Amigoe | Sehos: Geen medische hulp geweigerd aan baby

Sehos: Geen medische hulp geweigerd aan baby

Sehos: Geen medische hulp geweigerd aan baby

WILLEMSTAD — Er is geen sprake geweest van het weigeren van medische behandeling aan een pasgeboren baby. Dit laat medisch directeur Franke Scheper van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) weten via Sehos-woordvoerder Raiza Kibbelaar, naar aanleiding van berichtgeving in de (sociale) media.

Door de Reparatiewet Basisverzekering vallen alle personen die zich na oktober 2014 hebben gevestigd op Curaçao en geen Nederlanderschap hebben verworven, buiten de basisverzekering. Om toch aanspraak te kunnen maken op een verzekering, moet dit particulier worden aangevraagd. In een filmpje op social media vroeg Gerrit Schotte (MFK) afgelopen woensdag aandacht voor deze kwestie.

Door de wijziging van de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten worden pasgeboren baby’s van ouders die woonachtig zijn op Curaçao maar geen Nederlands paspoort hebben, niet verzekerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

In de desbetreffende situatie die Schotte aanhaalt, gaat het om een pasgeboren baby van Haïtiaanse ouders, die medische hulp nodig heeft. Doordat de ouders zich voor de invoering van de wet op Curaçao hebben gevestigd en in het bezit zijn van een verblijfsvergunning, kunnen zij aanspraak maken op medische hulp via de SVB. Hun pasgeboren baby valt door de wet echter buiten de boot, wat tot gevolg heeft dat er steeds meer onverzekerde kinderen zijn op het eiland.

Door de situatie is er een discussie ontstaan over wie er voor de kosten opdraait. “Je krijgt nooit meer een privéverzekering om het kind alsnog te verzekeren. De wet moeten worden aangepast. Dit druist tegen alle internationale mensenrechten in, laat staan die van kinderen”, aldus de MFK-leider.

In reactie hierop meldt medisch directeur Franke Scheper dat ‘de baby vanaf de geboorte, en nog steeds, onder medische behandeling is van het ziekenhuis’. “Onder geen enkele omstandigheid zal het Sehos medische behandeling weigeren aan een patiënt bij wie acute zorg noodzakelijk is.”

Het ziekenhuisbestuur wil verder niet uitweiden over de toestand van de baby. “Het is als ziekenhuis onze plicht om de privésituatie van zowel de ouders als de baby te waarborgen. Om deze reden is dit de enige informatie die wij kunnen verschaffen betreffende de status van de baby. Wij garanderen dat al het nodige wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de baby optimale medische behandeling blijft ontvangen.”

De directie van het ziekenhuis zou inmiddels contact opgenomen hebben met de vader van het kind. Schotte meldt vandaag, in het meest recent filmpje op zijn Facebook-pagina, dat de situatie uiteindelijk is opgelost. “De baby wordt uitgezonden naar Colombia (Bogotá) voor behandeling. De regering zal de medische kosten in dit geval vergoeden. De overheid is zich bewust van de omissie. Het punt is echter dat er meerdere families zijn die in dezelfde situatie verkeren. De wet moet daarom worden aangepast”, aldus het Statenlid.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *