Amigoe | Selikor-gepensioneerden eisen uitbetaling indexering

 Actie Selikor voorbij

 Selikor

WILLEMSTAD — Op dit moment loopt er een zaak van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en vuilnisophaalbedrijf Selikor over de betaling van facturen voor uitbetaling van indexering over pensioenen van voormalige Selikor-werknemers. Selikor weigert te betalen.

Dit is voor de gepensioneerden aanleiding om in protest te gaan.

Selikor-directeur Wesley Kook benadrukte vanochtend dat het een complexe zaak is, maar die vrij simpel uit te leggen is. Toen Selikor werd opgericht, is er volgens Kook door alle betrokkenen afgesproken dat het toenmalige overheidspersoneel er niet op achteruit mocht gaan en dat de overheid zich hiervoor garant moest stellen.

Het is deze garantstelling waar Selikor nu aan vasthoudt. Dit was voor het bedrijf reden om vanaf 2010 de indexering op de duurtetoeslag niet uit te betalen. Nu is er volgens Kook een situatie ontstaan waarbij pensioenfonds APC vindt dat Selikor op moet draaien voor de indexering van de pensioenen aan de kosten voor het levensonderhoud op het eiland, maar ook de indexering van de duurtetoeslag. De duurtetoeslag is een aanvulling op het salaris voor het duurder worden van levensonderhoud.


Tientallen miljoene
n

Volgens Selikor is het vuilnisophaalbedrijf niet degene die voor deze indexeringen op moet draaien. “Conform de wet valt het niet onder ons. Verder ligt er ook een toezegging van de regering op tafel dat zij garant zou staan voor extra kosten om te voorkomen dat Selikor-werknemers er op achteruit zouden gaan. Dat ligt voor ons nog steeds op tafel. Overigens gaat het om enkele tientallen miljoenen. Wij kunnen dit bedrag niet opbrengen.” De Selikor-directeur voegt hieraan toe dat de gepensioneerden zich het best kunnen aansluiten bij de zaak die APC tegen Selikor heeft aangespannen.

Maar in een toelichting stelt de woordvoerder van de Selikor-gepensioneerden Frank Hortensia dit goede zaak te vinden. “Vanaf 2010 krijgt een deel van de Selikor-gepensioneerden geen indexering van hun duurtetoeslag. Het is een conflict tussen APC en Selikor. Wij kleintjes dreigen nu het slachtoffer te worden van het conflict tussen twee groten. Daarom hebben wij minister Siegfried Victorina (Gezondheid, Milieu en Natuur, PS) benaderd om te bemiddelen.”

De gepensioneerden dringen er bij Selikor en APC op aan om het op een akkoordje te gooien zodat zij nu uitbetaald kunnen worden. “Als wij een uitspraak in deze zaak moeten afwachten zijn wij mogelijk jaren verder. Maar wij gepensioneerden moeten nu uitbetaald worden.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *