister Siegfried Victorina van Gezondheid (PS) gisteren, tijdens de hervatting van de Statenvergadering over recente ontwikkelingen in de zorg. Het Sehos-bestuur is zijn afspraken, uit hoofde van de verstrekte financiering op 15 oktober 2015, nog niet nagekomen.

Zoals de Amigoe reeds meldde, heeft Evelyn Kruithof-Bor, directeur van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), het Sehos hierover aangeschreven op 12 april jl. In de brief meldt ze dat de opbrengst van de verkoop van de terreinen aan de Hamelbergweg en de Breedestraat zou worden aangewend voor extra aflossing van de verstrekte lening. Dit is echter niet gebeurd.

De verkoop van het terrein aan de Roodeweg 5 laat ook op zich wachten. Dit terwijl hierover eveneens afspraken zouden zijn gemaakt. Ten slotte zegt de APC-directeur dat van de door de overheid verstrekte lening 5 miljoen gulden zou worden gebruikt voor de aflossing. Ook op dit gebied blijft het ziekenhuisbestuur in gebreke.

“De gang van zaken is niet netjes. APC wordt aan het lijntje gehouden en het Sehos draalt. Als ze gebouwen slopen dient het bestuur eerst te betalen. Met de leenovereenkomst van 30 miljoen gulden hebben ze de mogelijkheid om de terreinen te kopen, maar hiervoor hebben ze het geld niet aangewend”,

aldus de minister. APC-woordvoerder Angelo Virginie laat weten dat de organisatie niet kan uitweiden over de situatie, omdat het een persoonlijke aangelegenheid met een relatie betreft.

‘Niet te wijten aan  overheidsbegroting’

Over de verdere schuld van het ziekenhuis zei Victorina:

“They need to get their act together.”

De schuld is volgens hem niet te wijten aan de overheidsbegroting van de gezondheidszorg. Ook stelt hij dat de tarieven van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de dienstverlening niet te laag zijn.

“De schuld valt onder hun eigen verantwoordelijkheid, niet die van de regering. Ze hebben de afgelopen acht jaar hun best gedaan om dit op te lossen, maar de problemen zijn niet verholpen. Al jaren horen we dat het ziekenhuis technisch failliet is.”

Verder zei hij dat de overheid een Memorandum of Understanding (MoU) heeft getekend met consultancybureau Berenschot en Sehos. De regering heeft hierin vastgelegd dat ze steun zullen verlenen om de financiële problemen te verhelpen. Het bestuur dient op zijn beurt netjes aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, maar komen dit helaas niet na.

Op managementniveau moeten er daarom oplossingen worden gezocht, stelt hij.

“Uit de quick scan is gebleken dat ze met de 30 miljoen gulden aan overheidsfinanciering, waarvan ze tot op heden 14 miljoen gulden hebben ontvangen, een verantwoordelijk beleid kunnen voeren. Het geld is verstrekt om de zorg te continueren. Er heerst echter geen ‘sense of urgency’. Ze moeten kunnen aantonen dat ze een ziekenhuis kunnen managen ‘want hoe kan je een nieuw ziekenhuis runnen als dit nu niet lukt?’.

Hiertoe dient een voorstel te worden ingediend, aldus Victorina.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Sehos en pensioenfondsen in gesprek over schuld

  1. Apart, ik heb dit al een aantal jaren eerder hier ergens gemeld.

  2. Renée van Aller

    Nog meer pensioenen verdwenen? Komen er nog meer kadavers uit de kast vallen? Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *